Autor:
Anu Põldsam

22/23 sügissemestril loetavad ained

 

Aeg Kood Nimi Õppejõud
R 10-12 HVLC.02.006 Ladina keel teoloogia bakalaureuseõppele, 1. osa R. Alliksaar
K 12-14 HVUS.06.002 Maailma usundid E. Lind
E 18-20 USUS.03.079 Religioonipsühholoogia T. Lehtsaar
E 10-12, K 10-12 USUS.01.069 Kristluse ajalugu P. Rohtmets
E 12-14 HVUS.02.006 Teadusmetodoloogia alused religiooniuuringutes ja teoloogias R. Karo
E 12-14, K 10-12 USUS.05.067 Heebrea keel, 1. osa U. Nõmmik
E 14-16 USUS.04.065 Uue Testamendi eksegees A. Riistan
E 14-16, K 14-16 USUS.02.094 Sissejuhatus teoloogiasse ja religiooniuuringutesse R. Karo, A. Kull, E. Lind
E 16-18 USUS.06.087 Megaliirkultuuride usund T. Kulmar
T 10-12 HVUS.03.002 Lähilugemisi religiooniuuringutest ja teoloogiast (ENG) O. Schihalejev
T 10-12 HVUS.04.004 Kreeka keel C E. Naab
T 12-14 USUS.04.033 Uue Testamendi sissejuhatus A. Riistan
T 12-14 USUS.04.068 Kreeka keel, 1. osa E. Naab
T 12-14 USUS.02.056 Teoloogia ja soolisus, 1. osa A. Kull
T 14-16 USUS.02.001 Sissejuhatus islamisse E. Süld
T 14-16 HVUS.06.004 Filosoofia religiooniuurijatele ja teoloogidele T.-A. Põder
T 16-18 USUS.06.123 Uususundid N. Dresen
T 16-18 HVUS.00.012 Vana-Lähis-Ida ja Vana Testament (ENG) A. Johandi
T 16-18, K 14-16 USUS.03.054 Praktilise usuteaduse sissejuhatus K. Soom
T 18-20 USUS.06.142 Klassikaline araabia keel A (ENG) I. Koutchoukali
K 12-14 USUS.05.065 Heebrea keel C U. Nõmmik
K 16-18 USUS.02.076 Teadusloo religioosseid aspekte E. Kasak
K 16-18 USUS.03.047 Diakoonia K. Soom
K 16-18 HVUS.05.003 Vana-Iisraeli ning algkristluse aja- ja usundilugu, 1. osa U. Nõmmik, A. Annus
K 18-20 USUS.03.024 Hingehoid K. Soom
K 18-20 USUS.00.015 Babüloonia keel ja kiri, 1. osa (ENG) A. Annus
K 18-20 HVUS.00.014 Sissejuhatus Lääne esoteerikasse S. Lill
N 10-12 HVHV.00.019 Tudengi toimetuleku teejuht  
N 12-14 USUS.03.038 Religioonisotsioloogia L. Altnurme
N 12-14 HVUS.02.011 Süstemaatilise teoloogia magistriseminar, 1. osa (ENG) A. Kull
N 12-14 USUS.06.078 Võrdleva usundiloo sissejuhatus E. Lind
N 14-16 USUS.01.039 Eesti kirikulugu R. Altnurme
N 14-16 HVUS.06.015 Orientaalusundite seminar E. Lind
N 16-18 USUS.08.016 Araabia ajalugu ja kultuurilugu, 1. osa E. Süld
N 16-18 USUS.02.090 Teaduse ja religiooni seminar R. Karo
N 16-20 HVUS.01.003 Kreeka patristika T. Tölpt
N 18-20 HVUS.00.013 Küberseks ja religioon (ENG) A. Babash
R 10-12 USUS.02.089 Metodoloogia seminar R. Karo, O. Schihalejev
R 12-14 USUS.06.137 Sakraaltekstid ja kultuur U. Nõmmik
R 12-14 USUS.03.104 Religioonipedagoogika sissejuhatus O. Schihalejev
R 12-14 USUS.03.107 Usundiõpetaja põhipraktika O. Schihalejev
R 14-16 USUS.03.106 Usundiõpetuse pidev praktika O. Schihalejev
R 14-16 USUS.03.111 Religiooniantropoloogia seminar A. Riistan
R 14-16 USUS.05.069 Vana ja Uue Testamendi seminar U. Nõmmik, J. Lahe
R 16-18 USUS.01.040 Ladina keel kirikuloolastele R. Alliksaar
L 10-16 USUS.03.109 Religioonipsühholoogia seminar T. Lehtsaar
  USUS.03.055 Praktika magistriõppes K. Soom
  HVUS.03.008 Praktika teoloogidele K. Soom
  HVUS.03.006 Magistriprojekti praktika K. Soom
  USUS.03.101 Praktika bakalaureuseõppes K. Soom

 

#õppimine #õpetamine
tudengid klassiruumis

Religioonipedagoogika eriala infotund toimub 11. mail

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus