Doktoritööd

Alates 2012. aastast kaitstud töid on võimalik leida Tartu Ülikooli digiarhiivist.

TÜ digitaalarhiiv

2023      
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Imar Yacine Koutchoukali

„“Our ʿirbīt is not like your ʿarabiyya” – Linguistic and socio-political change in late antique South Arabia (550 – 850 AD)“

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

kaasprof A. Annus

doktor P. A. Webb

doktor I. Gajda

Helen Haas  Alevis in Contemporary Izmir: Imaginaries, Beliefs and Practices regarding Hacı Bektaş Veli filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

doktor E. Süld

prof C. Raudvere

Iakov Kadochnikov Deification of Kings in Ancient Mesopotamia (from III to II millennium BC) filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

kaasprof A. Annus

professor V. V. Emelianov

2022      
Autor Pealkiri Kraad Juhendaja
Helle Kaasik Sacred Medicine from the Forest: Chemical, Psychological and Spiritual Aspects of Ayahuasca filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

kaasprof L. Altnurme

prof K. Kreegipuu

Hedi Vilumaa Avatud sõna- ja sakramendiosadus. Ristitud laste ja noorte armulaua admissioon: kontekstid ja arusaamad eesti luterlikus kirikus 1917-2005 filosoofiadoktor (religiooniuuringud) professor R. Altnurme
Ahenkora Siaw Kwakye Transcendence, as a theme in Theology and Technology filosoofiadoktor (teoloogia) professor A. Kull

2021

 

 

 

Autor

Pealkiri 

Kraad

Juhendaja

Silja Härm

Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

kaasprof O. Schihalejev

Triin Käpp

Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul

filosoofiadoktor (teoloogia)

kaasprof O. Schihalejev

2020

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Tiina-Erika Friedenthal

Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses

filosoofiadoktor (teoloogia)

dots L. Lukas

dots U. Petti

Liina Kilemit

Kristlike kogudustega liitumise põhjustest

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

vanemteadur

L. Altnurme

2019

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Indrek Peedu

Positioning the Scholar: Issues of Epistemology and Methodology in the Evolutionary Study of Religion

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

lektor R. Karo

Andreas Johandi

The God Asar/Asalluḫi in the Early Mesopotamian Pantheon

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

prof T. Kulmar

vanemteadur
P. Espak

vanemteadur
V. Sazonov

Ege Lepa

Eesti islamikogukonna dünaamika pärast taasiseseisvumist

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

prof T. Kulmar

dr Ringo Ringvee

2018

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Liidia Meel 

Interdisciplinary Team Based Pastoral Care Model for Estonian Healthcare Institutions

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

prof T. Lehtsaar

Marju Lepajõe

Pastorid ja kirjakultuur: kristliku humanismi variatsioonidest Eesti- ja Liivimaal XVII sajandi esimesel poolel

filosoofiadoktor (teoloogia)

prof A. Kull

2017

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Liina Eek

Tänapäeva eestikeelsete õigeusklike katehheesist ja uskumustest

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

vanemteadur L. Altnurme

2016

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Marko Uibu

Religiosity as cultural toolbox: a study of Estonian new spirituality

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

vanemteadur L. Altnurme

2015

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Erki Lind

The Concept of the Body in Chinese and Indian Bodily Practices: Transformation, Perspective, and Ethics

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

prof T. Kulmar

2014

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Mart Jaanson

Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline, teoloogiline ja muusikaline liigendamine

filosoofiadoktor (usuteadus)

dots U. Petti

prof M. Humal

Elo Süld

Muhamed, Jumala saadik ja Paulus, Kristuse saadik. Kutsumus- ja ilmutuslooliste ettekujutuste võrdlus toetudes islami-ja piiblitraditsioonile.

filosoofiadoktor (usuteadus)

dr P. Roosimaa,

prof S. Schreiner

2013

 

 

 

Autor

Pealkiri

Kraad

Juhendaja

Raul Tiganik

Sotsiaalne kontroll ja religioon

filosoofiadoktor (religiooniuuringud)

prof A. Kull

2012

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Maire Latvala

Koguduslik hingehoid Eesti nelja konfessiooni näitel

filosoofiadoktor (usuteadus)

prof T. Lehtsaar

Priit Rohtmets

 Teoloogilised voolud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus aastatel 1917-1934

 filosoofiadoktor (usuteadus)

 prof R. Altnurme

2011

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Ain Riistan

 Ajalooline Jeesus: teaduse probleem religiooni kontekstis

 dr theol

 prof A. Kull, prof P. Torop

Kaarina Rein

 Arstiteadus rootsiaegses Tartu gümnaasiumis ja ülikoolis 1630-1656. Meditsiinialased disputatsioonid ja oratsioonid ning nende autorid

 filosoofiadoktor (religiooniantropoloogia)

 dr A.Tering, prof A.Kull

Anu Põldsam

 Lazar Gulkowitsch – eine vergessene Stimme der Wissenschaft des Judentums. Seine Tätigkeit, sein Werk und seine Wirkung im zeitgeschichtlichen Kontext

 filosoofiadoktor (usuteadus)

 prof K. Kasemaa

Atko-Sulhan Remmel

 Religioonivastane võitlus Eesti NSV-s aastail 1957-1990. Tähtsamad institutsioonid ja nende tegevus

 dr theol

 prof R. Altnurme

Ringo Ringvee

 Riik ja religioon nõukogudejärgses Eestis 1991-2008

 dr theol

 prof T. Kulmar, prof R. Altnurme

2010

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Piret Lotman

 Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemereprovintsides 17. sajandi esimesel poolel

 dr theol

 prof R.Altnurme

Ingmar Kurg

 Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis: missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uurimus

 dt theol

 dots U. Petti, prof A. Laats

Peeter Espak

 The God Enki in Sumerian Royal Ideology and Mythology

 filosoofiadoktor (usuteadus)

 prof Th.Kämmerer, prof T.Kulmar

2009

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Roland Karo

 Eros & Mysticism. Are Mystical States of Consciousness Evolutionary Byproducts of Sexual Response?

 dr theol

 prof Anne Kull

Olga Schihalejev

 Estonian Young People, Religion and Religious Diversity: Personal Views and the Role of the School

 dr theol

 dots Pille Valk, prof Robert Jackson

Jaan Lahe

 Gnosis und Judentum. Alttestamentliche und jüdische Motive in der gnostischen Literatur und das Ursprungsproblem der Gnosis

 dr theol

 dr P. Roosimaa, dr K. Rudolph, dr H.-G. Bethge

2008

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Andrei Sõtšov

 Eesti Õigeusu piiskopkond nõukogude religioonipoliitika mõjuväljas 1954-1964

 dr theol

 prof Riho Altnurme

Meelis Friedenthal

 Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculo

 dr theol

 dots Urmas Petti

2007

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Veiko Vihuri

 Hugo Bernhard Rahamägi, EELK teine piiskop 1934-1939

 dr theol

 prof Riho Altnurme

Kaido Soom

 Täiskasvanute leeritöö Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja selle arengustrateegia koostamine

 dr theol

 prof Tõnu Lehtsaar

2006

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Vasyl Vepruk

 Феномен аскетизма в религиозной жизни человечества. Системно-сравнительный анализ модификаций аскезы с позиций Святого Православия

 dr theol

 prof Tarmo Kulmar

Dace Balode

 Gottesdienst in Korinth

 PhD (usuteadus)

 dots Peeter Roosimaa

Aira Võsa

 Johann Georg Gichtel – teosoofilise idee kandja varauusaegses Euroopas

 dr theol

 dots Urmas Petti

Lea Altnurme

 Kristlusest oma usuni. Uurimus muutustest eestlaste religioossuses 20.saj II poolel

 dr theol

 prof Tarmo Kulmar

2005

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Einike Pilli

 Terviklik elukestava õppe kontseptsioon Eesti protestantlike koguduste kontekstis

 dr theol

 prof Tõnu Lehtsaar

Tõnis Nõmmik

 Vaimulikud kaitsejõududes. Eesti kaitseväe kaplaniteenistus ja selle eellugu

 dr theol

 prof Tarmo Kulmar

2004

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Peeter Roosimaa

 Uue Testamendi eestikeelsetest tõlgetest ja tõlkimist toetavast eksegeesist

 dr theol

 prof dr Toomas Paul, dots Anne Kull, PhD

2003

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Pille Valk

 Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon

 dr theol

 prof dr Tõnu Lehtsaar, prof dr Markku Pyysiäinen

Ilmars Hiršs-Iršs

 Ein Volk aus Juden und Heiden. Der ekklesiologische Beitrag des Ersten Petrusbriefes zum christlich-jüdischen Gespräch

 dr theol

 prof dr Folker Siegert

2000

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Riho Altnurme

 Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Nõukogude riik 1944-1949

 dr theol

 prof dr Tarmo Kulmar, prof dr M. Lamberijts

Arne Hiob

 Uku Masingu religioonifilosoofia põhijooned

 dr theol

 prof dr Alar Laats

1997

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Kalle Kasemaa

 Semitistikat ja poeetikat

 dr theol

 -

1994

 

 

 

Autor

 Pealkiri

 Kraad

 Juhendaja

Tarmo Kulmar

 Eesti muinasusundi vanima kihistuse väe-, jumala- ja hingekujutluste teoloogia

 dr theol

 prof Jaan Puhvel, prof Alfred Rupp

Toomas Paul

 Eesti piiblitõlke ajalugu I. osa (XVI-XIX saj.)

 dr theol

 akad Juhan Kahk

 

Naised

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

Andreas Johandi

Andreas Johandi pälvis järeldoktorantuuriks Alexander von Humboldti Fondi stipendiumi

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas