BA õppeainete lugemise plaan

Usuteaduskond jätab endale õiguse teha lugemisplaanis vajadusel muudatusi (õppejõu muutus, õppeaine täitumatus vms.)

BA S21-K24 US õppeainete lugemise plaan

Kood

Õppeaine, EAP

Sügis

23/24

Kevad

23/24

Sügis

24/25

Kevad

24/25

Sügis

25/26

Kevad

25/26

USUS.03.096

Avalik esinemine, 3

X

  X   X

HVLC.02.006

Ladina k. teo. BAõppele, 3

1.osa

2.osa

1.osa 2.osa 1.osa 2.osa

HVUS.06.002

Maailma usundid , 3

X

X   X  

USUS.06.128

Religioon õhtumaises

kultuuris, 3

X

  X   X

USUS.03.079

Religioonipsühholoogia, 3

X

X   X  

HVUS.03.002

Lähilugemisi rel.uurin-

gutest ja teol-st (Eng) , 3

X

X   X  

USUS.03.038

Religioonisotsioloogia, 3

X

X   X  

HVUS.01.001

Mitterel.maailmavaated,3

X

  X   X

HVUS.06.004

Filosoofia rel.uurijatele ja

teoloogidele, 3

 

X üle aasta  

HVUS.02.006

Teadusmet. alused

rel.uuringutes ja teol-s, 3

X

X   X  

USUS.02.094

Sissejuhatus teoloogiasse

ja rel.uuringutesse, 6

X

X   X  

USUS.06.078

Võrdleva usundiloo

sissejuhatus, 3

X

X   X  

HVUS.05.003

Vana-Iisraeli ning algkristluse

aja- ja usundilugu, 6

1.osa

2.osa

1.osa 2.osa 1.osa 2.osa

USUS.01.069

Kristluse ajalugu, 6

X

X   X  

USUS.04.033

Uue Testamendi sissej., 3

X

X   X  

USUS.05.029

Vana Testamendi sissej, 3

X

  X   X

USUS.05.067

Heebrea keel, 6

1.osa

2.osa

1.osa 2.osa 1.osa 2.osa
HVUS.00.027 Heebrea tekstide lektüüri- ja tõlkekursus 1. osa 2. osa 1.osa 2.osa 1.osa 2.osa

USUS.04.068

Kreeka keel, 6

1.osa

2.osa

1.osa 2.osa 1.osa 2.osa
HVUS.04.004 Kreeka keel C X   X   X  
HVUS.04.005 Kreeka keel D   X   X   X

USUS.00.016

Sumeri keel ja kiri, 6

1.osa

2.osa

    1.osa 2.osa

USUS.00.015

Babüloonia keel ja kiri,6

2.osa

-

vastavalt nõudlusele    

USUS.05.068

Aramea keel A, 3

vastavalt nõudlusele    

HVUS.05.001

Süüria keel,3

vastavalt nõudlusele    

USUS.00.014

Vana Lähis-Ida usundil, 6

X

  X   X

USUS.08.025

Islami sisem. pluralism, 3

X

  X   X

USUS.08.020

Juudi identiteet antiikajast

tänapäevani, 3

üle

aasta

  X    

USUS.08.017

Religioon tänapäeva

Iisraelis (ENG), 3

X

      X

USUS.01.067

Religioon ja rahvuslus, 3

 

X

üle aasta   X

USUS.02.080

Religioosne

fundamentalism, 3

X

    X  

HVUS.04.002

Rel.uuringute

põhiküsimused, 6

X

      X

HVUS.01.002

Kristliku mõtte

kujunemine, 6

X

  X   X

USUS.03.054

Praktilise usuteaduse

sissejuhatus,6

X

X   X  

USUS.03.024

Hingehoid, 3

X

X   X  

USUS.03.017

Katehheetika,3

X

 

X   X  
USUS.06.142 Klassikaline araabia keel A, ENG     vastavalt nõudlusele    
USUS.06.143 Klassikaline araabia keel B, ENG     vastavalt nõudlusele    
HVHV.00.019 Tudengi toimetuleku teejuht X   X   X  
HVEE.01.004 Akadeemiline eesti keel   üle aasta X    

 

Kood

Õppeaine

Sügis

23/24

Kevad

23/24

Sügis

24/25

Kevad

24/25

Sügis

25/26

Kevad

25/26

HVUS.04.003

Antrop. rel.uuringutes,3

X

üle aasta   X

USUS.06.140

India usundid, 6

üle

aasta X    

USUS.08.001

Sissejuhatus islamisse, 3

X

X   X  

USUS.08.002

Sissejuhatus judaismi, 3

X

X   X  

HVUS.03.004

Religioon ja haridus, 3

 

X

üle aasta   X

USUS.02.095

Religioonide teoloogia, 3

X

  X   X

USUS.06.109

Religioonifilosoofia, 3

 

X

üle aasta   X

USUS.06.139

Hiina ja Jaapani usundid,6

 

X

üle aasta   X

USUS.06.134

Budismi alused, 6

X

üle aasta X  

USUS.03.113

Uus vaimsus. Sissejuhatus,

3

üle

aasta X    

USUS.03.115

Loodus Eesti usundites, 3

X

    X  

HVUS.06.007

Rel.uuringute erikursus, 6

(ise valitud valikaine)

X

X

X X X X

USUS.04.065

Uue Testamendi eksegees,

6

üle

aasta

1.osa 2.osa üle aasta

USUS.05.064

Vana Testamendi

eksegees, 6

X

  X   X

HVUS.02.004

Teoloogia süsteem, 3

X

  X   X

HVUS.02.005

Teoloogiline eetika, 3

X

    X  

HVUS.01.003

Kreeka patristika, 3

 

X üle aasta  

USUS.01.071

Kirikuloo erikursus, 3

X

üle

aasta   X  

USUS.02.085

Uuema teol. ajalugu, 6

 

X

  X   X

HVUS.03.008

Praktika teoloogidele, 6

X

X

X X X X

USUS.08.016

Araabia ajalugu ja

kultuurilugu,6

2.osa

-

1.osa 2.osa 1.osa 2.osa

USUS.08.018

Juudi mõttelugu kesk-

ning uusajal, 6

X

üle aasta   X

USUS.08.023

Lähis-Ida kultuurilised ja

religioossed juured, 6

X

X   X  

HVUS.06.006

Ühiskond, usk ja poliitika

kaasaegses Lähis-Idas, 6

X

  X   X

USUS.03.101

Praktika

bakalaureuseõppes, 6

X

X

X X X X

USUS.02.056

Teoloogia ja soolisus, 6

üle

aasta

1.osa 2.osa    

USUS.06.123

Uususundid, 3

 

X üle aasta  
Kood Õppeaine

Sügis

23/24

Kevad

23/24

Sügis

24/25

Kevad

24/25

Sügis

25/26

Kevad 

25/26

USUS.03.047

Diakoonia, 3

üle

aasta

X      

HVUS.02.003

Seksuaalteoloogia, 3

X

üle aasta   X

USUS.01.038

Kiriku lähiajalugu, 3

X

üle aasta   X

HVUS.06.003

Judaismi eetika, 3

üle

aasta X    

USUS.06.135

Mahajaana tekstid, 3

X

üle aasta   X

USUS.06.133

Paali kaanoni tekstid, 3

X

üle aasta   X

HVUS.04.001

Loenguid usuteaduse

kullafondist, 3

X

üle aasta X  

HVUS.02.009

Rel. ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia

(ENG),3

üle

aasta X    

HVUS.00.004

Ratsionaalne argument.

teoloogias ja religioonis, 3

vastavalt

nõudlusele

       
USUS.02.076 Teadusloo religioosseid aspekte vastavalt nõudlusele        

HVUS.01.006

Õigeusu mõttelugu, 6

X

üle aasta X  

HVUS.01.070

Õigeusu ajalugu, 3

X

üle aasta   X

Õigeusu Liturgika, 3

 

üle

aasta X    

HVUS.01.003

Kreeka patristika, 3

üle

aasta

X      

 

Tartu Ülikooli üliõpilased

Tule ja tutvu ingliskeelsete õppekavadega!

Tartu Ülikool

HUMA sügiskooli vestlusõhtul esineb Tõnu Õnnepalu

Üliõpilased eetikakeskuse raamatukogus

Välisõpingute ja välispraktika infopäev humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilastele