Lõputööde kaitsmised 9. ja 10. juunil peahoone auditooriumis 307

USUTEADUSKONNA LÕPUTÖÖDE KAITSMINE 9.06.2008

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nr

Aeg

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

1

10.00

Haamer, Naatan (RA, mag)

Mehe roll ja toimetulek rolliootustega. Kuidas mees end tänapäeva Eestis tunneb ja millised võiksid olla eluga toimetuleku võimalused

Ain Riistan

Maire Ivanova

2

10.30

Peedu, Indrek (SO)

Müütilisuse kontseptsioon Leszek Kołakowski religioonifilo-soofias ning selle terapeutilise tõlgendamise võimalikkus

J. Kivistik

Maris Mälzer

3

11.00

Eik, Maarja

Universumi kaemus. Schleiermacheri 2. kõne religioonist

Th. Põder

Karolin Mägi

4

11.30

Ellermäe, Sirli

Puurimipüha kirjakoht Estri raamatus

U. Nõmmik

Vallo Ehasalu

5

12.00

Kampe, Albert

Eesti ja läti 17. sajandi 80. aastate piiblitõlgete võrdlus (Andreas ja Adrian Virginiuse ning Ernst Johann Glücki tõlgete seosed Martin Lutheri saksakeelse tõlkega Ii 40 ja 1Pt3 põhjal)

Kristiina Ross

Ott Ojaperv

6

12.30

Kitsik, Krista

Vastutuse problemaatika Kierkegaardi loomingus Buberi kriitika valguses

J. Kivistik

Laura Lilles

13.00-14.00

LÕUNAPAUS

7

14.00

Lainvoo, Linda

Pantokraator: teoloogia ja ikonograafia

A. Kull

Diina Tuulik

8

14.30

Rass, Reet

Jeesuse elu John P. Meieri käsitluses

A. Riistan

Madis Grossberg

9

15.00

Sirge, Ketlin

Noored ja usk Setumaal aastal 2008: hetkeseis ja jätkusuutlikkus

Heiki Valk

Eva Mõtte

10

15.30

Suurmaa, Janne

Jooga. Vaimne baas ja tänapäev

L. Altnurme

Indrek Pekko

11

16.00

Tuuling, Ott

Sekularism ja selle mõjud Türgi riigile ja rahvale

A. Kilp

Elo Süld

12

16.30

Tõnisson, Liisi

Kai Nielsen religioonist, ateismist ja eetikast

J. Kivistik

Atko Remmel

17.00-17.30

KOHVIPAUS

17.30-19.00

KAITSMISKOMISJONI KOOSOLEK

19.00

TULEMUSTE TEATAVAKSTEGEMINE KAITSMISRUUMIS

USUTEADUSKONNA LÕPUTÖÖDE KAITSMINE 10.06.2008

Nr

Aeg

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

13

11.00

Vaiksalu, Kristiina

Haiguskirjeldused Iiobi raamatus

U. Nõmmik

Monica Pikker

14

11.30

Viilup, Helen

"Jahve päeva" traditsiooniloost Joel 2,1-11 näitel

U. Nõmmik

Anu Põldsam

15

12.00

Zavatski, Gert

Veebipõhine õpe ja suhtlemise võimalused Eestis enamlevinud veebipõhistes õpikeskkondades

P. Valk

Ülle Luisk

Toomas Jürgenstein

16

12.30

Ait, Kairi

Teoreetilised lähenemised religiooni rollile rahvusvahelises konfliktis külma sõja järel

A. Kilp

Triin Käpp

17

13.00

Neitsov, Kristel (US, mag)

Martin Lutheri psalmilaulude retseptsioon Lübecki ja Tallinna lauluraamatute näitel

U. Petti

Mart Jaanson

18

13.30

Aan, Helle (RA, mag)

Raadio 7 - kristliku sõnumi kandja Eesti meedias 1995-2005

Riho Altnurme

Aivi Parijõgi

14.00-15.00

LÕUNAPAUS

19

15.00

Dobrescu, Bogdan Liviu (RA, mag)

The Attempt to Establish Monotheism in <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Egypt During the 18th Dynasty

Tarmo Kulmar

Peeter Espak

20

15.30

Krõlatov, Deniss (RA, mag)

Mis meid ootab pärast surma?

Jaan Kivistik

Andrei Sõtshov

21

16.00

Paas, Marita (RA, mag)

Eestikeelne harduskirjandus 18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel

Riho Altnurme

Ursula Haava

22

16.30

Sepp, Erkki (RA, mag)

Kristlaste tagakiusamiste ja märterluse käsitus Tertullianusel, Cyprianusel ja Eusebiosel

Marju Lepajõe

Mariina Viia

17.00-17.30

KOHVIPAUS

17.30-19.00

KAITSMISKOMISJONI KOOSOLEK

19.00

TULEMUSTE TEATAVAKSTEGEMINE KAITSMISRUUMIS