Religioossuse ajalugu ja tänapäev

Uskumisel ja usunditel on lugematu hulk väljendusvorme. Möödaniku usuliste ilmingutega, s.h näiteks Aasia usunditega nii tekstides kui praktikates tegeleb usundilugu. Kaasaegseid usulisi nähtusi uuritakse religioonipsühholoogia, religioonisotsioloogia või religiooniantropoloogia vaatenurgast. Luubi all on nii vanade hiinlaste uskumused kui kaasaegne esoteerika, uurijate terasest pilgust ei pääse uskumise uurimise meetodid, religioossuse filosoofiline ja semiootiline pale ega isegi mitteuskumine. Kõige kokkuvõttena uurib religioonipedagoogika religioonialase hariduse ja usulise kasvatuse toimumist erinevates kontekstides.

Projekt "Tundlike teemade käsitlemine loengus"

Aasia keskus

Tartu ülikooli Aasia keskuse eesmärk on teavitada ja kujundada kaasaegset mõtlemist ja arusaamist Aasia ja Lähis-Ida kultuurilistest, religioossetest, majandus-, julgeoleku- ja poliitilistest arengutest.

Loe keskuse tegemistest lähemalt!

Kaasaegsed religioossed suundumused

Religioonipedagoogika

Teadusprojektid

Teadustegevuse tõhustamiseks on usuteaduskond osalenud erinevates suuremates projektides, samuti on õnnestunud hankida terve rida erinevaid teadusgrante.

Vaata projekte
Naised

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

Andreas Johandi

Andreas Johandi pälvis järeldoktorantuuriks Alexander von Humboldti Fondi stipendiumi

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas