Skip to main content

Tänapäeva kristlik usk ja praktika

Kristlik usk muutub Eestis ja maailmas pidevalt. See on lakkamatus dialoogis ühiskonnaga, teadusega, üksikisiku vagadusega. Usku tuleb üha uuesti ja uuesti sõnastada ja mõtestada. Tõlgendatakse Piiblit, uuritakse tõlgenduslugu ja kiriku praktikaid läbi aegade, selleks et usulist mõtlemist süstematiseerida ning teoloogilisi järeldusi igapäevases kirikuelus rakendada. Erilisel kohal on teistest teadusdistsipliinidest lähtuvate väljakutsete teoloogiline analüüs, aga ka religioonidevaheline dialoog.

Projekt "Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud"

Koolitus "Tartu kirikud"

Usuteaduskond pakub täiendusõppe raames koolitust "Tartu kirikud", mille eesmärk on tutvustada Tartu kirikute arhitektuuri ja õpetuse eripärasid.

Loe lähemalt!

Teadus ja religioon

Usuteaduslik Ajakiri

Akadeemilise Teoloogia Seltsi poolt välja antav Usuteaduslik Ajakiri vahendab teoloogia ja religiooniuuringute-alast mõttetööd Eesti teoloogiakõrgkoolides ja kirikutes.

Loe ajakirja!
#teadus
katus

Teadus ja religioon

Jaga
15.12.2021
#teadus
inimesed

Projekt "Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal"

Jaga
15.12.2021
#teadus
sild

Projekt "Käsikirjade ristteel"

Jaga
15.12.2021