Usuteaduskonna kontakt

Töötajate kontaktid

 

Sotsiaalmeedia:                

Usuteaduskonna nõukogu koosseis:

Nõukogu esimees Roland Karo usuteaduskonna juhataja, süstemaatilise usuteaduse lektor
Nõukogu sekretär Kairi Ots koordinaator
Liikmed Urmas Nõmmik Vana Testamendi ja semitistika professor
  Ain Riistan Uue Testamendi lektor
  Amar Annus Lähis-Ida usundiloo kaasprofessor
  Anu Põldsam judaistika lektor
  Anne Kull süstemaatilise usuteaduse lektor
  Atko-Sulhan Remmel religiooniuuringute kaasprofessor
  Olga Schihalejev religioonipedagoogika kaasprofessor
  Riho Altnurme kirikuloo kaasprofessor
  Priit Rohtmets kirikuloo kaasprofessor
  Nele Dresen doktoriõppe üliõpilaste esindaja
  Brita Nõu üliõpilaste esindaja
  Mia Marta Ruus üliõpilaste esindaja

 

Usuteaduskonna üliõpilaskogu on usuteaduskonna üliõpilaste esindusorgan teaduskonna nõukogus. Üliõpilaskogu kaudu on tudengitel võimalik osaleda teaduskonna tegevusplaani ja arengusuundade kujundamises ning suuremate otsuste tegemises. Seega juhul kui muret peaks valmistama mõni suurem küsimus sellest, kuidas teaduskonnas asjad toimivad või kuidas õppetöö ja õppekava korraldatud on, siis tasub kindlasti oma murega pöörduda üliõpilaskogu poole. Korra aastas toimuvatel valimistel tasub aga ka ise kandideerida teaduskonna üliõpilaskogu liikmeks!

Usuteaduskonna üliõpilaskogu liikmed:

Image
Nele Dresen doktorant, ndresen@gmail.com
Image
Mia Marta Ruus bakalaureuseõppe tudeng, miam.ruus@gmail.com
Image
Brita Nõu bakalaureuseõppe tudeng, britaanou@gmail.com

 

Tuutor ehk üliõpilasnõustaja on vanema kursuse tudeng, kes aitab esmakursuslastel ülikooli ellu paremini sulanduda. Tuutor tutvustab õppimisega seotud korda ja kohustusi ning oskab küsimuste puhul õige inimese või allika juurde suunata. Samuti tutvustab ta õppetööväliseid, ent ülikoolielu juurde käivaid tegevusi ja võimalusi, et iga üliõpilane saaks kõrghariduse omandamise ajast võtta maksimumi.

Tuutor:

Image
Marta Vibo bakalaureuseõppe tudeng, marta.vibo@ut.ee

 

 

 

 

#instituudist
vihikuleht

Usuteaduskonna põhikiri

#instituudist
inimesed jalgrattal

Usuteaduskonna kantselei lahtiolekuajad suvel

#instituudist
inimesed sillal

Usuteaduskonna aastakava