Skip to main content

Täiendusõpe

Usuteaduskond pakub kõigile, keda religioonitemaatika huvitab, aga kel ei ole võimalik täiskoormusega õpingutele pühenduda, võimalust avardada oma silmaringi täiendusõppe raames. Mõne ennast huvitava aine kuulamiseks ei pea tingimata olema üliõpilane. Huvitavaid aineid saab kuulata ka,

  • osaledes usuteaduskonna veebipõhistel erikursustel;
  • osaledes bakalaureuse- ja magistriõppe tudengitega tasemeõppe kursustel;
  • osaledes TÜ täiendusõppe programmidel – auditoorsel või e-õppe kursusel;
  • osaledes mikrokraadiprogrammidel;
  • osaledes TÜ suve- ja talveülikooli kursustel.
  • Samuti võib usuteaduskonna kaudu tellida sobiva kursuse oma kollektiivile.

Kõik täienduskoolitustel osalenud saavad vastava tunnistuse. Reeglina on igal täiendusõppe programmil on oma hind ja selle leiab täiendusõppe programmi kirjeldusest. Veebikursus "Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika" on kõigile soovijatele tasuta.

Koolitused

Loengud täiendusõppijale

Veebikursus „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“

Kevadsemestritel korraldab usuteaduskond regulaarselt vaba juurdepääsuga tasuta  e-kursust „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“. Kursus kestab viis nädalat ja selle edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus ning läbitud kursust saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis. Kursuse läbimine vähemalt hindele C annab lisapunkte Tartu ülikooli usuteaduse bakalaureuse õppekavale sisseastumisel.

Vaata kursuse infot!

Rohkem infot täiendusõppe kohta

Paindlikud mikrokraadiprogrammid täiskasvanud õppijale

#täiendusõpe

Tavaloeng täiendusõppijana

Lisaks täiskoormusega üliõpilastele suunatud päevaõppele ning spetsiaalselt täiendusõppeks välja töötatud koolitustele pakub Tartu Ülikooli usuteaduskond ka võimalust 

Jaga
12.11.2021
#täiendusõpe

Koolitused

Usuteadukonnas pakutavad täiendusõppe koolitused.

Jaga
11.11.2021