Author:
Tartu Ülikool

Usuteaduskonna mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikooli usuteaduskond pakub täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.

Üks selline võimalus on mikrokraadiprogramm, mis on tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis loob võimaluse omandada lisaeriala või erialase pädevuse kitsamas valdkonnas.

Usuteaduskond pakub kolme mikrokraadiprogrammi:

Registreerumine avatud 21. augustini 2023!

Registreerumine avatud 21. augustini 2023!

Registreerumine 01.06.2023-21.08.2023!


Mikrokraadiprogrammidest

Mikrokraadiprogrammid on koostatud nii, et need sobiksid õppemahu ja –tempo poolest täiskasvanud õppijale ning oleksid üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Usuteaduskonna mikrokraadiprogrammide maht on 12 EAP-d. Programmides osalejad õpivad koos üliõpilastega ja õppetöö toimub sessioon- või veebiõppena, mis sobib töötavale inimesele.

Mikrokraadiprogrammid on tasulised ja nende läbimisel saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse. Programmi läbinud saavad edaspidi soovi korral jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni.

Soovitame valida mikrokraadiprogrammi, kui 

  • sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas;
  • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
  • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • kavandad oma karjääris muutusi;
  • pead vajalikuks õppida uusi aineid, kuid ei soovi kogu õppekava läbida;
  • tahad olla kindel, et su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda;
  • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.
#täiendusõpe
kreeka kirik

Mikrokraadiprogramm „Õigeusk ja kaasaja väljakutsed”

#täiendusõpe
Tallinna panoraam

Tallinna kirikuid tutvustav ühepäevane koolitus

#täiendusõpe
Käsi osutamas märkmikule

Tallinna kirikuid tutvustav koolitus