Skip to main content

Õppimine usuteaduskonnas

Usuteaduskonnas toimub õppetöö usuteaduse bakalaureuseõppes (teoloogia või religiooniuuringute suunal), religiooniuuringute ja teoloogia magistriõppes (religiooniuuringute, teoloogia või religioonipedagoogika erialal). Doktoriõppes toimub õppetöö usuteaduse õppekaval ning kas usuteaduse või religiooniuuringute erialal. 

Suures plaanis tähendab see, et usuteaduskonnas on võimalik pühenduda kolmele erialale: religiooniuuringudteoloogia ja religioonipedagoogika. Erialade siseselt on võimalikud mitmesugused spetsialiseerumissuunad, olenevalt sellest, mis konkreetselt üht või teist inimest huvitab.

Bakalaureuse- ja doktoriõppes toimub õppetöö päevaõppes. Religiooniuuringute ja teoloogia magistriõpe toimub sessioonõppes, see võimaldab ka töötaval tudengil õppetöös osaleda. Õppekavade ülesehitus on paindlik, pakkudes võimalust keskenduda just sellele, mis inimest huvitab.

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe

Doktoriõpe

Täiendusõpe ja mikrokraadid

Rahvusvaheline õpiränne

Teistsuguse keele- ja kultuuriruumi tundmaõppimine, rahvusvahelise suhtluse kogemus, silmaringi avardumine, eelised tööturul - miks mitte?

Loe õpirändest lähemalt!

Kõrvaleriala usuteaduskonnast

Õppekorraldus üliõpilasele

Mida pead üliõpilasena kindlasti teadma, millised on sinu õigused ja võimalused? Lisaks olulised juhendid ja selgitused õppekorraldusest, viited õigusaktidele ja vajalikele dokumentidele.

Oluline infot õppekorralduse kohta!

Juhendid ja korrad usuteaduskonnas

Õppimise hea tava

Toetused ja stipendiumid

Valik lõputööde teemasid

Üliõpilaste puhkeruum

Soovid loengute vahepeal lõõgastuda, kaastudengitega Kristusest ja päkapikkudest kõnelda? Selleks avaneb suurepärane võimalus kunstiajaloolaste puhkeruumis! Selleks jaluta meie treppidest alla, seejärel enne tagumist väljapääsu keera paremale - ja puhkus alaku!

Tudengielu

Kuulamissoovitus!

Soovid rohkem teada tantrats, Jehoova tunnistajatest või hoopis Bahai Jumala õilsast ja kaunist loomingust, siis kuula bakalureuse tudengi Nora Laukse podcaste!

Kuula siin!

2021/2022 kevadsemestril loetavad ained

Usuteaduskonna BA õppeianete lugemise plaan 21/22 - 23/24

Usuteaduskonna MA õppeianete lugemise plaan 21/22 - 22/23.

Akadeemiline kalender

Jaga
20.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine

21/22 kevadsemestril loetavad ained

BA kevad 21/22 loetavad ained

Jaga
08.12.2021