Magistritööd

Alates 2012. aastast kaitstud töid on võimalik leida Tart Ülikooli digitaalarhiivist.

TÜ digitaalarhiiv

2023      
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Eve Kask Ellen Gould White'i tervishoiureform ja selle tänapäevane käsitlus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidus MA (RU) K. Soom
Erki Varma Religioon Eesti meedias - muutused ja trendid XXI sajandi esimesel kahel kümnendil eestikeelsete üleriiklike päevalehtede arvamusrubriikide näitel MA (RU) A. Remmel
Evelyn Tuul Ashtanga-Vinyasa jooga praktika kogemuse uurimus traditsioonilisi õpetusi järgides MA (RU) R. Karo
Pille-Riin Makilla Õpilaste ja õpetajate kogemused vastuolulise ja tundliku õppesisuga MA (Rel.Ped) O. Schihalejev
Rahel Toomik Vooruslikud ja voorusetud tundeväljendused Didymos Pimeda Iiobi raamatu kommentaaris MA (US) U. Nõmmik
Tiina Puusalu Usulise maastiku muutus Ukrainas Venemaa sõjalise agressiooni ja sissetungi ajal 2014–2023 MA (RU) A. Kilp
Marie Edala Deuteronoomiumi karistusseadustikust tekkelooliselt ja tänapäeva õiguse valguses MA (RU) U. Nõmmik
Anti Toplaan EELK Lääne-Eesti koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöö 2017–2021 MA (US) R. Altnurme
Marietta Alliksaar Õppematerjalid kursusele „Eesti usuline maastik“ seitsme konfessiooni näitel (projekt) MA (Rel.Ped) O. Schihalejev
Elar Vahter (L)avastades katarsist (projekt) MA (RU) M. Friedenthal
Jaanus Eensalu Maalid „Pühendumuspildid poosides“ (projekt) MA (RU) A. Kull, K. Ole
2022      
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Robert Bunder Luterlik jumalateenistuse kogemus EELK Tartu linnakoguduste näitel MA (US) K. Soom
Kersti Rootsmaa Surm ja suremine 21. sajandi Eesti haiglates ning hoolkandeasutustes - teooria ja praktika läbi hingehoidja pilgu MA (RU) K. Soom
Monika Lelle-Haav Lastekirjandus fin de siècle perioodil ja religioossed suundumused MA (RU) E. Lind
Riho Majas Naiste ordineerimise teemaline argumentatsioon EKN liikmeskirikutes 2022 MA (RU) A. Riistan, A. Remmel
Tanel Meiel Sotsiaalprogramm vanglates "Minu kristlikud väärtused ja hoiakud" MA (US) K. Soom
Ain Mihkelson Spirituaalset intelligentsust toetava koolitusprogrammi loomine MA (RU) O. Schihalejev, K. Soom
Laura Jaanhold Suhtumine religiooni Eestis - kuidas tunnevad end Eestis kristlike konfessioonide esindajad MA (RU) A. Remmel, H.-L. Toome
Iiris Savik Seksuaalse identiteedi käsitlemine religioosses kontekstis Eesti kristliku kogukonna näitel MA (RU) R. Karo
Ken Viidebaum Vabakoguduste sakraalhooned Eestis 1940-1991 MA (RU) P. Rohtmets
Liisi Viirpalu Religiooni roll söömishäirete tekkimisel, ennetamisel ja ravimisel juudi naiste näitel MA (RU) A. Põldsam

2021

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Aet Arula-Piir

Valgamaa usuühenduste võrgustiku käivitamine ja liikmeskonna ning partnerorganisatsioonide ootused sellele

MA (RU)

K. Soom

Inga-Bel Lilium

Anastasia liikumine ja tema õpetuse järgijad eesti kogukonna näitel

MA (RU)

L. Altnurme

Kady Sõstar

Luteri kirikuhooned Saarte praostkonnas aastatel 1940 - 1991 

MA (RU)

P. Rohtmets

Kätlin Liimets

Religioon ja soolisus II ja III kooliastme ühiskonnaõpetuse õppekirjanduses

MA (US)

O. Schihalejev

Maria Made Laas

Tartu luteri koguduste leeri minemise põhjused pöördumisprotsessi valguses

MA (US)

L. Altnurme

Urmas Kriit

Eesti alternatiivmeditsiinikursuse iseloomunoonte kirjeldamine tervendamisdiskursuse analüüsi põhjal

MA (RU)

L. Altnurme

Fred-Erik Kerner

Indiaanilaagrid Eestis: ajalugu, kogemused ja religioossed tagamaad

MA (RU)

L. Altnurme

Angela Aav

Kristlikud motiivid ja teemad Karl Ristikivi biograafiate triloogias

MA (RU)

I. Peedu,

I. Ojam

Kaidi Ahas

Dietrich Bonhoefferi kristoloogiast lähtuv ilmalik kristlus teoloogiliste vanglakirjade põhjal

MA (US)

A. Kull

Jekaterina

Aleksejeva

Kuu faaside ja lõpuni viidud enesetappude vaheline võimalik seos 

MA (RU)

R. Karo

Allan Kaldoja

Õigeusu kiriku struktuuri kujunemine ja diasporaa probleem õigeusu kirikus

MA (RU)

P. Rohtmets

Lily Naruski

Eesti juudi kogukond Nõukogude perioodil (1945–1980)

MA (RU)

A. Põldsam

Anneli Olep

Katoliku kirik Eestis aastatel 1918–1939

MA (US)

P. Rohtmets

Doris Diana Orr

Õpetussõnade raamatu esimese kogumiku 1–9 vahetekstide analüüs

MA (US)

U. Nõmmik

Ivo Posti

Eesti konservatiivsete kristlaste vaated keskkonnaküsimustele ja aktivismile

MA (RU)

A. Kull

Vadim Rebase

Piiskop Platoni teenistus Eestis 1918. aastal alates tema pühitsemisest kuni märtrisurmani

MA (RU)

P. Rohtmets

Vesse Seppel

Mina ja teine Ida ja Lääne filosoofiate maailmapildis Keiji Nishitani ning Martin Buberi mõtete võrdluses

MA (US)

R. Karo

Janek Sibbul

Individuaalsete kristlike praktikate presentatsioon Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja selle edendamise võimalused kirikuturunduslikus vaates

MA (RU)

L. Kilemit, L. Altnurme

Ene Teemäe

Eestikeelne misjoniajakirjandus 19. sajandi teisel poolel: Jaapani kajastamine misjonilehtedes

MA (RU)

E. Selart, E. Süld

Martin Vaher

Veneetsia vabamüürlus: La Maddalena kiriku sümboolika analüüs

MA (RU)

T. Kulmar

2020

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Mari Weber

Narratiivne uurimus homoseksuaalsest sättumusest ja kristlikust identiteedist viie intervjuu põhjal

MA (RU)

R. Karo

Aleksander Eric Limit

The Last Reformation: Charismatic, Healing Evangelists in an Estonian Context

MA (RU)

L. Altnurme 

Rauno Alliksaar

De signis loquendi: benediktlaste kloostriviipekeelest kolme leksikoni pohjal

MA (RU)

M. Friedenthal

Grigoriy Kolesov

Формирование лидерства среди молодежи русскоязычных общин Эстонии посредством компетентного наставничества

MA (US)

K. Soom

Kaie Mikheim

Geenmuundamisega kaasnevad probleemid ja seisukohad teistlikes religioonides CRISPR-CAS 9 näitel

MA (RU)

A. Kull

Jevgenia Tsoi

Образ Бога у Августина в произведении «Исповедь» – взгляд русских философов-религиоведов

MA (US)

I. Kurg

Eleri Harjo

Lõikepunktid psühhiaatria ja religioosse kogemuse vahel skisofreenia näitel

MA (RU)

R. Karo

Kaisa-Liisa Jaadla

Waldorfpedagoogilise sünnipäevaloo antroposoofiline taust ja lasteaiaõpetajate interpretatsioonid

MA (RU)

O. Schihalejev

Helena Landes

Õnnelikkuse seosed religioossuse ja müstilise kogemusega Eesti valimil

MA (RU)

R. Karo

H. Kaasik

Siim Lill

Esoterismiuuringud ja okultism. Ernst Enno näitega

MA(RU)

L. Altnurme

Helen Loit

Tiibeti budistliku tankamaali loomisprotsess ja kaanon

MA (RU)

R. Karo

L. Rubis

Emmanuel Odeh

Abielu tähendus islamis ja kristluses: hadiitide ja Püha Augustinuse õpetuste võrdlev uurimus

MA (RU)

E. Süld

Hanno Padar

Bob Dylani loomingu religioossed tasandid: eesti kultuuritegelaste peegeldused

MA (RU)

A. Kull

Tanel Vassel

Usuline sotsialisatsioon eestikeelsetes õigeusu peredes 

MA (US)

O.Schihalejev

2019

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Veikko Varik

Mittesaksa pihtkondade eestlastest liikmete mat-mine sakraalhoonetesse ja nn. kirikukabelitesse aastatel 1621–1833

MA (RU)

P. Rohtmets

Kairi Kivirähk

Tänapäeva maiade uskumused ja eluviis

MA (RU)

T. Kulmar

Karl Käsnapuu

The Adaptation of the Death Anxiety and Religious Belief Measures into Estonia: a Pilot Study on the Supernatural Belief Scale and the Existential Death Anxiety Scale

MA (RU)

O. Schihalejev,
R. Karo

Kaarel Kuurmaa

Religioon Eesti dokumentaalfilmis 2010-2018

MA (RU)

A. Riistan

Merike Olt-Kleeband

Õppematerjal kardinaalvooruste mõtestamiseks II kooliastmes

MA (US)

O. Schihalejev

2018

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Heidi Maiberg

Islamistide deradikaliseerumist ja eemaldumist soodustavad meetodid ja teemad kuue Euroopa riigi näitel

MA (RU)

E. Süld

Immanuel Volkonski 

Põrandaaluse kristliku kirjanduse levitamine ENSVs

MA (RU)

A.-S. Remmel

Annika Oper 

Armastuse ja spirituaalsuse neuroloogilised seosed

MA (RU)

R. Karo

Indrek Tenno 

Neošamanistlike liikumiste tekkimisest ja vormidest ning nende paigutamisest Põhja-Euraasia traditsioonilise šamanismi konteksti Lõuna-Siberi rahvaste näitel

MA (RU)

L. Altnurme

Toomas Meema 

Religion and Artificial Intelligence

MA (RU)

A. Kull

Tauno Kibur 

Seesmärgipärane objekti uurimine teadvuse kvaliteedinihkeks (traktaat meetodist)

MA (RU)

R. Karo

2017

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Siiri Lepasaar

Religioosse diskursuse konstrueerimine uue vaimsuse turundustekstides

MA (RU)

L. Altnurme

Orenti Kampus

Uku Masingu Pühast Vaimust. “Jutlus tekstile Jh. 11,11-17 ja mõtteid selle teksti üle” näitel

MA (US)

U. Nõmmik, T.-A. Põder

Diana Tomingas

Komplemendi ja adjunkti klausi algusesse paigutamise eesmärgid piibliheebrea proosas ja nende kajastamine eesti piiblitõlgetes

MA (US)

U. Nõmmik

Elise Nemliher

Associations between schizotypal personality and mystical experiences

MA (RU)

R. Karo

Elise Nemliher

Spirituaalsuse arengu toetamine koolis – Eesti ja Inglismaa õppekavade sisuanalüüs ja võrdlus

MA (US)

O. Schihalejev

Kaire Puumets-Sõber

Eesti evangeelne luterlik kirik 1970. aastatel

MA (US)

R. Altnurme

Tanel Meiel

Eesti Kaitseväe veteranide religioossete veendumuste muutus peale sõjateatris viibimist

MA (RU)

R. Karo

Paula Mauer

Transtsendentaalne stiil filmikunstis ja Avo Paistiku lühianimatsioonid

MA (RU)

A. Riistan

Helen Haas

Kristlusesse konverteerumise motiivid ja tagajärjed Türgis Buca baptistikoguduse näitel

MA (RU)

E. Süld

Leevi Lillemäe

Jeesus ja variserid sünoptilistes evangeeliumites 

MA (US)

A. Riistan

Nazari Goudin

Seksuaalsus judaismis ja juudi religioosse seadusandluse dünaamilisus intiimsuhete reguleerimisel

MA (RU)

A. Põldsam

Toomas Erikson

Tartu Aleksander Nevski kiriku ja koguduse ajalugu 1940ndatest aastatest kuni koguduse sulgemiseni ja taasavamiseni

MA (RU)

R. Altnurme, T. Schvak

Margus Suvi

Diakooniatöö tutvustus EELK koguduste kodulehekülgedel ja sotsiaalmeedias

MA (US)

K. Soom

Margit Lail

Skisofreeniahaigete hingehoid hoolekandes

MA (RU)

K. Soom

2016

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Anna-Stina Kangro

Teadlase suhe teaduse ja religiooniga

MA (US)

L. Altnurme, E. Kasak

Olvi Raie

Uurimus waldorfkooli identiteedist ühe Eesti vanima waldorfkooli näitel

MA (RU)

O. Schihalejev

2015

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Eleri Soidla

Mängude kasutamine usundiõpetuses: õpilaste hinnangud lauamängu mõju kohta nende motivatsioonile

MA          (US)

O. Schihalejev, A. Sooniste

Laura Tabun

Roomakatoliku kirik Eestis 1970.-1990. aastatel. Võrdlus Leeduga

MA

(US)

R. Altnurme

Nele Dresen

Richard Maurice Bucke'i 1872. aasta kogemus ning kosmilise teadvuse teooria kujunemisraamistik

MA

(RU)

R. Karo

Nikita Ivanov

Ängi tähendusest ja tähtsusest Paul Tillichi filosoofilises teoloogias ja Thomas Mertoni müstilises teoloogias

MA 

(RU)

A. Kull

Janek Järva

Islamiusuliste radikaliseerumine vanglates - Eesti olukord

MA 

(RU)

A. Riistan

Frank Jüris

Pojalikkuse mõiste kujunemine ja areng impeeriumi-eelses Hiinas

MA 

(RU)

M. Läänemets

Hille Krusberg

Ühe Eesti põhikooli lõpetajate käsitlused üleloomulikest nähtustest

MA 

(RU)

O. Schihalejev, M. Uibu

Mikk Tammik

Zoroastrism - teistlik usund. Võrdlus

MA 

(RU)

J. Kivistik

Indrek Österman

Islamism multikulturalistlikus heaoluühiskonnas: Rootsi näide

MA 

(RU)

A. Riistan

2014

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Kalle Rebane

Damaskuse kirja kommenteeritud tõlge

MA

(US)

U. Nõmmik

Liisi Kanna

Jehoova tunnistajad Eestis

MA

(RU)

L. Altnurme

Lennart Mängli

"Geenius või Jumala narr", elulooline uurimus Robert Kannukeses

MA

(RU)

R. Altnurme

Kelli Kaarep

Swami Chinmayananda, his Vision and the Mission

MA

(RU)

Ü.Valk

Madis Kruus

Marie Underi "Sonettide" ja Vana Testamendi Ülemlaulu pildikeel

MA

(RU)

U. Nõmmik

Ulvi Renser

Püha Brigida aeg kolme varasema eluloo põhjal

MA

(RU)

M. Friedenthal

Helena Väljan

4. sajandi Egiptuse kristlike kõrbeaskeetide religioossete kogemuste vormidest Palladiose "Historia Lausiaca's", MA Marju Lepajõe

MA

(US)

M. Lepajõe

Marge Tasur

Usuõpetuse diskursus(ed) 1923. aasta üleriigilistes Eesti päevalehtedes Postimees ja Päewaleht

MA

(USt)

O.Schihalejev

Meeli Vaikjärv

Uskumuste mõju ettevõtluskäitumisele

MA

(RU)

T. Lehtsaar

Grete Palksaar

Usundiõpetust õppinud ja mitteõppinud õpilaste erinevused usuliste motiivide äratundmises ja nende kriitilises analüüsis Eesti menukirjanduse näitel

MA (US)

O. Schihalejev

Yvonne Lagle

Lood väljapaistvatest isikutest religiooniõpetuses väärtusselituse paradigmas

MA (US)

O.Schihalejev

Maarja Eik

Habermasi vaated religioonile Paul Zaki teooria valguses

konfliktsuse perspektiivist vaadelduna

MA (US)

R. Karo

Jane Andreitšik

Maausuliste noorte uskumused ja usuline praktika

MA (US)

O. Schihalejev

2013

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Livio Nimmer

Critique of Neo-liberalism in Liberation Theology

MA (usut)

A. Kilp

Helene Toivanen

Ikoon õigeusu teoloogia vahendajana: kolme kirikupüha ikooni analüüs

MA (usut)

A. Burghardt, O. Schihalejev

Joona Toivanen

On the Relevance of the Doctrine of Trinity for Ecclesiology – A Study on Robert Jenson’s and Colin Gunton’s Trinitarian Theology

MA (usut)

T.-A. Põder

Marek Kahro

Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte uskumustele

MA (rel uuring)

L. Altnurme

Albert Kampe

17. sajandi lõpu eesti- ja lätikeelsete piiblitõlgete interdistsiplinaarne võrdlus Ii 40 ja 1Pt 3 põhjal

MA (rel uuring)

K. Ross, M. Lepajõe

Hele Kulp

Kogudusest eemale jäämise põhjused EELK Tallinna Toompea Kaarli Koguduse ja Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna I Koguduse liikmete kogemusjutustuste näitel

MA (rel uuring)

L. Altnurme

Mirjam Lindpere

Pre-Christian beliefs and traditions in Georgia

MA (rel uuring)

L. Altnurme

Maris Riisenberg

Lääne-Euroopa muslimid ja üleilmne džihaad

MA (rel uuring)

A. Kilp

Ketlin Sirge

Eesti mõisakalmistud

MA (rel uuring)

T. Kulmar

Liisa Veber

Digitaalantropoloogia: visuaalne, auditiivne ja narratiivne religioonikäsitlus loopõhistes arvutimängudes

MA (rel uuring)

A. Riistan

Kaire Piir

Kristlike teemade kajastamine ajalehtedes Postimees, Eesti Päevaleht ja Maaleht aastatel 1991 ja 2012

MA(rel uuring)

K. Soom

2012

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Meril Kilk

 Bahá'i usund Eestis

 MA (rel antrop)

 L. Altnurme

Lauri Liiders

 Budism uususundina Eestis Triratna Budistliku Kogukonna näitel

 MA (rel antrop)

 L. Altnurme

Evija Leiaru- Kuldsaar

 Jehoova tunnistajate retseptsioon usu mõjust sotsiaalsetele suhetele

 MA (usut)

 O. Schihalejev

Liisi Tõnisson

 Jumal kui armastus. Christoph Schwöbeli trinitaarne teoloogia ja Eberhard Jüngeli õigeksmõistuõpetusele orienteeritud teoloogia

 MA (usut)

 T.-A. Põder

Karl Hein

 Jürgen Moltmanni teoloogia kui vastus Lynn White'i keskkonnaeetilisele religioonikriitikale

 MA (usut)

 A. Kull

Reelika Kull

 Loomse toiduga seotud tabud judaismis kristluses ja islamis

 MA (rel antrop)

 T. Kulmar

Carolina Pihelgas

 Meieisapalve eesti rahvausundis: lausung ja lausumine (M.J.Eiseni rahvaluulekogude põhjal),

 MA (rel antrop)

 E.-H. Västrik

Andreas Johandi

 Mesopotamian Influences on the Old Persian Royal Ideology and Religion During the Achaemenid Period

 MA (rel antrop)

 V. Sazonov

Helen Viilup

 Mooses ja Vana Testamendi prohvetite kutsumislugude vormi- ja motiivilooline võrdlus

 MA (usut)

 U. Nõmmik

Maret Hunt

 Neitsi Maarja seto rahvausundis

 MA (rel antrop)

 T. Kulmar, M. Kõivupuu

Lee, Kristi

 Nelipühi kiriku noorte arusaamine Jumalast ühe koguduse näitel

 MA (rel antrop)

 O. Schihalejev

Tiina-Erika Friedenthal

 Paruusia - aluskogemus vaimsest ligiolekust

 MA (usut)

 M. Lepajõe

Valdo Lust

 Politseikaplan surmateate edastajana

 MA (rel antrop)

 K. Soom

Aleksandra Sooniste

 Projekt- ja probleemõpe põhikooli teise ja kolmanda astme usundiõpetuse tundides

 MA (usut)

 O. Schihalejev

Marika Koha

 Religioosseid peegeldusi eesti heliplaadiajaloos

 MA (rel antrop)

 L. Altnurme

Ene Raidur

 Risti Johannese ja Avila Teresa vaimse tee kuvand

 MA (rel antrop)

 R. Karo

Jaanus Kangur

 Rituaalse käitumise mõju taastava õiguse protsessis

 MA (rel antrop)

 A: Riistan

Heili Sepp

 Selle unenäo nägin mina, kuningas Nebukadnetsar. Tn 2 ja 4 jungiaanlikust aspektist

 MA (rel antrop)

 R. Karo

Katrin Olt

 Surmakäsitlus Juan Rulfo romaanis "Pedro Páramo"

 MA (rel antrop)

 A. Kull

Einari Kuik

 Süütunne hingehoidlikus perspektiivis

 MA (rel antrop)

 T. Lehtsaar

Kristiina Vaiksalu

 Öiste nägemuste arengu kirjeldus Vana Testamendi kirjandusloos

 MA (usut)

 U. Nõmmik

2011

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Diana Raidla

 Afganistani puštude religioosne-, etniline ja hõimuidentiteet kui elustiil ja selle erinevus Talibani ideoloogiast

 MA (rel antrop)

 A. Kilp

Nevil Reinfeldt

 Entheogens: Rediscovering and Retooling an Underrepresented Facet in Neurotheology

 MA (rel antrop)

 R. Karo

Madis Grossberg

 Inimene ja lunastus Raimon Panikkari religioonifilosoofias

 MA (usut)

 A. Kull

Marika Lillepõld

 Kaplanaadi roll kinnipeetava taasühiskonnastamisel Tartu vangla näitel 2002-2010

 MA (rel antrop)

 K. Soom

Indrek Peedu

 Kohastumuslikud religiooniteooriad, nende eelduslik ateism ja üks evolutsioonilisele epistemoloogiale toetuv alternatiiv

 MA (rel antrop)

 R. Karo

Diina Tuulik

 Kristus ja kristlus Simone Weili käsituses

 MA (usut)

 M. Lepajõe

Indrek Pekko

 Luterlaste usuline maailm religioonisotsioloogiliste uurimuste põhjal

 MA (usut)

 L. Altnurme

Kristi Mänd

 Lühijutluse koostamine

 MA (rel antrop)

 T. Lehtsaar

Urve Sagur

 Minimalism arhitektuuris kui eksistentsiaalse ängi ja spirituaalsete otsingute väljendus

 MA (rel antrop)

 A. Riistan

Raivo Prank

 Mõõgateramiku inskriptsiooni tõlgendusvõimalustest. Eesti alalt leitud 8.-13. sajandi I poole kaheteralised mõõgad

 MA (rel antrop)

 M. Friedenthal, A. Mäesalu

Benno Laanem

 Rahvaluule ja kristliku luule positiivsetest suhetest

 MA (rel antrop)

 J. Kivistik

Taavi Liias

 Religioosne propaganda ja selle mõju terrorismivastase sõja näitel

 MA (rel antrop)

 A. Kilp

Virge Loo

 Taoismi mõju Hiina 5. sajandi maaliteooriate kujunemisele Gu Kaizhi, Zong Bingi ja Wang Wei esseede põhjal

 MA (rel antrop)

 M. Läänemets

Raivo Alla

 Tulsidase Rāmāyana ja Rāmliā festivali tähendusest

 MA (rel antrop)

 T. Kulmar

Marju Saluste

 Uue vaimsuse kirjanduse retseptsioon

 MA (rel antrop)

 L. Altnurme

2010

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Silja Härm

 Eestikeelne piiblialane kirjandus religiooniõpetuse perspektiivist: ülevaade ja juhatusi kasutajatele

 mag theol

 O. Schihalejev

Raili Uus

 Eestlase looduslähedusest tänapäeval

 MA (rel antrop)

 A. Kull

Merle Kand

 Georg Mancelius teoloogina juhendatud disputatsioonide põhjal

 mag theol

 M. Lepajõe

Jako Kull

 Integraalse traditsiooni metafüüsikast (kristlike ja sufistlike näidete varal)

 MA (rel antrop)

 A. Kull

Raino Kubjas

 Kristlaseks olemise tähendus Eesti ühiskonnas

 MA (rel antrop)

 T. Lehtsaar

Aivi Parijõgi

 Kvalitatiivne uurimus: Jõulud Jüri Parijõe loomingus

 MA (rel antrop)

 L. Altnurme

Jonas Jakobson

 Kümme didaktilist kõnet Õp 1–9. Didaktiliste poeemide struktuuri ja semantilise parallelismi analüüs vajalike võrdlustega

 MA (usut)

 U. Nõmmik

Triin Lill

 Lapse individuaalsete iseärasustega arvestamine lasteaia kontekstis. Ühe lasteaia päeva näitel

 MA (usut)

 O. Schihalejev

Kairi Himma

 Muinasjuttude tõlgendamine ja selle seosed religiooniga

 MA (rel antrop)

 T. Kulmar, R. Järv

Monica Pikker

 Narrmunkluse fenomenist Simeon Narri näitel

 MA (usut)

 M. Lepajõe

Sirli Ellermäe

 Qumrani teksti 1QHa 9 vormi- ja kultuslooline analüüs

 MA (usut)

 U. Nõmmik

Siret Laks

 Religiooni kajastamine õpikutes. Meetodid ja analüüsivahend

 MA (usut)

 O. Schihalejev

Helina Mändmets

 Religioonipsühholoog Werner Gruehn’i elukäik ja teadustegevus

 MA (rel antrop)

 T. Lehtsaar

Uku Tooming

 Religiooni rahvapsühholoogiline kontekst

 MA (rel antrop)

 J. Kivistik

Mariina Viia

 Tsistertslased Eestis XIII sajandil: religioossuse tüüp ja praktilised väljundid

 mag theol

 M. Lepajõe

Kristin Doronin

 Vabakoguduslike kirikute ja palvelate sisearhitektuuri ja spirituaalsuse seostest

 MA (rel antrop)

 A. Riistan

Marja-Liisa Küttis

 Väärtuskasvatus uues riiklikus õppekavas ja koolielus. Ühe kooli näitel

 MA (usut)

 O. Schihalejev

2009

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Ivika Rande

 Abt Suger - gooti valgusesteetika looja?

 MA (usut)

 M. Lepajõe

Deniss Krõlatov

 Mis meid ootab pärast surma?

 MA (rel antrop)

 J. Kivistik

Signe Uustal

 Naistevastane lähisuhtevägivald lähtuvalt kristlikust religioonist

 MA (rel antrop)

 A. Kull

Riina Trankmann

 Protestantliku ühingu tegevus Iisaku koguduses 1920-1940

 MA (rel antrop)

 R. Altnurme

Toomas Schvak

 Tallinna Nõmme Ristija Johannese õigeusu koguduse ja kiriku ajalugu aastani 1960

 MA (rel antrop)

 R. Altnurme, A. Sõtšov

Asta Isak

 Terrorism minevikus ja tänapäeval. Kahe monoteistliku usundi, judaismi ja islami terrorismi võrdlev analüüs

 MA (rel antrop)

 P. Roosimaa

Eva Jansen-Mann

 Ülevaade Saksa praostkonnast ja baltisakslaste usuelust Eestis kahe maailmasõja vahelisel perioodil

 MA (usut)

 U. Petti

2008

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Marita Paas

 Eestikeelne harduskirjandus 18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel

 MA (rel antrop)

 R. Altnurme

Erkki Sepp

 Kristlaste tagakiusamiste ja märterluse käsitus Tertullianusel, Cyprianusel ja Eusebiosel

 MA (rel antrop)

 M. Lepajõe

Jekaterina Mark

 Loodus ja Looja Peipsimaa venelaste maailmas

 MA (rel antrop)

 A. Kull

Kristel Neitsov

 Martin Lutheri psalmilaulude retseptsioon Lübecki ja Tallinna lauluraamatute näitel

 MA (usut)

 U. Petti

Naatan Haamer

 Mehe roll ja toimetulek rolliootustega. Kuidas mees end tänapäeva Eestis tunneb ja millised võiksid olla eluga toimetuleku võimalused

 MA (rel antrop)

 A. Riistan

Deniss Krõlatov

 Mis meid ootab pärast surma (vene k)

 MA (rel antrop)

 J. Kivistik

Helle Aan

 Raadio 7 - kristliku sõnumi kandja Eesti meedias 1995-2005

 MA (rel antrop)

 R. Altnurme

Siiri Rebane

 Tallinna Mauricius Gotlandi Petruse kirjutises Stommelni Cristina elu. Editsioon ja tõlge

 mag theol

 M. Lepajõe, A.Selart

Liviu Bogdan Dobrescu

 The Attempt to Establish Monotheism in Egypt During the 18th Dynasty

 MA (rel antrop)

 T. Kulmar

Urmas Pappel

 Usuvabadus Hiina kultuuriruumis: riik ja usulised organistasioonid

 mag theol

 T. Kulmar, L. Mäll

2007

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Taime Põld

 E.E.L.K laste- ja noortetöö Lääne-Saksamaal 1945-1955

 MA (rel antrop)

 U. Petti

Tiina Mesi

 EELK Rakvere Kolmainu koguduse ajalugu

 MA (rel antrop)

 R. Altnurme

Pille Toompuu

 Eesti noorte teispoolsuskujutelmad XI klassi õpilaste näitel

 MA (rel antrop)

 L. Altnurme

Hedi Vilumaa

 Laste osalemine armulaual: diskussiooni areng ja praktika kujunemine Saksamaa ja Soome protestantlikes kirikutes 1950-1990

 MA (rel antrop)

 U. Petti

Triin Vakker

 Taaralastest ja nende tegevusest okupatsioonieelses Eestis

 MA (usut)

 L. Altnurme

2006

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Üllas Linder

 Ajakiri Usurändur aastatel 1952-1991

 MA (rel antrop)

 R. Altnurme

Anu Põldsam

 Bahja ibn Paquda eetika antiiksel ja judaistlikul taustal

 mag theol

 K.Kasemaa

Tuuli Klaas

 Canterbury Anselmi palvekogumik Orationes sive meditationes: enesetundmine palves

 mag theol

 M. Lepajõe

Priit Rohtmets

 Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välissuhted aastatel 1919-1940

 mag theol

 R.Altnurme

Kersti Rist

 Georgi Florovski neopatristiline süntees

 mag theol

 A. Laats

Maire Ivanova

 Leinava lapse aitamine

 mag theol

 P.Valk, K.Soom

Peeter Espak

 Near Eastern Gods Enki and Ea: Diachronical Analysis of Texts and Images from the Earliest Sources to the Neo-Sumerian Period

 mag theol

 Th. Kämmerer, W. Sallaberger

Elo Süld

 Pauluse antropoloogia: Loomise katkemine ja täitumine

 mag theol

 P. Roosimaa, O.Hofius

Raul Tiganik

 Religiooni ja kriminoloogia ühine probleemkoht - käitumuslik deviatsioon

 MA (rel antrop)

 A. Kull

Riina Ruut

 Rõivamotiiv Bingeni Hildegardi visioonitriloogias

 mag theol

 M. Lepajõe

2005

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Kaja Karo

 Eenok Haameri visioon eestlaste rahvuslik-religioossest olemusest

 MA (rel antrop)

 L.Altnurme

Roland Karo

 Neuroteoloogia: Newberg-d’Aquili hüpotees teoloogi vaatevinklist

 mag theol

 A.Kull

Tiina Sepp

 Palverändurid ja turistid teel Santiago de Compostelasse

 MA (rel antrop)

 Ü.Valk

Anne Saluraid

 Sooline võrdõiguslikkus eshatoloogilisest perspektiivist koguduse kontekstis lähtuvalt Gl 3:28

 mag theol

 A.Kull

2004

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Taavi Laanepere

 Aquino Thomase Sententia libri Ethicorum ja kontemplatsioon

 mag theol

 M.Lepajõe

Atko-Sulhan Remmel

 Ateismi ajaloost Eestis (XIX sajandi lõpust kuni aastani 1989)

 mag theol

 R.Altnurme

Jaan Lahe

 Die Berührungspunkte zwischen Gnosis und Judentum und ihre Widerspiegelung in den authentischen Briefen des Paulus (Gnoosise ja juutluse kokkupuutepunktid ja nende kajastumine autentsetes Pauluse kirjades)

 mag theol

 R.Tasmuth

Andrei Sõtšov

 Eesti õigeusu piiskopkonna halduskorraldus ja vaimulikkond aastail 1945-1953

 mag theol

 R.Altnurme

Gunnar Mägi

 Intergenerational Church: A Philosophy of Ministry and Educational Curriculum for a Cross-Generational Community of Faith (Põlvkondadevaheline kogudus: Kogudusetöö põhimõtted ja õppekavade alused mitmevanuselises kogukonnas)

 mag theol

 T.Lehtsaar

Merle Riistan

 Tartu Ülikooli usuteaduskond ja Balti kubermangude luterlik kirik: suhted ja suhtumised 1860.aastate kiriklik-teoloogilise publitsistika põhjal

 mag theol

 U.Petti

2003

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Liina Ootsing

 Kaose võitmise ja korra loomise temaatika mesopotaamia, ugariti ja iisraeli allikais. Juudi apokalüptiline inimesepoja mõiste selles konteksis

 mag theol

 Th.R.Kämmerer, A.Annus

Ott Ojaperv

 Psalmide tõlkimisest eesti keelde. Psaltri tüpoloogia. Psalmide tõlkimine kui filoloogiline ja teoloogiline probleem. Valikud maakeelsete tõlgete vahel.

 mag theol

 K.Kasemaa, V.Salo

Ago Lilleorg

 Sõjaeetika teooriate võrdlus kristlikust perspektiivist

 mag theol

 J.Noormägi

Kristel Engman

 Usu ja töö vahekorrast protestantlikus teoloogias

 mag theol

 T.Lehtsaar, H.Käärik

2002

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Anne Burghardt

 Eklesioloogia, euharistia ja liturgia Aleksander Schmemanni teoloogias

 mag theol

 A.Laats

Ermo Jürma

 Kättemaksuteema psalmides

 mag theol

 K.Kasemaa

Kadri Metsma

 Samaarlased.Rühmituse tekkimise ajaloolised põhjused. Samaarlaste religioon

 mag theol

 K.Kasemaa

Tatjana Peetersoo

 Usuvahetus Põhjamaades 10.-12.sajandil

 mag theol

 T.Kulmar

2001

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Moonika King

 Karl Girgensohn (1875-1925) kui Dorpati religioonipsühholoogia koolkonna rajaja

 mag theol

 T.Lehtsaar

Meelis Friedenthal

 Sevilla Isidoruse võimalikust mõjust suhtumisele paganlusse Briti saartel VII ja VIII sajandil

 mag theol

 M.Lepajõe

1999

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Ain Riistan

 Antiookia Ignatiose kristoloogia käsitletuna ajaloolistes seostes postliberaalse teoloogia perspektiivis

 mag theol

 T.Paul

Vallo Ehasalu

 Die apostolische Vollmacht und deren Sukzession in Lukasevangelium -Apostelgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Kapitels Apg 20

 mag theol

 H.Lichtenberger

Urmas Nõmmik

 Gerechtigkeitsbearbeitungen in den Psalmen. Eine Hypothese von Christoph Levin formgeschichtlich und kolometrisch überprüft

 mag theol

 O.Kaiser

Indrek Luukas

 Johannese evangeeliumi allikad

 mag theol

 P.Roosimaa

Aira Võsa

 Ühtsuspüüe: Maagilise ja müstilise tegelikkusetaju võrdlus vastavate näidete varal

 mag theol

 T.Kulmar

1998

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Darius Petkunas

 A Theological and Psychological Investigation into Conceptions of Sin

 mag theol

 T.Lehtsaar

Amar Annus

 Codex Hammurabi teiste kiilkirjaseaduste ja VT seadustike valguses: tõlge ja kommentarid

 mag theol

 S.Parpola

Alar Helstein

 Trinitaarne teism, selle erinevad vormid ja implikatsioonid loomisõpetusele mõningate nüüdisaja teoloogide käsitluste põhjal

 mag theol

 D.H.Larson

1997

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Lea Altnurme

 Eesti koolinoorte jumalapilt

 mag theol

 T.Lehtsaar

Riho Altnurme

 German Church History since 1945. The definition and Influence of Social History

 mag theol

 M.Lamberigts

Urmas Petti

 Martin Lutheri De Captivitate Babylonica Ecclesiae Praeludium: Teoloogiline kriitika või poliitiline programm

 mag theol

 U.Gäbler

Andres Saumets

 Ristijateriik Münsteris 1534-1535

 mag theol

 P.Valk

Heiki Reila

 Teoloogiline keskkonnaeetika ja inimkeskne traditsioon. Mõnede uudsete keskkonna-eetika lähete võrdlus

 mag theol

 J.Noormägi

Andres Gross

 Uku Masing Vana Testamendi teadlasena Tartu Ülikoolis 1926-1940

 mag theol

 K.Kasemaa

1996

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Toivo Pilli

 Eesti baptistid ja nende teoloogilise mõtte kajastumine ajakirjas \"Teekäija\" kuni 1940

 mag theol

 J.T.Spivey, Jr

Toomas Põld

 Kullamaa katekismus

 mag theol

 -

1994

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Peeter Roosimaa

 1. Peetruse kirja kristoloogia

 mag theol

 A.Pohl

1993

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Jaanus Noormägi

 Askees evangeelses eetikas

 mag theol

 E.Rahumaa

1992

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Hugo Jaanus

 Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik eksiilis

 mag theol

 -

 

TÜ karjääripäev

Praktika

tudengid klassiruumis

JÄRELVAADATAV: Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused