Kaitstud bakalaureusetööd

Alates 2012. aastast kaitstud töid on võimalik leida Tartu Ülikooli digitaalarhiivist.

TÜ digitaalarhiiv

2023      
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja

Jirí Krejcí

Mindfulness meditatsiooni ning aktiivse kuulamise meetodite, meeleseisundi, eesmärkide ning mõju võrdlus

humanitaarteaduste bakalaureus K. Soom
Riina Gadjak Miks soovivad mittereligioossed inimesed oma lapsi ristida humanitaarteaduste bakalaureus A. Remmel
Nele Mikk Julian of Norwich'i „Revelations of Divine Love“: kontekst ja tõlgendus humanitaarteaduste bakalaureus M. Friedenthal
Brenda Teder 1990.-2010. aastatel töötanud religiooniõpetajate mälestused aine taastamisest ühe maakonna näitel humanitaarteaduste bakalaureus O. Schihalejev
Joonas Taniloo EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse ja EEKBL 3D koguduse videosisu analüüs ning ideed kogudustele videosisu loomiseks humanitaarteaduste bakalaureus K. Soom
Anni Krüüner Tartu Ülikooli-Jaani kogudus aastatel 1995–2016: ajalugu ja inimesed humanitaarteaduste bakalaureus P. Rohtmets
Brita Nõu Kristlik identiteet ja abielueelne abstinents: laiem kontekst ja 10 Eesti noore lood humanitaarteaduste bakalaureus R. Karo
Eelika Laane-Hannus Keskkonna- ja looduse temaatika Eesti usundiõpetuse õpikutes humanitaarteaduste bakalaureus O. Schihalejev
Kadri Vanem Solidaarsus – kristluse imperatiiv. Poliitiline teoloogia Saksmaal peale II maailmasõda, analüüs selle väljendumisest Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) seisukohtades ja tegevustes humanitaarteaduste bakalaureus T.-A. Põder
2022      
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Urmas Koorits Sotsiaalprogramm vanglates "Minu kristlikud väärtused ja hoiakud" EELK kiriklik moodul humanitaarteaduste bakalaureus K. Soom
Kristel Algvere Eestist Iisraeli emigreerunud juutide keeleline identiteet raskuspunktiga eesti ja uusheebrea keelel humanitaarteaduste bakalaureus A. Põldsam, K. Koreinik
Nora Laukse Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudengi-taskuhääling "Usu mind!" humanitaarteaduste bakalaureus N. Dresen
Juta Lensu Tartu juudi seltsid Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi ajal (1918-1940) humanitaarteaduste bakalaureus A. Põldsam
Marcus Mahla IV termodünaamika seadus ja entroopia - diskussioon ja interpretatsioon humanitaarteaduste bakalaureus R. Karo
Annabel Parts Surmalähedased kogemused ja omamüüt: pilootuuring kümne intervjuu põhjal humanitaarteaduste bakalaureus R. Karo
Tuuli Põhjakas Kristlus või antikristlus: Friedrich Nietzsche "Antikristuse" ja Adolf von Harnacki "Kristluse olemuse" ideede võrdlus humanitaarteaduste bakalaureus T.-A. Põder
Anna-Katariina Vaino Heebrea Piibli Iiobi ja Nutulaulude raamatu võrdlev analüüs: keelelised ja motiivilised sarnasused humanitaarteaduste bakalaureus A. Põldsam
Martin Vassel NextStep suveseminari mõju Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule humanitaarteaduste bakalaureus K. Soom

Varasemalt usuteaduskonnas kaitstud bakalaureusetööd. 

TÜ karjääripäev

Praktika

tudengid klassiruumis

JÄRELVAADATAV: Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused