Foto:
Urmas Nõmmik

Projekt "Piibel kontekstis"

"Piibel kontekstis" on koostöös Tartu Ülikooli Kirjastusega valmiv raamatusari, mille eesmärgiks on tuua eesti lugejani Piibli raamatute ning nendega kõige lähemalt seotud kirjanduse (apokrüüfid, pseudepigraafid, Qumrani kirjutised jne) tekstikriitilisi uus- ja esmatõlkeid ning pakkuda nende juurde nüüdisaegset teaduslikult aluselt lähtuvat kommentaari.

Osa tõlkeid valmib aastatel 2020-2024 koostöös rühmagrandiga "Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal" (PRG938, finantseerija Eesti Teadusagentuur).

Siin leheküljel avaldatakse ilmunud tõlked (ilma kommentaaride osata) ning jooksvalt parajasti töös olevate tõlgete tööversioonid. Igasugune tagasiside on teretulnud sarja peatoimetaja Urmas Nõmmiku aadressil urmas.nommik@ut.ee.

Tõlgetele viitamisel soovitame järgnevat, esmalt teksti pealkiri, siis tööversiooni kuupäev ja tõlkija nimi ning siis projekti nimetus ja netiaadress, näiteks: Aabrahami testament. Tööversioon 24.10.2022. Tõlk Ergo Naab - Projekt "Piibel kontekstis"https://usuteaduskond.ut.ee/et/sisu/piibel-kontekstis.

Iiobi raamat on pikale Vana-Lähis-Ida õige kannataja traditsioonile toetuv teos, mis on kirjutatud 4.-2. sajandil eKr heebrea keeles. Tarkuskirjanduse valda kuuluv raamat koosneb proosa vormis raamjutustusest ja luule vormis dialoogiosast, mida on aja jooksul väga oluliselt täiendatud.

Iiobi raamat

Barkí nafší ehk „Õnnista, mu hing, [Issandat]!“ psalmid on hiljemalt Makabite ajal kas 2. või 1. sajandil eKr kirjutatud kogumik heebreakeelseid kiituslaule, millel on sugulus piiblipsalmidega 103 ja 104. Need on teada vaid Qumrani kirjarullide hulgast, ehkki on sinna sattunud ilmselt kusagilt mujalt.

Barkí nafší psalmid

Testamendikirjandus pärineb kreeka-rooma aja juutluse pseudepigraafsest kirjavarast (300 eKr – 300 pKr). Testamentides on kasutatud Heebrea Piibli legendaarsete tegelaste nagu Aabraham, Iiob jt surmateateid ja lahkumislugusid, selleks et esitada usulise ja eetilise sisuga õpetusi. Nii nagu mitmed teised pseudepigraafid, on ka testamente mõjutanud apokalüptilised jooned.

Aabrahami testament

Iiobi testament

 

 

#rahvusvaheline #teadus
hooned

Helen Haas: islami mitmekesisuse üheks põhjuseks on usulise autoriteedi küsimus

#teadus #tunnustamine
Laura Jaanhold ja Tõnis Lukas

Laura Jaanholdi magistriprojekt võitis üliõpilaste teadustööde konkursil riikliku preemia

#õppimine #teadus
HUMA sügiskool

Roland Karo: HUMA sügiskool annab tudengitele väärtusliku teaduskonverentsil osalemise kogemuse