Kaitstud bakalaureusetööd

Alates 2012. aastast kaitstud töid on võimalik leida Tartu Ülikooli digitaalarhiivist.

TÜ digitaalarhiiv

2022      
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Urmas Koorits Sotsiaalprogramm vanglates "Minu kristlikud väärtused ja hoiakud" EELK kiriklik moodul humanitaarteaduste bakalaureus K. Soom
Kristel Algvere Eestist Iisraeli emigreerunud juutide keeleline identiteet raskuspunktiga eesti ja uusheebrea keelel humanitaarteaduste bakalaureus A. Põldsam, K. Koreinik
Nora Laukse Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudengi-taskuhääling "Usu mind!" humanitaarteaduste bakalaureus N. Dresen
Juta Lensu Tartu juudi seltsid Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi ajal (1918-1940) humanitaarteaduste bakalaureus A. Põldsam
Marcus Mahla IV termodünaamika seadus ja entroopia - diskussioon ja interpretatsioon humanitaarteaduste bakalaureus R. Karo
Annabel Parts Surmalähedased kogemused ja omamüüt: pilootuuring kümne intervjuu põhjal humanitaarteaduste bakalaureus R. Karo
Tuuli Põhjakas Kristlus või antikristlus: Friedrich Nietzsche "Antikristuse" ja Adolf von Harnacki "Kristluse olemuse" ideede võrdlus humanitaarteaduste bakalaureus T.-A. Põder
Anna-Katariina Vaino Heebrea Piibli Iiobi ja Nutulaulude raamatu võrdlev analüüs: keelelised ja motiivilised sarnasused humanitaarteaduste bakalaureus A. Põldsam
Martin Vassel NextStep suveseminari mõju Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule humanitaarteaduste bakalaureus K. Soom

Varasemalt usuteaduskonnas kaitstud bakalaureusetööd. 

#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine usuteaduskonna magistriõppesse

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja võõrkeelsetele erialadele

#õppimine
Ghent

Erasmus+ Euroopa-sisene konkurss 2023/2024