BA õppeainete lugemise plaan

Usuteaduskond jätab endale õiguse teha lugemisplaanis vajadusel muudatusi (õppejõu muutus, õppeaine täitumatus vms.)

BA S21-K24 US õppeainete lugemise plaan

Kood

Õppeaine, EAP

Sügis

21/22

Kevad

21/22

Sügis

22/23

Kevad

22/23

Sügis

23/24

Kevad

23/24

USUS.03.096

Avalik esinemine, 3

X

X

X

HVLC.02.006

Ladina k. teo. BAõppele, 3

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

HVUS.06.002

Maailma usundid , 3

X

X

X

USUS.06.128

Religioon õhtumaises

kultuuris, 3

X

X

X

USUS.03.079

Religioonipsühholoogia, 3

X

X

X

HVUS.03.002

Lähilugemisi rel.uurin-

gutest ja teol-st (Eng) , 3

X

X

x

USUS.03.038

Religioonisotsioloogia, 3

X

X

X

HVUS.01.001

Mitterel.maailmavaated,3

X

X

X

HVUS.06.004

Filosoofia rel.uurijatele ja

teoloogidele, 3

X

üle

aasta

HVUS.02.006

Teadusmet. alused

rel.uuringutes ja teol-s, 3

X

X

X

USUS.02.094

Sissejuhatus teoloogiasse

ja rel.uuringutesse, 6

X

X

X

USUS.06.078

Võrdleva usundiloo

sissejuhatus, 3

X

X

X

HVUS.05.003

Iisraeli ning algkristluse

aja- ja usundilugu, 6

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

USUS.01.069

Kristluse ajalugu, 6

X

X

X

USUS.04.033

Uue Testamendi sissej., 3

X

X

X

USUS.05.029

Vana Testamendi sissej, 3

X

X

X

USUS.05.067

Heebrea keel, 6

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

HVUS.00.027 Heebrea tekstide lektüüri- ja tõlkekursus         1. osa 2. osa

USUS.04.068

Kreeka keel, 6

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

HVUS.04.004 Kreeka keel C     X      
HVUS.04.005 Kreeka keel D       X    

USUS.00.016

Sumeri keel ja kiri, 6

1.osa

2.osa

-

-

1.osa

2.osa

USUS.00.015

Babüloonia keel ja kiri,6

-

-

1.osa

2.osa

-

-

USUS.05.068

Aramea keel A, 3

vastavalt

nõudlus

HVUS.05.001

Süüria keel,3

vastavalt

nõudlus

USUS.00.014

Vana Lähis-Ida usundil, 6

X

X

X

USUS.08.025

Islami sisem. pluralism, 3

X

X

X

USUS.08.020

Juudi identiteet antiikajast

tänapäevani, 3

 

X

üle

aasta

USUS.08.017

Religioon tänapäeva

Iisraelis (ENG), 3

X

üle

aasta

X

USUS.01.067

Religioon ja rahvuslus, 3

X

üle

aasta

X

USUS.02.080

Religioosne

fundamentalism, 3

X

üle

aasta

X

HVUS.04.002

Rel.uuringute

põhiküsimused, 6

X

üle

aasta

X

HVUS.01.002

Kristliku mõtte

kujunemine, 6

X

X

X

USUS.03.054

Praktilise usuteaduse

sissejuhatus,6

X

X

X

USUS.03.024

Hingehoid, 3

X

X

X

USUS.03.017

Katehheetika,3

X

 

X

 

USUS.06.142 Klassikaline araabia keel A, ENG X   X   X  
USUS.06.143 Klassikaline araabia keel B, ENG   X   X   X
HVHV.00.019 Tudengi toimetuleku teejuht     X   X  

 

Kood

Õppeaine

Sügis

21/22

Kevad

21/22

Sügis

22/23

Kevad

22/23

Sügis

23/24

Kevad

23/24

HVUS.04.003

Antrop. rel.uuringutes,3

X

üle

aasta

X

USUS.06.140

India usundid, 3

üle

aasta

X

 

USUS.08.001

Sissejuhatus islamisse, 3

X

X

X

USUS.08.002

Sissejuhatus judaismi, 3

X

-

X

HVUS.03.004

Religioon ja haridus, 3

X

üle

aasta

x

USUS.02.095

Religioonide teoloogia, 3

X

X

x

USUS.06.109

Religioonifilosoofia, 3

X

üle

aasta

X

USUS.06.139

Hiina ja Jaapani usundid,6

X

üle

aasta

X

USUS.06.134

Budismi alused, 6

x

üle

aasta

x

USUS.03.113

Uus vaimsus. Sissejuhatus,

3

üle

aasta

x

 

USUS.03.115

Loodus Eesti usundites, 3

X

üle

aasta

X

HVUS.06.007

Rel.uuringute erikursus, 6

(ise valitud valikaine)

X

X

X

X

X

X

USUS.04.065

Uue Testamendi eksegees,

6

-

-

1.osa

2.osa

-

-

USUS.05.064

Vana Testamendi

eksegees, 6

X

X

x

HVUS.02.004

Teoloogia süsteem, 3

X

X

X

HVUS.02.005

Teoloogiline eetika, 3

X

üle

aasta

X

HVUS.01.003

Kreeka patristika, 3

 

X

üle

aasta

USUS.01.071

Kirikuloo erikursus, 3

X

üle

aasta

X

USUS.02.085

Uuema teol. ajalugu, 6

X

X

 

X

HVUS.03.008

Praktika teoloogidele, 6

X

X

X

X

X

X

USUS.08.016

Araabia ajalugu ja

kultuurilugu,6

1.osa

2.osa

1.osa

-

2.osa

-

USUS.08.018

Juudi mõttelugu kesk-

ning uusajal, 6

-

-

X

USUS.08.023

Lähis-Ida kultuurilised ja

religioossed juured, 6

X

X

X

HVUS.06.006

Ühiskond, usk ja poliitika

kaasaegses Lähis-Idas, 6

X

X

X

USUS.03.101

Praktika

bakalaureuseõppes, 6

X

X

X

X

X

X

USUS.02.056

Teoloogia ja soolisus, 6

-

-

1.osa

2.osa

-

-

USUS.06.123

Uususundid, 3

 

X

üle

aasta

USUS.06.093

Muistse Peruu kultuur ja usund, 3

Valik

Tarmo

otsus

USUS.06.023

Vana-Rooma religioon ja kultuur, 3

Valik

Tarmo

otsus

Kood Õppeaine

Sügis

21/22

Kevad

21/22

Sügis

22/23

Kevad

22/23

Sügis

23/24

Kevad

23/24

USUS.06.092

Muistse Mehhiko kultuur ja usund, 3

valik

Tarmo

otsus

USUS.06.141

V.Germaani ja V.Skandinaavia kultuur ja

usund, 3

X

-

-

USUS.06.142 Megaliitkultuuride usund     X

 

   
USUS.06.143 Vanaaja võrdlev usundilugu   valik  

Tarmo

otsus

   

USUS.03.047

Diakoonia, 3

-

X

-

HVUS.02.003

Seksuaalteoloogia, 3

X

-

X

USUS.01.038

Kiriku lähiajalugu, 3

X

-

X

HVUS.06.003

Judaismi eetika, 3

-

X

-

USUS.06.135

Mahajaana tekstid, 3

X

-

X

USUS.06.133

Paali kaanoni tekstid, 3

X

-

X

HVUS.04.001

Loenguid usuteaduse

kullafondist, 3

X

-

X

HVUS.02.009

Rel. ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia

(ENG),3

-

X

-

HVUS.00.004

Ratsionaalne argument.

teoloogias ja religioonis, 3

?X

 

X

 

USUS.02.076 Teadusloo religioosseid aspekte     X      

HVUS.01.006

Õigeusu mõttelugu, 6

X

-

X

HVUS.01.070

Õigeusu ajalugu, 3

X

-

X

Õigeusu Liturgika, 3

-

-

X

-

-

HVUS.01.003

Kreeka patristika, 3

X

 

#õppimine
lilled

Usuteaduskonnas kaitsti üheksateist lõputööd

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem