Autor:
Tartu Ülikool

Ootame osalejaid mikrokraadile "Usundid kultuuri- ja mõtteloos"

Kutsume Sind omandama mikrokraadi „Usundid kultuuri- ja mõtteloos“, mis annab süsteemse ülevaate erinevatest religioonidest ja nende avaldumisest inimese ja ühiskonna elus. Eriti on oodatud üldhariduskoolide õpetajad, kelle ainetes on religiooniga seotud teemasid, aga ka kõik huvilised, kellel on tööalaselt vajadus tunda religioone.

Miks?

Mikrokraad annab lisaks laiapõhjalised teadmised enam levinud religioonide ajaloost, kesksetest õpetustest ja tavadest. Loengute käigus õpitakse mõistma ka piibli mõju õhtumaise kultuuri ja ühiskonna arengule. Mikrokraadi läbinu tunneb religiooni rolli Euroopa ja Eesti kultuuriloos ning seostab neid teadmisi laiema ajaloolise konteksti ja selle arenguga.

Ootame Sind õppima, kui:

  • soovid orienteeruda religioonide avaldumiskujude paljususes;
  • soovid tunda keskseid piiblilugusid, mis on kajastamist leidnud kunstis, kirjanduses, muusikas ja teaduses.

Registreerumise tähtaeg: 21.08.2022 (k.a.)

Õppeaeg: 5.09.2022 – 30.06.2023

Õppemaht: 12 EAP-d (312 akadeemilist tundi)

Täpsem info ja registreerumine!

Image
#täiendusõpe
Käsi osutamas märkmikule

Tallinna kirikuid tutvustav koolitus

#täiendusõpe
tartu ülikool

Ootame osalejaid mikrokraadile "Islam täna: kultuurist konfliktideni"

#täiendusõpe
suveülikooli plakat

Suveülikool "Armastus ja seks digitaalses maailmas: filosoofia, eetika ja teoloogia"