Autor:
Anu Põldsam

Õppimine usuteaduskonnas

Usuteaduskonnas toimub õppetöö

Suures plaanis tähendab see, et usuteaduskonnas on võimalik pühenduda kolmele erialale: religiooniuuringudteoloogia ja religioonipedagoogika. Erialade siseselt on võimalikud mitmesugused spetsialiseerumissuunad, olenevalt sellest, mis konkreetselt üht või teist inimest huvitab.

Bakalaureuse- ja doktoriõppes toimub õppetöö päevaõppes. Religiooniuuringute ja teoloogia magistriõpe toimub sessioonõppes, see võimaldab ka töötaval tudengil õppetöös osaleda. Õppekavade ülesehitus on paindlik, pakkudes võimalust keskenduda just sellele, mis inimest huvitab.

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe

Doktoriõpe

Täiendusõpe ja mikrokraadid

Rahvusvaheline õpiränne

Teistsuguse keele- ja kultuuriruumi tundmaõppimine, rahvusvahelise suhtluse kogemus, silmaringi avardumine, eelised tööturul - miks mitte?

Loe õpirändest lähemalt!

Kõrvaleriala usuteaduskonnast

Õppekorraldus üliõpilasele

Mida pead üliõpilasena kindlasti teadma, millised on sinu õigused ja võimalused? Lisaks olulised juhendid ja selgitused õppekorraldusest, viited õigusaktidele ja vajalikele dokumentidele.

Oluline infot õppekorralduse kohta!

Juhendid ja korrad usuteaduskonnas

Õppimise hea tava

Toetused ja stipendiumid

Valik lõputööde teemasid

Avalduste vormid

Kõik vajalikud avalduste vormid leiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kodulehelt.

Vaata siit!

23/24 sügissemestril loetavad ained

23/24 kevadsemestril loetavad ained

Õppeainete lugemise plaan, BA 2023-2026 õppeaasta

Õppeainete lugemise plaan, MA 2023-2026 õppeaasta

Üliõpilaste puhkeruum

Soovid loengute vahepeal lõõgastuda, kaastudengitega Kristusest ja päkapikkudest kõnelda? Selleks avaneb suurepärane võimalus kunstiajaloolaste puhkeruumis! Selleks jaluta meie treppidest alla, seejärel enne tagumist väljapääsu keera paremale - ja puhkus alaku!

Humanitaarteaduste magistrikool

Praktika

Õpingute jooksul sooritatud praktika annab tudengile parema stardipositsiooni tööturule sisenemiseks. Usuteaduskonnas on praktika kohustuslik bakalaureuseõppes alates 2023. aastal sisseastunutele!

Tutvu teaduskonna praktikapartneritega!
TÜ karjääripäev

Praktika

tudengid klassiruumis

JÄRELVAADATAV: Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused