Author:
Tartu Ülikool

Publikatsioonid

Järgnevalt on välja toodud usuteaduskonna akadeemiliste töötajate publikatsioonid. 

2023

Image
Tarmo Toom

Adrian’s Isagōgē and the Dianoia of Scripture. – Journal for Late Antique Religion and Culture, 16 (2022), 32–49.


Augustine in Context. – Edited by Tarmo Toom. Cambridge: Cambridge University Press.

 

 

Image
Anu Põldsam

Kuidas tõlkida kannatust ehk Nutulaulude raamatu tõlkimisest uuemate teaduslike lähenemiste taustal. – Usuteaduslik Ajakiri, 82, 94 – 123.


Teaching Greek and Hebrew in Early Modern Estonia. – Trilingual Learning. The Study of Greek in a Latin World (1000 – 1700). Edited by Raf Van Rooy, Pierre Van Hecke, Toon Van Hals. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 233 – 271.

 

 

2022

 

Image
Catherine Gibson

Geographies of Nationhood: Cartography, Science, and Society in the Russian Imperial Baltic. Oxford: Oxford University Press.


Apostasy in the Baltic Provinces: Religious and National Indifference in Imperial Russia. – Past & Presen, gtab013.


Experiencing Enumeration: Local Reactions and Resistance to Censuses in Imperial Russia, 1863-81. – Journal of Social History, 55:3, 615−646.


Mapping Latwija: Matīss Siliņš and Latvian Cartographic Publishing in the 1890s. – Defining Latvia: Recent Explorations in History, Culture, and Politics. Edited by Mike Loader, Siobhán Hearne, Matthew Kott. CEU Press, 39−62.

 

Image
Amar Annus

The Heavenly Counterpart of Adapa and Enoch in Babylonia and Israel. – Science in Qumran Aramaic Texts. Edited by Ida Fröhlich. Tübingen: Mohr Siebeck.


The Child Prodigy, Poet, and Scholar Uku Masing.The Journal of Genius and Eminence, 5:2, 80 – 96.


The King as the Source of Public Health: an Analysis of the Marduk-Ea Incantation Structure. – The King as a Nodal Point of Neo-Assyrian Identity. Edited by Johannes Bach and Sebastian Fink. Münster: Zaphon 13–28. (Kasion; 8).

Image
Indrek Peedu

Aasia mõtteloo ja eesti vaimu kohtumiskohta otsides? Akadeemia, 34: 7, 1264 – 1279.

Image
Lea Altnurme

Altnurme, Lea; Mõttus, Magnus. The demand for Christianity: vicarious religioon?Journal of Contemporary Religion, 37:22, 335 – 355.


Religious Tolerance in the New Spirituality Subculture: The Estonian Case.Religious Diversity in Europe: Mediating the Past to the Young. Edited by Riho Altnurme, Elena Arigita, Patrick Pasture. London: Bloomsbury, 191 – 205.

Image
Riho Altnurme

Altnurme, Riho; Arigita, Elena; Pasture, Patrick. Religious Diversity in Europe: Mediating the Past to the Young. Edited by Riho Altnurme, Elena Arigita, Patrick Pasture. London: Bloomsbury.


Ketola, Mikko; Stefanovski, Ivan; Kuurmaa, Kaarel; Altnurme, Riho. Religious Diversity and Generation Z: TV Series and YouTube and Instruments to Promote Religious Toleration and Peace in Popular Culture. –  Religious Diversity in Europe: Mediating the Past to the Young. Edited by Riho Altnurme, Elena Arigita, Patrick Pasture. London: Bloomsbury, 91 – 112.


Altnurme, Riho; Rohtmets, Priit. Eesti Kirikuloo Selts 1997 – 2022Usuteaduslik Ajakiri, 81:1, 5 –26.

Image
Anne Kull

From unimagined communities to slow hope.Dialog, 61:1, 27 – 31.

Image
inimene

Teoloog pimedatel aegadel.Akadeemia, 34: 8, 1393 – 1409.  

Image
Priit Rohtmets

Altnurme, Riho; Rohtmets, Priit. Eesti Kirikuloo Selts 1997 – 2022Usuteaduslik Ajakiri, 81:1, 5 –26.

Image
Olga Schihalejev

Sooniste, Aleksandra; Schihalejev, Olga. Religious Literacy in National Curricula of Estonia. – Religions, 13:5, 411. 

 

 

#rahvusvaheline #teadus
vanad raamatud

Kirjastuses Cambridge University Press ilmus Tarmo Toomi toimetatud kogumiku pehmekaaneline versioon

#teadus #ühiskonnale

Iakov Kadochnikov kaitseb doktoritööd „Deification of kings in Ancient Mesopotamia (from III to II millennium BC)“

8. mail kell 16.15 kaitseb Iakov Kadochnikov religiooniuuringute erialal doktoritööd „Deification of kings in Ancient Mesopotamia (from III to II millenium BC)“.
#koostöö #kultuur #rahvusvaheline #teadus
Surnuaed

Surm ja surmajärgne elu Läti kultuuris