Usuteaduskonna kontakt

Töötajate kontaktid          

Usuteaduskonna nõukogu koosseis:

Nõukogu esimeesRoland Karousuteaduskonna juhataja, süstemaatilise usuteaduse lektor
Image
Roland Karo. Foto: Maris Treufeldt
Nõukogu sekretärKairi Otskoordinaator
Image
Kairi Ots
LiikmedUrmas NõmmikVana Testamendi ja semitistika professor
Image
Urmas Nõmmik
 Ain RiistanUue Testamendi lektor
Image
Ain Riistan
 Amar AnnusLähis-Ida usundiloo kaasprofessor
Image
Amar Annus
 Anu Põldsamjudaistika lektor
Image
Anu Põldsam
 Anne Kullsüstemaatilise usuteaduse lektor
Image
Anne Kull
 Atko-Sulhan Remmelreligiooniuuringute kaasprofessor
Image
Atko Remmel
 Olga Schihalejevreligioonipedagoogika kaasprofessor
Image
Olga Schihalejev
 Riho Altnurmekirikuloo kaasprofessor
Image
Riho Altnurme
 Priit Rohtmetskirikuloo kaasprofessor
Image
Priit Rohtmets
 Elo Kaalepüliõpilaste esindaja
Image
Elo Saal
 Aron Aivar Frühlingüliõpilaste esindaja
Image
Pilt Aron Aivar Frühlingust.
 Nora Laukseüliõpilaste esindaja
Image
Nora Laukse

 

Usuteaduskonna üliõpilaskogu on usuteaduskonna üliõpilaste esindusorgan teaduskonna nõukogus. Üliõpilaskogu kaudu on tudengitel võimalik osaleda teaduskonna tegevusplaani ja arengusuundade kujundamises ning suuremate otsuste tegemises. Seega juhul kui muret peaks valmistama mõni suurem küsimus sellest, kuidas teaduskonnas asjad toimivad või kuidas õppetöö ja õppekava korraldatud on, siis tasub kindlasti oma murega pöörduda üliõpilaskogu poole. Korra aastas toimuvatel valimistel tasub aga ka ise kandideerida teaduskonna üliõpilaskogu liikmeks!

2024/2025 õppeaasta usuteaduskonna üliõpilaskogu liikmed!

 

Tuutor ehk üliõpilasnõustaja on vanema kursuse tudeng, kes aitab esmakursuslastel ülikooli ellu paremini sulanduda. Tuutor tutvustab õppimisega seotud korda ja kohustusi ning oskab küsimuste puhul õige inimese või allika juurde suunata. Samuti tutvustab ta õppetööväliseid, ent ülikoolielu juurde käivaid tegevusi ja võimalusi, et iga üliõpilane saaks kõrghariduse omandamise ajast võtta maksimumi.

Tuutor:

Kirke Pütseppbakalaureuseõppe tudeng, kirke.putsepp@ut.ee

 

Image
Kirke Pütsepp