Skip to main content

Tahad mõista maailma, õpi tundma religioone!

Eesti, Euroopa Liit ja maailm vajavad üha enam spetsialiste, kel on põhjalikud teadmised religioonist. Seetõttu on tänapäeva pingelises olukorras religiooniuurijaid ja teolooge ootamas lai tööpõld. TÜ usuteaduskonna haridus on praktiline ning annab laiapõhjalise ettevalmistuse, et lõpetaja võiks suunduda nii kohalikule kui ka rahvusvahelisele tööturule erinevates valdkondades. Erinevate religioonide tundmaõppimise kõrval on õppekavas oluline koht ka filosoofial, filoloogial, ajalool, sotsioloogial ning psühholoogial. Klassikalised teoloogiadistsipliinid eksisteerivad siin kõrvuti uuemate, religiooniuuringuliste tegevus- ja uurimisvaldkondadega. Stuudiumi jooksul omandatakse seeläbi kõige laiemas mõttes oskus maailma hoomata ja spetsialistina lahti mõtestada.

Usundiõpetuse olümpiaadi. Osalema on oodatud kõik õpilased, kes on sündinud 2002. aastal või hiljem!

Erialad ja suunad usuteaduskonnas

Usuteaduskonnas toimub õppetöö bakalaureuseõppes teoloogia ja religiooniuuringute suunal. Magistriõppes on võimalik valida kolme eriala vahel: religiooniuuringud, teoloogia või religioonipedagoogika. Erialade siseselt on võimalikud mitmesugused spetsialiseerumissuunad, olenevalt sellest, mis üht või teist inimest huvitab.

Religiooniuuringud

Religioonipedagoogika

Õppekavad

Usuteaduskonna õppekavad on läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Kui seni sai bakalaureuseõppes õppida usuteaduse ja magistriõppes usuteaduse ning religiooniuuringute erialadel, siis alates 2017. aastast kannavad kõik õppekavad läbivalt uut nime: religiooniuuringud ja teoloogia.

Usuteaduskonna õppekavad

Usuteaduskonna kesksed tegevused on: 

  • personaalne suhtumine ja koduselt toetav õhkkond, mis on abiks nii õppe- ja teadustöös kui ka isiklikus arengus;
  • suurte loengurühmade kõrval pannakse rõhku väikeses rühmas toimuvatele seminaridele;
  • oluline roll on õppepäevadel erinevate usunditega seotud paikades;
  • õppetöö sisaldab praktikat, mida on võimalik sooritada kogudusetöös, sotsiaalsfääris või ka ajakirjanduses;
  • koostööd tehakse mitmete nimekate tippülikoolidega Saksamaalt, Soomest ja Rootsist;
  • üliõpilaste tagasiside järgi töötavad usuteaduskonnas ülikooli parimad õppejõud!

Usuteaduskonna vilistlasi leiab töötamas väga erinevatel elualadel

Postimehe juhtkonnas (Sigrid Kõiv, Lauri Hussar), filmieksperdina (Kaarel Kuurmaa), haridus- ja teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhatajana (Helen Põllo), kaitseväe peakaplanina (Taavi Laanepere), Tartu õigeusu piiskopina (Eelija) või ka kirjaniku (Meelis Friedenthal) ja luuletajana (Carolina Pihelgas).

Pärast lõpetamist avanevad võimalused!

Tudengivarjuprojekt

Külalisüliõpilaseks Tartu Ülikooli

#õppimine

Usuteaduskonna partnerülikoolid

Erasmus+ programmiga on üliõpilastel võimalik õppida oma kodukõrgkooli Erasmuse partnerkõrgkoolides ja käia praktikal. Usuteaduskonna partnerülikoolid.

Austria

Jaga
24.11.2021
#sisseastumine
Lahtiste uste päev

Lahtiste uste päev

Jaga
18.11.2021