BA õppeainete lugemise plaan

Usuteaduskond jätab endale õiguse teha lugemisplaanis vajadusel muudatusi (õppejõu muutus, õppeaine täitumatus vms.)

BA S21-K24 US õppeainete lugemise plaan

 

Kood

Õppeaine, EAP

Sügis

23/24

Kevad

23/24

Sügis

24/25

Kevad

24/25

Sügis

25/26

Kevad

25/26

USUS.03.096

Avalik esinemine, 3

 

X

 X X

HVLC.02.006

Ladina k. teo. BAõppele, 3

1.osa

2.osa

1.osa2.osa1.osa2.osa

HVUS.06.002

Maailma usundid , 3

X

 

X X 

USUS.06.128

Religioon õhtumaises

kultuuris, 3

 

X

 X X

USUS.03.079

Religioonipsühholoogia, 3

X

 

X X 

HVUS.03.002

Lähilugemisi rel.uurin-

gutest ja teol-st (Eng) , 3

X

 

X X 

USUS.03.038

Religioonisotsioloogia, 3

X

 

  X 

HVUS.01.001

Mitterel.maailmavaated,3

 

X

 X X

HVUS.06.004

Filosoofia rel.uurijatele ja

teoloogidele, 3

 

 

Xüleaasta 

HVUS.02.006

Teadusmet. alused

rel.uuringutes ja teol-s, 3

X

 

X X 

USUS.02.094

Sissejuhatus teoloogiasse

ja rel.uuringutesse, 6

X

 

X X 

USUS.06.078

Võrdleva usundiloo

sissejuhatus, 3

X

 

X X 

HVUS.05.003

Vana-Iisraeli ning algkristluse

aja- ja usundilugu, 6

1.osa

2.osa

1.osa2.osa1.osa2.osa

USUS.01.069

Kristluse ajalugu, 6

X

 

X X 

USUS.04.033

Uue Testamendi sissej., 3

X

 

X X 

USUS.05.029

Vana Testamendi sissej, 3

 

X

 X X

USUS.05.067

Heebrea keel, 6

1.osa

2.osa

1.osa2.osa1.osa2.osa
HVUS.00.027Heebrea tekstide lektüüri- ja tõlkekursus1. osa2. osa1.osa2.osa1.osa2.osa

USUS.04.068

Kreeka keel, 6

1.osa

2.osa

1.osa2.osa1.osa2.osa
HVUS.04.004Kreeka keel CX X X 
HVUS.04.005Kreeka keel D X X X

USUS.00.016

Sumeri keel ja kiri, 6

1.osa

2.osa

  1.osa2.osa

USUS.00.015

Babüloonia keel ja kiri,6

2.osa

-

vastavaltnõudlusele  

USUS.05.068

Aramea keel A, 3

 

 

vastavaltnõudlusele  

HVUS.05.001

Süüria keel,3

 

 

vastavaltnõudlusele  

USUS.00.014

Vana Lähis-Ida usundil, 6

 

 

 X X

USUS.08.025

Islami sisem. pluralism, 3

 

X

 X X

USUS.08.020

Juudi identiteet antiikajast

tänapäevani, 3

üle

 

aasta

 X  

USUS.08.017

Religioon tänapäeva

Iisraelis (ENG), 3

 

X

   X

USUS.01.067

Religioon ja rahvuslus, 3

 

X

üleaasta X

USUS.02.080

Religioosne

fundamentalism, 3

X

 

  X 

HVUS.04.002

Rel.uuringute

põhiküsimused, 6

 

X

   X

HVUS.01.002

Kristliku mõtte

kujunemine, 6

 

X

 X X

USUS.03.054

Praktilise usuteaduse

sissejuhatus,6

X

 

X X 

USUS.03.024

Hingehoid, 3

X

 

X X 

USUS.03.017

Katehheetika,3

X

 

 

X X 
USUS.06.142Klassikaline araabia keel A, ENG  vastavaltnõudlusele  
USUS.06.143Klassikaline araabia keel B, ENG  vastavaltnõudlusele  
HVHV.00.019Tudengi toimetuleku teejuhtX X X 
HVEE.01.004Akadeemiline eesti keel üleaastaX  

 

 

 

 

Kood

 

Õppeaine

Sügis

23/24

Kevad

23/24

Sügis

24/25

Kevad

24/25

Sügis

25/26

Kevad

25/26

HVUS.04.003

Antrop. rel.uuringutes,3

 

X

üleaasta X

USUS.06.140

India usundid, 6

 

üle

aastaX  

USUS.08.001

Sissejuhatus islamisse, 3

X

 

X X 

USUS.08.002

Sissejuhatus judaismi, 3

X

 

X X 

HVUS.03.004

Religioon ja haridus, 3

 

X

üleaasta X

USUS.02.095

Religioonide teoloogia, 3

 

X

 X X

USUS.06.109

Religioonifilosoofia, 3

 

X

üleaasta X

USUS.06.139

Hiina ja Jaapani usundid,6

 

X

üleaasta X

USUS.06.134

Budismi alused, 6

X

 

üleaastaX 

USUS.03.113

Uus vaimsus. Sissejuhatus,

3

 

üle

aastaX  

USUS.03.115

Loodus Eesti usundites, 3

X

 

  X 

HVUS.06.007

Rel.uuringute erikursus, 6

(ise valitud valikaine)

X

X

XXXX

USUS.04.065

Uue Testamendi eksegees,

6

üle

aasta

1.osa2.osaüleaasta

USUS.05.064

Vana Testamendi

eksegees, 6

 

X

 X X

HVUS.02.004

Teoloogia süsteem, 3

 

X

 X X

HVUS.02.005

Teoloogiline eetika, 3

X

 

  X 

HVUS.01.003

Kreeka patristika, 3

 

 

Xüleaasta 

USUS.01.071

Kirikuloo erikursus, 3

X

üle

 

aasta X 

USUS.02.085

Uuema teol. ajalugu, 6

 

X

 X X

HVUS.03.008

Praktika teoloogidele, 6

X

X

XXXX

USUS.08.016

Araabia ajalugu ja

kultuurilugu,6

2.osa

-

1.osa2.osa1.osa2.osa

USUS.08.018

Juudi mõttelugu kesk-

ning uusajal, 6

 

X

üleaasta X

USUS.08.023

Lähis-Ida kultuurilised ja

religioossed juured, 6

X

 

X X 

HVUS.06.006

Ühiskond, usk ja poliitika

kaasaegses Lähis-Idas, 6

 

X

 X X
HVUS.00.021Kohustuslik praktika bakalaureuseõppes, 3  XXXX

USUS.03.101

Praktika

bakalaureuseõppes, 6

X

X

XXXX

USUS.02.056

Teoloogia ja soolisus, 6

üle

aasta

1.osa2.osa  

USUS.06.123

Uususundid, 3

 

 

Xüleaasta 
KoodÕppeaine

Sügis

23/24

Kevad

23/24

Sügis

24/25

Kevad

24/25

Sügis

25/26

Kevad 

25/26

USUS.03.047

Diakoonia, 3

üle

aasta

 

X   

HVUS.02.003

Seksuaalteoloogia, 3

 

X

üleaasta X

USUS.01.038

Kiriku lähiajalugu, 3

 

X

üleaasta X

HVUS.06.003

Judaismi eetika, 3

 

üle

aastaX  

HVUS.00.026

Budismi tekstid: paali kaanon ja mahajaana, 6

 

X

üleaasta X

HVUS.04.001

Loenguid usuteaduse

kullafondist, 3

X

 

üleaastaX 

 

HVUS.02.009

Rel. ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia

(ENG),3

 

üle

aastaX  

HVUS.00.004

Ratsionaalne argument.

teoloogias ja religioonis, 3

vastavalt

nõudlusele

 

    
USUS.02.076Teadusloo religioosseid aspektevastavaltnõudlusele    

HVUS.01.006

Õigeusu mõttelugu, 6

X

 

üleaastaX 

HVUS.01.070

Õigeusu ajalugu, 3

 

X

üleaasta X

USUS.03.117

Õigeusu Liturgika, 3

 

üle

aastaX  

 

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

marjad

24/25 sügissemestril loetavad ained

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“