Autor:
Tartu Ülikool

Täiendusõpe

Usuteaduskond pakub kõigile, keda religioonitemaatika huvitab, aga kel ei ole võimalik täiskoormusega õpingutele pühenduda, võimalust avardada oma silmaringi täiendusõppe raames. Mõne ennast huvitava aine kuulamiseks ei pea tingimata olema üliõpilane. Huvitavaid aineid saab kuulata ka,

  • osaledes usuteaduskonna veebipõhistel erikursustel;
  • osaledes bakalaureuse- ja magistriõppe tudengitega tasemeõppe kursustel;
  • osaledes TÜ täiendusõppe programmidel – auditoorsel või e-õppe kursusel;
  • osaledes mikrokraadiprogrammidel;
  • osaledes TÜ suve- ja talveülikooli kursustel;
  • Samuti võib usuteaduskonna kaudu tellida sobiva kursuse oma kollektiivile.

Kõik täienduskoolitustel osalenud saavad vastava tunnistuse. Reeglina on igal täiendusõppe programmil on oma hind ja selle leiab täiendusõppe programmi kirjeldusest. Veebikursus "Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika" on kõigile soovijatele tasuta.

Usuteaduskonna pakutavad mikrokraadiprogrammid

Veebikursus „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“

Kevadsemestritel korraldab usuteaduskond regulaarselt vaba juurdepääsuga tasuta  e-kursust „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“. Kursus kestab viis nädalat ja selle edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus ning läbitud kursust saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis. Kursuse läbimine vähemalt hindele C annab lisapunkte Tartu ülikooli usuteaduse bakalaureuse õppekavale sisseastumisel.

Vaata kursuse infot!

Koolitused

Tasemeõppeained täiendusõppijale

Täiendusõpe Tartu Ülikoolis

Soovid osaleda erinevatel koolitustel, MOOC-idel, mikrokraadiprogrammidel? Tartu Ülikool on Eesti suurim täiendusõppe pakkuja!

Rohkem infot täiendusõppe kohta!
kreeka kirik

Mikrokraadiprogramm „Õigeusk ja kaasaja väljakutsed”

Tallinna panoraam

Tallinna kirikuid tutvustav ühepäevane koolitus

Tartu Ülikooli pusle kust on mõned jupid puudu

Usuteaduskonna mikrokraadiprogrammid