Kõrvaleriala usuteaduskonnast

Usuteaduskonnast kõrvaleriala valimine pakub head tuge paljudele erialadele, seda eriti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas, kuid miks mitte ka mujal.

  • Õpingud usuteaduskonnas annavad ruumi tegelemiseks tõe ja elu tähenduse küsimustega ning aitavad kaasa iseenda tundmaõppimisele ja kasvamisele persoonina.
  • Õpingud usuteaduskonnas aitavad orienteeruda kaasaegse kultuurilise ja religioosse pluralismi tingimustes.

Seetõttu väärivad usuteaduskonna kõrvalerialad ülikooli kõigi erialade üliõpilaste tähelepanu.

Kõrvaleriala kogumaht on 60 EAP.

Teiste õppekavade üliõpilastel on kõrvalerialana võimalik valida kolme suuna vahel:

Maailma usundid

Usundid õpetajale

Teoloogia

Image
Usuteaduskond värviblokid
TÜ karjääripäev

Praktika

tudengid klassiruumis

JÄRELVAADATAV: Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused