Sisseastumine usuteaduskonda

Eesti, Euroopa Liit ja maailm vajavad üha enam spetsialiste, kel on põhjalikud teadmised religioonist. Seetõttu on tänapäeva pingelises olukorras religiooniuurijaid ja teolooge ootamas lai tööpõld. Tartu Ülikooli usuteaduskonna haridus on praktiline ning annab laiapõhjalise ettevalmistuse, et lõpetaja võiks suunduda nii kohalikule kui ka rahvusvahelisele tööturule erinevates valdkondades.

  • Erinevate religioonide tundmaõppimise kõrval on õppekavas oluline koht ka filosoofial, filoloogial, ajalool, sotsioloogial ning psühholoogial.
  • Klassikalised teoloogiadistsipliinid eksisteerivad siin kõrvuti uuemate, religiooniuuringuliste tegevus- ja uurimisvaldkondadega.

Stuudiumi jooksul omandatakse seeläbi kõige laiemas mõttes oskus maailma hoomata ja spetsialistina lahti mõtestada.

Tahad mõista maailma, õpi tundma religioone!

 

Genka kutsub Tartu ülikooli usuteaduskonda õppima!

TÜ teoloogiadoktor Ringo Ringveelt selgitab, miks alustada õpinguid Tartu ülikooli usuteaduskonnas. Millistele küsimustele saab sealt vastuse ja kuidas õpingud usuteaduskonnas avardavad noore inimese maailmapilti? Koostöös Eesti räppari Genkaga valmis Ringo tekstist video.

Vaata videot!
käsi

Religiooniuuringud

Talvine Tartu Ülikooli muuseum

Teoloogia

õppetund

Religioonipedagoogika

keemia raamatud

Õppekavad

Usuteaduskonna vilistlasi leiab töötamas väga erinevatel elualadel

Postimehe juhtkonnas (Sigrid Kõiv, Lauri Hussar), filmieksperdina (Kaarel Kuurmaa), haridus- ja teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhatajana (Helen Põllo), kaitseväe peakaplanina (Taavi Laanepere), Tartu õigeusu piiskopina (Eelija) või ka kirjaniku (Meelis Friedenthal) ja luuletajana (Carolina Pihelgas).

Pärast lõpetamist avanevad võimalused!