Magistritööd

Alates 2012. aastast kaitstud töid on võimalik leida Tart Ülikooli digitaalarhiivist.

TÜ digitaalarhiiv

2024   
AutorPealkiriKraadJuhendaja(d)
Gertie FeldveberKultuuriline ja usuline mitmekesisus koolijuhtide pilgu läbiMA (Rel.Ped)O. Schihalejev
Urmas Koorits Jutluse positsioon luterlikus jumalateenistuses EELK Valga praostkonna koguduseõpetajate praktika näitelMA (US)

K. Soom

R. Bunder

Heiki LepistWalter Wink’i vägivallatu vastupanu piibelliku arusaama rakendusvõimalusi Eesti Kaitseliidu kaitsekontseptsioonisMA (US)

A. Kull

R. Bunder

Meelis Malk Karuse koguduse ökoteoloogiline suund ja liikmete keskkonnaalased hoiakud: usuline refleksioon ja praktikadMA (US)

A. Kull

L. Kilemit

Marianne Orutar Religiooni roll lapssõduriks värbamisel ja vägivallast eemaldumisel Lääne-AafrikasMA (RU)

H. Maiberg

E. Lind

Helen RiismaaEduard Tennmann ja religioonipsühholoogiaMA (RU)I. Peedu
Elo SihvTallinna Aleksander Nevski katedraali lammutamise katse 1928. aastalMA (RU)

I. Paert

J. M. White

Uku TorjusOmavalitsuste, koguduste ja kogukondade partnerlus Raplamaa piirkondade näiteilMA (RU)

A. Remmel

K. Soom

Laura Liis ValmasJooga mõju terviseleMA (RU)L. Altnurme
Kirsi TilkHolistiline inimkäsitus läbi religiooni ämmaemanda töö näitel (projekt)MA (RU)

A. Riistan

Ü. Ernits

2023   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Eve KaskEllen Gould White'i tervishoiureform ja selle tänapäevane käsitlus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti LiidusMA (RU)K. Soom
Erki VarmaReligioon Eesti meedias - muutused ja trendid XXI sajandi esimesel kahel kümnendil eestikeelsete üleriiklike päevalehtede arvamusrubriikide näitelMA (RU)A. Remmel
Evelyn TuulAshtanga-Vinyasa jooga praktika kogemuse uurimus traditsioonilisi õpetusi järgidesMA (RU)R. Karo
Pille-Riin MakillaÕpilaste ja õpetajate kogemused vastuolulise ja tundliku õppesisugaMA (Rel.Ped)O. Schihalejev
Rahel ToomikVooruslikud ja voorusetud tundeväljendused Didymos Pimeda Iiobi raamatu kommentaarisMA (US)U. Nõmmik
Tiina PuusaluUsulise maastiku muutus Ukrainas Venemaa sõjalise agressiooni ja sissetungi ajal 2014–2023MA (RU)A. Kilp
Marie EdalaDeuteronoomiumi karistusseadustikust tekkelooliselt ja tänapäeva õiguse valgusesMA (RU)U. Nõmmik
Anti ToplaanEELK Lääne-Eesti koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöö 2017–2021MA (US)R. Altnurme
Marietta AlliksaarÕppematerjalid kursusele „Eesti usuline maastik“ seitsme konfessiooni näitel (projekt)MA (Rel.Ped)O. Schihalejev
Elar Vahter(L)avastades katarsist (projekt)MA (RU)M. Friedenthal
Jaanus EensaluMaalid „Pühendumuspildid poosides“ (projekt)MA (RU)A. Kull, K. Ole
2022   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Robert BunderLuterlik jumalateenistuse kogemus EELK Tartu linnakoguduste näitelMA (US)K. Soom
Kersti RootsmaaSurm ja suremine 21. sajandi Eesti haiglates ning hoolkandeasutustes - teooria ja praktika läbi hingehoidja pilguMA (RU)K. Soom
Monika Lelle-HaavLastekirjandus fin de siècle perioodil ja religioossed suundumusedMA (RU)E. Lind
Riho MajasNaiste ordineerimise teemaline argumentatsioon EKN liikmeskirikutes 2022MA (RU)A. Riistan, A. Remmel
Tanel MeielSotsiaalprogramm vanglates "Minu kristlikud väärtused ja hoiakud"MA (US)K. Soom
Ain MihkelsonSpirituaalset intelligentsust toetava koolitusprogrammi loomineMA (RU)O. Schihalejev, K. Soom
Laura JaanholdSuhtumine religiooni Eestis - kuidas tunnevad end Eestis kristlike konfessioonide esindajadMA (RU)A. Remmel, H.-L. Toome
Iiris SavikSeksuaalse identiteedi käsitlemine religioosses kontekstis Eesti kristliku kogukonna näitelMA (RU)R. Karo
Ken ViidebaumVabakoguduste sakraalhooned Eestis 1940-1991MA (RU)P. Rohtmets
Liisi ViirpaluReligiooni roll söömishäirete tekkimisel, ennetamisel ja ravimisel juudi naiste näitelMA (RU)A. Põldsam
2021   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Aet Arula-PiirValgamaa usuühenduste võrgustiku käivitamine ja liikmeskonna ning partnerorganisatsioonide ootused selleleMA (RU)K. Soom
Inga-Bel LiliumAnastasia liikumine ja tema õpetuse järgijad eesti kogukonna näitelMA (RU)L. Altnurme
Kady SõstarLuteri kirikuhooned Saarte praostkonnas aastatel 1940 - 1991 MA (RU)P. Rohtmets
Kätlin LiimetsReligioon ja soolisus II ja III kooliastme ühiskonnaõpetuse õppekirjandusesMA (US)O. Schihalejev
Maria Made LaasTartu luteri koguduste leeri minemise põhjused pöördumisprotsessi valgusesMA (US)L. Altnurme
Urmas KriitEesti alternatiivmeditsiinikursuse iseloomunoonte kirjeldamine tervendamisdiskursuse analüüsi põhjalMA (RU)L. Altnurme
Fred-Erik KernerIndiaanilaagrid Eestis: ajalugu, kogemused ja religioossed tagamaadMA (RU)L. Altnurme
Angela AavKristlikud motiivid ja teemad Karl Ristikivi biograafiate triloogiasMA (RU)

I. Peedu,

I. Ojam

Kaidi AhasDietrich Bonhoefferi kristoloogiast lähtuv ilmalik kristlus teoloogiliste vanglakirjade põhjalMA (US)A. Kull

Jekaterina

Aleksejeva

Kuu faaside ja lõpuni viidud enesetappude vaheline võimalik seos MA (RU)R. Karo
Allan KaldojaÕigeusu kiriku struktuuri kujunemine ja diasporaa probleem õigeusu kirikusMA (RU)P. Rohtmets
Lily NaruskiEesti juudi kogukond Nõukogude perioodil (1945–1980)MA (RU)A. Põldsam
Anneli OlepKatoliku kirik Eestis aastatel 1918–1939MA (US)P. Rohtmets
Doris Diana OrrÕpetussõnade raamatu esimese kogumiku 1–9 vahetekstide analüüsMA (US)U. Nõmmik
Ivo PostiEesti konservatiivsete kristlaste vaated keskkonnaküsimustele ja aktivismileMA (RU)A. Kull
Vadim RebasePiiskop Platoni teenistus Eestis 1918. aastal alates tema pühitsemisest kuni märtrisurmaniMA (RU)P. Rohtmets
Vesse SeppelMina ja teine Ida ja Lääne filosoofiate maailmapildis Keiji Nishitani ning Martin Buberi mõtete võrdlusesMA (US)R. Karo
Janek SibbulIndividuaalsete kristlike praktikate presentatsioon Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja selle edendamise võimalused kirikuturunduslikus vaatesMA (RU)L. Kilemit, L. Altnurme
Ene TeemäeEestikeelne misjoniajakirjandus 19. sajandi teisel poolel: Jaapani kajastamine misjonilehtedesMA (RU)E. Selart, E. Süld
Martin VaherVeneetsia vabamüürlus: La Maddalena kiriku sümboolika analüüsMA (RU)T. Kulmar
2020   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Mari WeberNarratiivne uurimus homoseksuaalsest sättumusest ja kristlikust identiteedist viie intervjuu põhjalMA (RU)R. Karo
Aleksander Eric LimitThe Last Reformation: Charismatic, Healing Evangelists in an Estonian ContextMA (RU)L. Altnurme 
Rauno AlliksaarDe signis loquendi: benediktlaste kloostriviipekeelest kolme leksikoni pohjalMA (RU)M. Friedenthal
Grigoriy KolesovФормирование лидерства среди молодежи русскоязычных общин Эстонии посредством компетентного наставничестваMA (US)K. Soom
Kaie MikheimGeenmuundamisega kaasnevad probleemid ja seisukohad teistlikes religioonides CRISPR-CAS 9 näitelMA (RU)A. Kull
Jevgenia TsoiОбраз Бога у Августина в произведении «Исповедь» – взгляд русских философов-религиоведовMA (US)I. Kurg
Eleri HarjoLõikepunktid psühhiaatria ja religioosse kogemuse vahel skisofreenia näitelMA (RU)R. Karo
Kaisa-Liisa JaadlaWaldorfpedagoogilise sünnipäevaloo antroposoofiline taust ja lasteaiaõpetajate interpretatsioonidMA (RU)O. Schihalejev
Helena LandesÕnnelikkuse seosed religioossuse ja müstilise kogemusega Eesti valimilMA (RU)

R. Karo

H. Kaasik

Siim LillEsoterismiuuringud ja okultism. Ernst Enno näitegaMA(RU)L. Altnurme
Helen LoitTiibeti budistliku tankamaali loomisprotsess ja kaanonMA (RU)

R. Karo

L. Rubis

Emmanuel OdehAbielu tähendus islamis ja kristluses: hadiitide ja Püha Augustinuse õpetuste võrdlev uurimusMA (RU)E. Süld
Hanno PadarBob Dylani loomingu religioossed tasandid: eesti kultuuritegelaste peegeldusedMA (RU)A. Kull
Tanel VasselUsuline sotsialisatsioon eestikeelsetes õigeusu peredes MA (US)O.Schihalejev
2019   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Veikko VarikMittesaksa pihtkondade eestlastest liikmete mat-mine sakraalhoonetesse ja nn. kirikukabelitesse aastatel 1621–1833MA (RU)P. Rohtmets
Kairi KivirähkTänapäeva maiade uskumused ja eluviisMA (RU)T. Kulmar
Karl KäsnapuuThe Adaptation of the Death Anxiety and Religious Belief Measures into Estonia: a Pilot Study on the Supernatural Belief Scale and the Existential Death Anxiety ScaleMA (RU)O. Schihalejev,
R. Karo
Kaarel KuurmaaReligioon Eesti dokumentaalfilmis 2010-2018MA (RU)A. Riistan
Merike Olt-KleebandÕppematerjal kardinaalvooruste mõtestamiseks II kooliastmesMA (US)O. Schihalejev
2018   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Heidi MaibergIslamistide deradikaliseerumist ja eemaldumist soodustavad meetodid ja teemad kuue Euroopa riigi näitelMA (RU)E. Süld
Immanuel Volkonski Põrandaaluse kristliku kirjanduse levitamine ENSVsMA (RU)A.-S. Remmel
Annika Oper Armastuse ja spirituaalsuse neuroloogilised seosedMA (RU)R. Karo
Indrek Tenno Neošamanistlike liikumiste tekkimisest ja vormidest ning nende paigutamisest Põhja-Euraasia traditsioonilise šamanismi konteksti Lõuna-Siberi rahvaste näitelMA (RU)L. Altnurme
Toomas Meema Religion and Artificial IntelligenceMA (RU)A. Kull
Tauno Kibur Seesmärgipärane objekti uurimine teadvuse kvaliteedinihkeks (traktaat meetodist)MA (RU)R. Karo
2017   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Siiri LepasaarReligioosse diskursuse konstrueerimine uue vaimsuse turundustekstidesMA (RU)L. Altnurme
Orenti KampusUku Masingu Pühast Vaimust. “Jutlus tekstile Jh. 11,11-17 ja mõtteid selle teksti üle” näitelMA (US)U. Nõmmik, T.-A. Põder
Diana TomingasKomplemendi ja adjunkti klausi algusesse paigutamise eesmärgid piibliheebrea proosas ja nende kajastamine eesti piiblitõlgetesMA (US)U. Nõmmik
Elise NemliherAssociations between schizotypal personality and mystical experiencesMA (RU)R. Karo
Elise NemliherSpirituaalsuse arengu toetamine koolis – Eesti ja Inglismaa õppekavade sisuanalüüs ja võrdlusMA (US)O. Schihalejev
Kaire Puumets-SõberEesti evangeelne luterlik kirik 1970. aastatelMA (US)R. Altnurme
Tanel MeielEesti Kaitseväe veteranide religioossete veendumuste muutus peale sõjateatris viibimistMA (RU)R. Karo
Paula MauerTranstsendentaalne stiil filmikunstis ja Avo Paistiku lühianimatsioonidMA (RU)A. Riistan
Helen HaasKristlusesse konverteerumise motiivid ja tagajärjed Türgis Buca baptistikoguduse näitelMA (RU)E. Süld
Leevi LillemäeJeesus ja variserid sünoptilistes evangeeliumites MA (US)A. Riistan
Nazari GoudinSeksuaalsus judaismis ja juudi religioosse seadusandluse dünaamilisus intiimsuhete reguleerimiselMA (RU)A. Põldsam
Toomas EriksonTartu Aleksander Nevski kiriku ja koguduse ajalugu 1940ndatest aastatest kuni koguduse sulgemiseni ja taasavamiseniMA (RU)R. Altnurme, T. Schvak
Margus SuviDiakooniatöö tutvustus EELK koguduste kodulehekülgedel ja sotsiaalmeediasMA (US)K. Soom
Margit LailSkisofreeniahaigete hingehoid hoolekandesMA (RU)K. Soom
2016   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Anna-Stina KangroTeadlase suhe teaduse ja religioonigaMA (US)L. Altnurme, E. Kasak
Olvi RaieUurimus waldorfkooli identiteedist ühe Eesti vanima waldorfkooli näitelMA (RU)O. Schihalejev
2015   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Eleri SoidlaMängude kasutamine usundiõpetuses: õpilaste hinnangud lauamängu mõju kohta nende motivatsioonileMA          (US)O. Schihalejev, A. Sooniste
Laura TabunRoomakatoliku kirik Eestis 1970.-1990. aastatel. Võrdlus Leeduga

MA

(US)

R. Altnurme
Nele DresenRichard Maurice Bucke'i 1872. aasta kogemus ning kosmilise teadvuse teooria kujunemisraamistik

MA

(RU)

R. Karo
Nikita IvanovÄngi tähendusest ja tähtsusest Paul Tillichi filosoofilises teoloogias ja Thomas Mertoni müstilises teoloogias

MA 

(RU)

A. Kull
Janek JärvaIslamiusuliste radikaliseerumine vanglates - Eesti olukord

MA 

(RU)

A. Riistan
Frank JürisPojalikkuse mõiste kujunemine ja areng impeeriumi-eelses Hiinas

MA 

(RU)

M. Läänemets
Hille KrusbergÜhe Eesti põhikooli lõpetajate käsitlused üleloomulikest nähtustest

MA 

(RU)

O. Schihalejev, M. Uibu
Mikk TammikZoroastrism - teistlik usund. Võrdlus

MA 

(RU)

J. Kivistik
Indrek ÖstermanIslamism multikulturalistlikus heaoluühiskonnas: Rootsi näide

MA 

(RU)

A. Riistan
2014   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Kalle RebaneDamaskuse kirja kommenteeritud tõlge

MA

(US)

U. Nõmmik
Liisi KannaJehoova tunnistajad Eestis

MA

(RU)

L. Altnurme
Lennart Mängli"Geenius või Jumala narr", elulooline uurimus Robert Kannukeses

MA

(RU)

R. Altnurme
Kelli KaarepSwami Chinmayananda, his Vision and the Mission

MA

(RU)

Ü.Valk
Madis KruusMarie Underi "Sonettide" ja Vana Testamendi Ülemlaulu pildikeel

MA

(RU)

U. Nõmmik
Ulvi RenserPüha Brigida aeg kolme varasema eluloo põhjal

MA

(RU)

M. Friedenthal
Helena Väljan4. sajandi Egiptuse kristlike kõrbeaskeetide religioossete kogemuste vormidest Palladiose "Historia Lausiaca's", MA Marju Lepajõe

MA

(US)

M. Lepajõe
Marge TasurUsuõpetuse diskursus(ed) 1923. aasta üleriigilistes Eesti päevalehtedes Postimees ja Päewaleht

MA

(USt)

O.Schihalejev
Meeli VaikjärvUskumuste mõju ettevõtluskäitumisele

MA

(RU)

T. Lehtsaar
Grete PalksaarUsundiõpetust õppinud ja mitteõppinud õpilaste erinevused usuliste motiivide äratundmises ja nende kriitilises analüüsis Eesti menukirjanduse näitelMA (US)O. Schihalejev
Yvonne LagleLood väljapaistvatest isikutest religiooniõpetuses väärtusselituse paradigmasMA (US)O.Schihalejev
Maarja Eik

Habermasi vaated religioonile Paul Zaki teooria valguses

konfliktsuse perspektiivist vaadelduna

MA (US)R. Karo
Jane AndreitšikMaausuliste noorte uskumused ja usuline praktikaMA (US)O. Schihalejev
2013   
AutorPealkiriKraadJuhendaja
Livio NimmerCritique of Neo-liberalism in Liberation TheologyMA (usut)A. Kilp
Helene ToivanenIkoon õigeusu teoloogia vahendajana: kolme kirikupüha ikooni analüüsMA (usut)A. Burghardt, O. Schihalejev
Joona ToivanenOn the Relevance of the Doctrine of Trinity for Ecclesiology – A Study on Robert Jenson’s and Colin Gunton’s Trinitarian TheologyMA (usut)T.-A. Põder
Marek KahroEkraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte uskumusteleMA (rel uuring)L. Altnurme
Albert Kampe17. sajandi lõpu eesti- ja lätikeelsete piiblitõlgete interdistsiplinaarne võrdlus Ii 40 ja 1Pt 3 põhjalMA (rel uuring)K. Ross, M. Lepajõe
Hele KulpKogudusest eemale jäämise põhjused EELK Tallinna Toompea Kaarli Koguduse ja Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna I Koguduse liikmete kogemusjutustuste näitelMA (rel uuring)L. Altnurme
Mirjam LindperePre-Christian beliefs and traditions in GeorgiaMA (rel uuring)L. Altnurme
Maris RiisenbergLääne-Euroopa muslimid ja üleilmne džihaadMA (rel uuring)A. Kilp
Ketlin SirgeEesti mõisakalmistudMA (rel uuring)T. Kulmar
Liisa VeberDigitaalantropoloogia: visuaalne, auditiivne ja narratiivne religioonikäsitlus loopõhistes arvutimängudesMA (rel uuring)A. Riistan
Kaire PiirKristlike teemade kajastamine ajalehtedes Postimees, Eesti Päevaleht ja Maaleht aastatel 1991 ja 2012MA(rel uuring)K. Soom
2012   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Meril Kilk Bahá'i usund Eestis MA (rel antrop) L. Altnurme
Lauri Liiders Budism uususundina Eestis Triratna Budistliku Kogukonna näitel MA (rel antrop) L. Altnurme
Evija Leiaru- Kuldsaar Jehoova tunnistajate retseptsioon usu mõjust sotsiaalsetele suhetele MA (usut) O. Schihalejev
Liisi Tõnisson Jumal kui armastus. Christoph Schwöbeli trinitaarne teoloogia ja Eberhard Jüngeli õigeksmõistuõpetusele orienteeritud teoloogia MA (usut) T.-A. Põder
Karl Hein Jürgen Moltmanni teoloogia kui vastus Lynn White'i keskkonnaeetilisele religioonikriitikale MA (usut) A. Kull
Reelika Kull Loomse toiduga seotud tabud judaismis kristluses ja islamis MA (rel antrop) T. Kulmar
Carolina Pihelgas Meieisapalve eesti rahvausundis: lausung ja lausumine (M.J.Eiseni rahvaluulekogude põhjal), MA (rel antrop) E.-H. Västrik
Andreas Johandi Mesopotamian Influences on the Old Persian Royal Ideology and Religion During the Achaemenid Period MA (rel antrop) V. Sazonov
Helen Viilup Mooses ja Vana Testamendi prohvetite kutsumislugude vormi- ja motiivilooline võrdlus MA (usut) U. Nõmmik
Maret Hunt Neitsi Maarja seto rahvausundis MA (rel antrop) T. Kulmar, M. Kõivupuu
Lee, Kristi Nelipühi kiriku noorte arusaamine Jumalast ühe koguduse näitel MA (rel antrop) O. Schihalejev
Tiina-Erika Friedenthal Paruusia - aluskogemus vaimsest ligiolekust MA (usut) M. Lepajõe
Valdo Lust Politseikaplan surmateate edastajana MA (rel antrop) K. Soom
Aleksandra Sooniste Projekt- ja probleemõpe põhikooli teise ja kolmanda astme usundiõpetuse tundides MA (usut) O. Schihalejev
Marika Koha Religioosseid peegeldusi eesti heliplaadiajaloos MA (rel antrop) L. Altnurme
Ene Raidur Risti Johannese ja Avila Teresa vaimse tee kuvand MA (rel antrop) R. Karo
Jaanus Kangur Rituaalse käitumise mõju taastava õiguse protsessis MA (rel antrop) A: Riistan
Heili Sepp Selle unenäo nägin mina, kuningas Nebukadnetsar. Tn 2 ja 4 jungiaanlikust aspektist MA (rel antrop) R. Karo
Katrin Olt Surmakäsitlus Juan Rulfo romaanis "Pedro Páramo" MA (rel antrop) A. Kull
Einari Kuik Süütunne hingehoidlikus perspektiivis MA (rel antrop) T. Lehtsaar
Kristiina Vaiksalu Öiste nägemuste arengu kirjeldus Vana Testamendi kirjandusloos MA (usut) U. Nõmmik
2011   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Diana Raidla Afganistani puštude religioosne-, etniline ja hõimuidentiteet kui elustiil ja selle erinevus Talibani ideoloogiast MA (rel antrop) A. Kilp
Nevil Reinfeldt Entheogens: Rediscovering and Retooling an Underrepresented Facet in Neurotheology MA (rel antrop) R. Karo
Madis Grossberg Inimene ja lunastus Raimon Panikkari religioonifilosoofias MA (usut) A. Kull
Marika Lillepõld Kaplanaadi roll kinnipeetava taasühiskonnastamisel Tartu vangla näitel 2002-2010 MA (rel antrop) K. Soom
Indrek Peedu Kohastumuslikud religiooniteooriad, nende eelduslik ateism ja üks evolutsioonilisele epistemoloogiale toetuv alternatiiv MA (rel antrop) R. Karo
Diina Tuulik Kristus ja kristlus Simone Weili käsituses MA (usut) M. Lepajõe
Indrek Pekko Luterlaste usuline maailm religioonisotsioloogiliste uurimuste põhjal MA (usut) L. Altnurme
Kristi Mänd Lühijutluse koostamine MA (rel antrop) T. Lehtsaar
Urve Sagur Minimalism arhitektuuris kui eksistentsiaalse ängi ja spirituaalsete otsingute väljendus MA (rel antrop) A. Riistan
Raivo Prank Mõõgateramiku inskriptsiooni tõlgendusvõimalustest. Eesti alalt leitud 8.-13. sajandi I poole kaheteralised mõõgad MA (rel antrop) M. Friedenthal, A. Mäesalu
Benno Laanem Rahvaluule ja kristliku luule positiivsetest suhetest MA (rel antrop) J. Kivistik
Taavi Liias Religioosne propaganda ja selle mõju terrorismivastase sõja näitel MA (rel antrop) A. Kilp
Virge Loo Taoismi mõju Hiina 5. sajandi maaliteooriate kujunemisele Gu Kaizhi, Zong Bingi ja Wang Wei esseede põhjal MA (rel antrop) M. Läänemets
Raivo Alla Tulsidase Rāmāyana ja Rāmliā festivali tähendusest MA (rel antrop) T. Kulmar
Marju Saluste Uue vaimsuse kirjanduse retseptsioon MA (rel antrop) L. Altnurme
2010   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Silja Härm Eestikeelne piiblialane kirjandus religiooniõpetuse perspektiivist: ülevaade ja juhatusi kasutajatele mag theol O. Schihalejev
Raili Uus Eestlase looduslähedusest tänapäeval MA (rel antrop) A. Kull
Merle Kand Georg Mancelius teoloogina juhendatud disputatsioonide põhjal mag theol M. Lepajõe
Jako Kull Integraalse traditsiooni metafüüsikast (kristlike ja sufistlike näidete varal) MA (rel antrop) A. Kull
Raino Kubjas Kristlaseks olemise tähendus Eesti ühiskonnas MA (rel antrop) T. Lehtsaar
Aivi Parijõgi Kvalitatiivne uurimus: Jõulud Jüri Parijõe loomingus MA (rel antrop) L. Altnurme
Jonas Jakobson Kümme didaktilist kõnet Õp 1–9. Didaktiliste poeemide struktuuri ja semantilise parallelismi analüüs vajalike võrdlustega MA (usut) U. Nõmmik
Triin Lill Lapse individuaalsete iseärasustega arvestamine lasteaia kontekstis. Ühe lasteaia päeva näitel MA (usut) O. Schihalejev
Kairi Himma Muinasjuttude tõlgendamine ja selle seosed religiooniga MA (rel antrop) T. Kulmar, R. Järv
Monica Pikker Narrmunkluse fenomenist Simeon Narri näitel MA (usut) M. Lepajõe
Sirli Ellermäe Qumrani teksti 1QHa 9 vormi- ja kultuslooline analüüs MA (usut) U. Nõmmik
Siret Laks Religiooni kajastamine õpikutes. Meetodid ja analüüsivahend MA (usut) O. Schihalejev
Helina Mändmets Religioonipsühholoog Werner Gruehn’i elukäik ja teadustegevus MA (rel antrop) T. Lehtsaar
Uku Tooming Religiooni rahvapsühholoogiline kontekst MA (rel antrop) J. Kivistik
Mariina Viia Tsistertslased Eestis XIII sajandil: religioossuse tüüp ja praktilised väljundid mag theol M. Lepajõe
Kristin Doronin Vabakoguduslike kirikute ja palvelate sisearhitektuuri ja spirituaalsuse seostest MA (rel antrop) A. Riistan
Marja-Liisa Küttis Väärtuskasvatus uues riiklikus õppekavas ja koolielus. Ühe kooli näitel MA (usut) O. Schihalejev
2009   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Ivika Rande Abt Suger - gooti valgusesteetika looja? MA (usut) M. Lepajõe
Deniss Krõlatov Mis meid ootab pärast surma? MA (rel antrop) J. Kivistik
Signe Uustal Naistevastane lähisuhtevägivald lähtuvalt kristlikust religioonist MA (rel antrop) A. Kull
Riina Trankmann Protestantliku ühingu tegevus Iisaku koguduses 1920-1940 MA (rel antrop) R. Altnurme
Toomas Schvak Tallinna Nõmme Ristija Johannese õigeusu koguduse ja kiriku ajalugu aastani 1960 MA (rel antrop) R. Altnurme, A. Sõtšov
Asta Isak Terrorism minevikus ja tänapäeval. Kahe monoteistliku usundi, judaismi ja islami terrorismi võrdlev analüüs MA (rel antrop) P. Roosimaa
Eva Jansen-Mann Ülevaade Saksa praostkonnast ja baltisakslaste usuelust Eestis kahe maailmasõja vahelisel perioodil MA (usut) U. Petti
2008   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Marita Paas Eestikeelne harduskirjandus 18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel MA (rel antrop) R. Altnurme
Erkki Sepp Kristlaste tagakiusamiste ja märterluse käsitus Tertullianusel, Cyprianusel ja Eusebiosel MA (rel antrop) M. Lepajõe
Jekaterina Mark Loodus ja Looja Peipsimaa venelaste maailmas MA (rel antrop) A. Kull
Kristel Neitsov Martin Lutheri psalmilaulude retseptsioon Lübecki ja Tallinna lauluraamatute näitel MA (usut) U. Petti
Naatan Haamer Mehe roll ja toimetulek rolliootustega. Kuidas mees end tänapäeva Eestis tunneb ja millised võiksid olla eluga toimetuleku võimalused MA (rel antrop) A. Riistan
Deniss Krõlatov Mis meid ootab pärast surma (vene k) MA (rel antrop) J. Kivistik
Helle Aan Raadio 7 - kristliku sõnumi kandja Eesti meedias 1995-2005 MA (rel antrop) R. Altnurme
Siiri Rebane Tallinna Mauricius Gotlandi Petruse kirjutises Stommelni Cristina elu. Editsioon ja tõlge mag theol M. Lepajõe, A.Selart
Liviu Bogdan Dobrescu The Attempt to Establish Monotheism in Egypt During the 18th Dynasty MA (rel antrop) T. Kulmar
Urmas Pappel Usuvabadus Hiina kultuuriruumis: riik ja usulised organistasioonid mag theol T. Kulmar, L. Mäll
2007   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Taime Põld E.E.L.K laste- ja noortetöö Lääne-Saksamaal 1945-1955 MA (rel antrop) U. Petti
Tiina Mesi EELK Rakvere Kolmainu koguduse ajalugu MA (rel antrop) R. Altnurme
Pille Toompuu Eesti noorte teispoolsuskujutelmad XI klassi õpilaste näitel MA (rel antrop) L. Altnurme
Hedi Vilumaa Laste osalemine armulaual: diskussiooni areng ja praktika kujunemine Saksamaa ja Soome protestantlikes kirikutes 1950-1990 MA (rel antrop) U. Petti
Triin Vakker Taaralastest ja nende tegevusest okupatsioonieelses Eestis MA (usut) L. Altnurme
2006   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Üllas Linder Ajakiri Usurändur aastatel 1952-1991 MA (rel antrop) R. Altnurme
Anu Põldsam Bahja ibn Paquda eetika antiiksel ja judaistlikul taustal mag theol K.Kasemaa
Tuuli Klaas Canterbury Anselmi palvekogumik Orationes sive meditationes: enesetundmine palves mag theol M. Lepajõe
Priit Rohtmets Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välissuhted aastatel 1919-1940 mag theol R.Altnurme
Kersti Rist Georgi Florovski neopatristiline süntees mag theol A. Laats
Maire Ivanova Leinava lapse aitamine mag theol P.Valk, K.Soom
Peeter Espak Near Eastern Gods Enki and Ea: Diachronical Analysis of Texts and Images from the Earliest Sources to the Neo-Sumerian Period mag theol Th. Kämmerer, W. Sallaberger
Elo Süld Pauluse antropoloogia: Loomise katkemine ja täitumine mag theol P. Roosimaa, O.Hofius
Raul Tiganik Religiooni ja kriminoloogia ühine probleemkoht - käitumuslik deviatsioon MA (rel antrop) A. Kull
Riina Ruut Rõivamotiiv Bingeni Hildegardi visioonitriloogias mag theol M. Lepajõe
2005   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Kaja Karo Eenok Haameri visioon eestlaste rahvuslik-religioossest olemusest MA (rel antrop) L.Altnurme
Roland Karo Neuroteoloogia: Newberg-d’Aquili hüpotees teoloogi vaatevinklist mag theol A.Kull
Tiina Sepp Palverändurid ja turistid teel Santiago de Compostelasse MA (rel antrop) Ü.Valk
Anne Saluraid Sooline võrdõiguslikkus eshatoloogilisest perspektiivist koguduse kontekstis lähtuvalt Gl 3:28 mag theol A.Kull
2004   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Taavi Laanepere Aquino Thomase Sententia libri Ethicorum ja kontemplatsioon mag theol M.Lepajõe
Atko-Sulhan Remmel Ateismi ajaloost Eestis (XIX sajandi lõpust kuni aastani 1989) mag theol R.Altnurme
Jaan Lahe Die Berührungspunkte zwischen Gnosis und Judentum und ihre Widerspiegelung in den authentischen Briefen des Paulus (Gnoosise ja juutluse kokkupuutepunktid ja nende kajastumine autentsetes Pauluse kirjades) mag theol R.Tasmuth
Andrei Sõtšov Eesti õigeusu piiskopkonna halduskorraldus ja vaimulikkond aastail 1945-1953 mag theol R.Altnurme
Gunnar Mägi Intergenerational Church: A Philosophy of Ministry and Educational Curriculum for a Cross-Generational Community of Faith (Põlvkondadevaheline kogudus: Kogudusetöö põhimõtted ja õppekavade alused mitmevanuselises kogukonnas) mag theol T.Lehtsaar
Merle Riistan Tartu Ülikooli usuteaduskond ja Balti kubermangude luterlik kirik: suhted ja suhtumised 1860.aastate kiriklik-teoloogilise publitsistika põhjal mag theol U.Petti
2003   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Liina Ootsing Kaose võitmise ja korra loomise temaatika mesopotaamia, ugariti ja iisraeli allikais. Juudi apokalüptiline inimesepoja mõiste selles konteksis mag theol Th.R.Kämmerer, A.Annus
Ott Ojaperv Psalmide tõlkimisest eesti keelde. Psaltri tüpoloogia. Psalmide tõlkimine kui filoloogiline ja teoloogiline probleem. Valikud maakeelsete tõlgete vahel. mag theol K.Kasemaa, V.Salo
Ago Lilleorg Sõjaeetika teooriate võrdlus kristlikust perspektiivist mag theol J.Noormägi
Kristel Engman Usu ja töö vahekorrast protestantlikus teoloogias mag theol T.Lehtsaar, H.Käärik
2002   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Anne Burghardt Eklesioloogia, euharistia ja liturgia Aleksander Schmemanni teoloogias mag theol A.Laats
Ermo Jürma Kättemaksuteema psalmides mag theol K.Kasemaa
Kadri Metsma Samaarlased.Rühmituse tekkimise ajaloolised põhjused. Samaarlaste religioon mag theol K.Kasemaa
Tatjana Peetersoo Usuvahetus Põhjamaades 10.-12.sajandil mag theol T.Kulmar
2001   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Moonika King Karl Girgensohn (1875-1925) kui Dorpati religioonipsühholoogia koolkonna rajaja mag theol T.Lehtsaar
Meelis Friedenthal Sevilla Isidoruse võimalikust mõjust suhtumisele paganlusse Briti saartel VII ja VIII sajandil mag theol M.Lepajõe
1999   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Ain Riistan Antiookia Ignatiose kristoloogia käsitletuna ajaloolistes seostes postliberaalse teoloogia perspektiivis mag theol T.Paul
Vallo Ehasalu Die apostolische Vollmacht und deren Sukzession in Lukasevangelium -Apostelgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Kapitels Apg 20 mag theol H.Lichtenberger
Urmas Nõmmik Gerechtigkeitsbearbeitungen in den Psalmen. Eine Hypothese von Christoph Levin formgeschichtlich und kolometrisch überprüft mag theol O.Kaiser
Indrek Luukas Johannese evangeeliumi allikad mag theol P.Roosimaa
Aira Võsa Ühtsuspüüe: Maagilise ja müstilise tegelikkusetaju võrdlus vastavate näidete varal mag theol T.Kulmar
1998   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Darius Petkunas A Theological and Psychological Investigation into Conceptions of Sin mag theol T.Lehtsaar
Amar Annus Codex Hammurabi teiste kiilkirjaseaduste ja VT seadustike valguses: tõlge ja kommentarid mag theol S.Parpola
Alar Helstein Trinitaarne teism, selle erinevad vormid ja implikatsioonid loomisõpetusele mõningate nüüdisaja teoloogide käsitluste põhjal mag theol D.H.Larson
1997   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Lea Altnurme Eesti koolinoorte jumalapilt mag theol T.Lehtsaar
Riho Altnurme German Church History since 1945. The definition and Influence of Social History mag theol M.Lamberigts
Urmas Petti Martin Lutheri De Captivitate Babylonica Ecclesiae Praeludium: Teoloogiline kriitika või poliitiline programm mag theol U.Gäbler
Andres Saumets Ristijateriik Münsteris 1534-1535 mag theol P.Valk
Heiki Reila Teoloogiline keskkonnaeetika ja inimkeskne traditsioon. Mõnede uudsete keskkonna-eetika lähete võrdlus mag theol J.Noormägi
Andres Gross Uku Masing Vana Testamendi teadlasena Tartu Ülikoolis 1926-1940 mag theol K.Kasemaa
1996   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Toivo Pilli Eesti baptistid ja nende teoloogilise mõtte kajastumine ajakirjas \"Teekäija\" kuni 1940 mag theol J.T.Spivey, Jr
Toomas Põld Kullamaa katekismus mag theol -
1994   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Peeter Roosimaa 1. Peetruse kirja kristoloogia mag theol A.Pohl
1993   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Jaanus Noormägi Askees evangeelses eetikas mag theol E.Rahumaa
1992   
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Hugo Jaanus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik eksiilis mag theol -