Skip to main content

Ühiskonnateaduste instituut

Lossi 3651003 Tartu linn, Tartu linn, Tartumaa EST
+372 737 5188
yhiskonnateadused@ut.ee
Margit Keller
instituudi juhataja, sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
506 2801
Lossi 36-211
Karin Saarepuu
administratiivjuht, tugiosakonna juhataja
737 5190
552 2125
Lossi 36-212
Ragne Kõuts-Klemm
asejuhataja teadus- ja arendustöö alal, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistriõppekava programmijuht, MA "Juhtimis- ja digikommunikatsioon" programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
5346 0357 (3197)
Avo Trumm
asejuhataja õppekorralduse alal, infojuhtimise ja -analüüsi teadur
PhD (sotsioloogia)
737 5929
Lossi 36-417
Karen Ann Randolph
külalisprofessor
PhD
Triin Vihalemm
kommunikatsiooniuuringute professor, magistriõppekava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" programmijuht
PhD (massikommunikatsioon)
504 5720 (3194)
Lossi 36-412
Andra Siibak
meediauuringute professor, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36-226, Lossi 36-226
Veronika Kalmus
sotsioloogia professor, sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (sotsioloogia)
737 6591
5662 3583 (3189)
Lossi 36-219
Halliki Harro-Loit
ajakirjanduse professor
Dr. rer. pol. (poliitikateadused)
737 5189
506 6826 (5189)
Lossi 36-222
Jean Pierre Lambert Wilken
külalisprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
Kairi Kasearu
empiirilise sotsioloogia professor, magistriõppekava "Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs" programmijuht, magistriõppekava "Sotsioloogia" programmijuht
PhD (sotsioloogia)
737 5932
Lossi 36-418
Epp Lauk
külalisprofessor 0,4 k
PhD (ajakirjandus)
Lossi 36-222
Anu Masso
andmeuuringute kaasprofessor 0,2 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
737 5189
Dagmar Kutsar
sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (psühholoogia)
Judit Strömpl
sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
737 5928
5801 6361 (5928)
Mare Ainsaar
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
737 5936
517 8132
Maria Murumaa-Mengel
meediauuringute kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–208
Krista Lepik
infoteaduse lektor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
737 5955
5883 7388 (7388)
Lossi 36–402
Marko Uibu
kommunikatsioonijuhtimise lektor 0,75 k
PhD (usuteadus)
Signe Ivask
ajakirjanduse lektor 0,25 k, ajakirjandussotsioloogia teadur 0,25 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Dagmar Narusson
kogukonnatöö lektor 0,35 k, sotsiaalse innovatsiooni teadur 0,65 k
PhD (sotsioloogia)
Ave Roots
sotsioloogia lektor, BAÕK "Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu" programmijuht
PhD (sotsioloogia)
737 6156
Merle Linno
sotsiaalse heaolu nooremlektor, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppekava programmijuht, Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuseõppekava programmijuht, kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu programmijuht
mag (sotsiaaltöö)
Ene Selart
ajakirjanduse ajaloo nooremlektor 0,5 k
mag (konverentsitõlge)
Kadri Soo
sotsiaalpoliitika nooremlektor
MA (sotsioloogia)
737 5936
Lossi 36-404
Indrek Soidla
sotsiaalse analüüsi nooremlektor
MA (sotsioloogia)
Maris Männiste
infosüsteemide nooremlektor 0,25 k, info- ja teadmusjuhtimise magistriõppekava programmijuht, magistriõppekava „Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs“ programmijuht, andmestunud ühiskonna uuringute nooremteadur 0,75 k
MA (organisatsiooni infotöö)
Lossi 36-208
Tiiu Taur
praktilise kommunikatsiooni nooremlektor
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-411
Katrin Kannukene
infoteaduse nooremlektor, infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht
MA (organisatsiooni infotöö)
Lossi 36-209
Marten Juurik
info- ja kommunikatsioonieetika nooremlektor 0,5 k
eetika nooremteadur 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Jakobi 2-330
Kaspar Kruup
kommunikatsiooniteaduste nooremlektor 0,8 k, BAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Marju Selg
sotsiaaltöö õpetaja
mag (sotsiaaltöö)
737 6153
Lossi 36-413
Brit Laak
teleajakirjanduse õpetaja
MA (ajakirjandus)
58667706
Lossi 36-202
Eleri Lõhmus
audiovisuaalse produktsiooni õpetaja
MA (ajakirjandus)
526 7080 (7080)
Lossi 36-225/202
Aune Unt
teleajakirjanduse õpetaja 0,7 k
MA (ajakirjandus)
Lossi 36-225/110
Kertu-Kätlin Käis
praktilise kommunikatsiooni õpetaja 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Tiina Palu
infokorralduse õpetaja
MA (organisatsiooni infotöö)
Signe Opermann
meediasotsioloogia teadur
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
737 6592
5647 7951
Virge Näkk
õppekorralduse spetsialist
737 5935
Lossi 36-213
Marju Himma-Kadakas
ajakirjandusuuringute teadur 0,5 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
5341 0997 (6119)
Sander Salvet
meedia ja kommunikatsiooni nooremteadur 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Merle Purre
sotsioloogia nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Marit Sukk
meedia ja kommunikatsiooni nooremteadur 0,5 k
MA (sotsioloogia)
Lossi 36
Regina Lapp
projekti ja eelarve peaspetsialist
MA (organisatsiooni infotöö)
737 6596
Lossi 36-411
Jarmo Seljamaa
mobiilse stuudio projektijuht 0,5 k
MA (televisiooni: režii, toimetamine ja tootmine)
Peeter Tinits
digihumanitaaria spetsialist 0,25 k
analüütik 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Tiina Kukkes
projekti finants- ja administratiivtöö spetsialist 0,25 k
Lossi 36-222
Maia Klaassen
arendusspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
554 5559
Lossi 36–217
Anna-Kati Pahker
projekti kommunikatsioonispetsialist 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Kristi Juurik
õppekorralduse spetsialist
MA (ajakirjandus)
737 5355
Lossi 36–217
Häli Tarum
sotsiaalpoliitika konsultant 0,75 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Simone Eelmaa
projektijuht 0,5 k
MA (rahvusvaheline õigus ja inimõigused)
Maria Kristiina Prass
projektijuht 0,3 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Külliki Seppel
meedia- ja ühiskonnateooriate nooremlektor (tööleping peatatud), kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava programmijuht (tööleping peatatud)
Margit Keller
instituudi juhataja, sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
506 2801
Lossi 36-211
Karin Saarepuu
administratiivjuht, tugiosakonna juhataja
737 5190
552 2125
Lossi 36-212
Ragne Kõuts-Klemm
asejuhataja teadus- ja arendustöö alal, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistriõppekava programmijuht, MA "Juhtimis- ja digikommunikatsioon" programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
5346 0357 (3197)
Avo Trumm
asejuhataja õppekorralduse alal, infojuhtimise ja -analüüsi teadur
PhD (sotsioloogia)
737 5929
Lossi 36-417
Karen Ann Randolph
külalisprofessor
PhD
Triin Vihalemm
kommunikatsiooniuuringute professor, magistriõppekava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" programmijuht
PhD (massikommunikatsioon)
504 5720 (3194)
Lossi 36-412
Andra Siibak
meediauuringute professor, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36-226, Lossi 36-226
Veronika Kalmus
sotsioloogia professor, sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (sotsioloogia)
737 6591
5662 3583 (3189)
Lossi 36-219
Halliki Harro-Loit
ajakirjanduse professor
Dr. rer. pol. (poliitikateadused)
737 5189
506 6826 (5189)
Lossi 36-222
Jean Pierre Lambert Wilken
külalisprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
Kairi Kasearu
empiirilise sotsioloogia professor, magistriõppekava "Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs" programmijuht, magistriõppekava "Sotsioloogia" programmijuht
PhD (sotsioloogia)
737 5932
Lossi 36-418
Epp Lauk
külalisprofessor 0,4 k
PhD (ajakirjandus)
Lossi 36-222
Anu Masso
andmeuuringute kaasprofessor 0,2 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
737 5189
Dagmar Kutsar
sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (psühholoogia)
Judit Strömpl
sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
737 5928
5801 6361 (5928)
Mare Ainsaar
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor
PhD (sotsiaalteadused)
737 5936
517 8132
Maria Murumaa-Mengel
meediauuringute kaasprofessor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Lossi 36–208
Krista Lepik
infoteaduse lektor
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
737 5955
5883 7388 (7388)
Lossi 36–402
Marko Uibu
kommunikatsioonijuhtimise lektor 0,75 k
PhD (usuteadus)
Signe Ivask
ajakirjanduse lektor 0,25 k, ajakirjandussotsioloogia teadur 0,25 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Dagmar Narusson
kogukonnatöö lektor 0,35 k, sotsiaalse innovatsiooni teadur 0,65 k
PhD (sotsioloogia)
Ave Roots
sotsioloogia lektor, BAÕK "Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu" programmijuht
PhD (sotsioloogia)
737 6156
Merle Linno
sotsiaalse heaolu nooremlektor, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppekava programmijuht, Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuseõppekava programmijuht, kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu programmijuht
mag (sotsiaaltöö)
Ene Selart
ajakirjanduse ajaloo nooremlektor 0,5 k
mag (konverentsitõlge)
Kadri Soo
sotsiaalpoliitika nooremlektor
MA (sotsioloogia)
737 5936
Lossi 36-404
Indrek Soidla
sotsiaalse analüüsi nooremlektor
MA (sotsioloogia)
Maris Männiste
infosüsteemide nooremlektor 0,25 k, info- ja teadmusjuhtimise magistriõppekava programmijuht, magistriõppekava „Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs“ programmijuht, andmestunud ühiskonna uuringute nooremteadur 0,75 k
MA (organisatsiooni infotöö)
Lossi 36-208
Tiiu Taur
praktilise kommunikatsiooni nooremlektor
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-411
Katrin Kannukene
infoteaduse nooremlektor, infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht
MA (organisatsiooni infotöö)
Lossi 36-209
Marten Juurik
info- ja kommunikatsioonieetika nooremlektor 0,5 k
eetika nooremteadur 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Jakobi 2-330
Kaspar Kruup
kommunikatsiooniteaduste nooremlektor 0,8 k, BAÕK "Ajakirjandus ja kommunikatsioon" programmijuht
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Marju Selg
sotsiaaltöö õpetaja
mag (sotsiaaltöö)
737 6153
Lossi 36-413
Brit Laak
teleajakirjanduse õpetaja
MA (ajakirjandus)
58667706
Lossi 36-202
Eleri Lõhmus
audiovisuaalse produktsiooni õpetaja
MA (ajakirjandus)
526 7080 (7080)
Lossi 36-225/202
Aune Unt
teleajakirjanduse õpetaja 0,7 k
MA (ajakirjandus)
Lossi 36-225/110
Kertu-Kätlin Käis
praktilise kommunikatsiooni õpetaja 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Tiina Palu
infokorralduse õpetaja
MA (organisatsiooni infotöö)
Signe Opermann
meediasotsioloogia teadur
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
737 6592
5647 7951
Virge Näkk
õppekorralduse spetsialist
737 5935
Lossi 36-213
Marju Himma-Kadakas
ajakirjandusuuringute teadur 0,5 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
5341 0997 (6119)
Sander Salvet
meedia ja kommunikatsiooni nooremteadur 0,5 k
MA (ajakirjandus)
Merle Purre
sotsioloogia nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Marit Sukk
meedia ja kommunikatsiooni nooremteadur 0,5 k
MA (sotsioloogia)
Lossi 36
Regina Lapp
projekti ja eelarve peaspetsialist
MA (organisatsiooni infotöö)
737 6596
Lossi 36-411
Jarmo Seljamaa
mobiilse stuudio projektijuht 0,5 k
MA (televisiooni: režii, toimetamine ja tootmine)
Peeter Tinits
digihumanitaaria spetsialist 0,25 k
analüütik 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Tiina Kukkes
projekti finants- ja administratiivtöö spetsialist 0,25 k
Lossi 36-222
Maia Klaassen
arendusspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
554 5559
Lossi 36–217
Anna-Kati Pahker
projekti kommunikatsioonispetsialist 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Kristi Juurik
õppekorralduse spetsialist
MA (ajakirjandus)
737 5355
Lossi 36–217
Häli Tarum
sotsiaalpoliitika konsultant 0,75 k
MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Simone Eelmaa
projektijuht 0,5 k
MA (rahvusvaheline õigus ja inimõigused)
Maria Kristiina Prass
projektijuht 0,3 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Külliki Seppel
meedia- ja ühiskonnateooriate nooremlektor (tööleping peatatud), kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava programmijuht (tööleping peatatud)