Skip to main content

Religioossuse ajalugu ja tänapäev

Uskumisel ja usunditel on lugematu hulk väljendusvorme. Möödaniku usuliste ilmingutega, s.h näiteks Aasia usunditega nii tekstides kui praktikates tegeleb usundilugu. Kaasaegseid usulisi nähtusi uuritakse religioonipsühholoogia, religioonisotsioloogia või religiooniantropoloogia vaatenurgast. Luubi all on nii vanade hiinlaste uskumused kui kaasaegne esoteerika, uurijate terasest pilgust ei pääse uskumise uurimise meetodid, religioossuse filosoofiline ja semiootiline pale ega isegi mitteuskumine. Kõige kokkuvõttena uurib religioonipedagoogika religioonialase hariduse ja usulise kasvatuse toimumist erinevates kontekstides.

Projekt "Tundlike teemade käsitlemine loengus"

Aasia keskus

Tartu ülikooli Aasia keskuse eesmärk on teavitada ja kujundada kaasaegset mõtlemist ja arusaamist Aasia ja Lähis-Ida kultuurilistest, religioossetest, majandus-, julgeoleku- ja poliitilistest arengutest.

Loe keskuse tegemistest lähemalt!

Kaasaegsed religioossed suundumused

Religioonipedagoogika

Teadusprojektid

Teadustegevuse tõhustamiseks on usuteaduskond osalenud erinevates suuremates projektides, samuti on õnnestunud hankida terve rida erinevaid teadusgrante.

Vaata projekte
#rahvusvaheline #teadus
käsi ukselingil

EASR aastakonverents keskendub tänavu religioonide ja vabaduse teemale

Jaga
27.06.2022
#rahvusvaheline #teadus #tunnustamine
lill

Religioonisotsioloogia kaasprofessor Lea Altnurme lisandus edukate naisteadlaste portaali

Jaga
07.06.2022
#teadus #ühiskonnale

Baburam Saikia kaitseb doktoritööd „Contradictions in(side) the tradition: lived religion, ritual and change with reference to Majuli sattras“

21. juunil kell 14.00 kaitseb Baburam Saikia folkloristika erialal doktoritööd „Contradictions in(side) the tradition: lived religion, ritual and change with reference to Majuli sattras“.
Jaga
18.05.2022