Foto:
Anu Põldsam

Õppimine usuteaduskonnas

Usuteaduskonnas toimub õppetöö usuteaduse bakalaureuseõppes (teoloogia või religiooniuuringute suunal), religiooniuuringute ja teoloogia magistriõppes (religiooniuuringute, teoloogia või religioonipedagoogika erialal). Doktoriõppes toimub õppetöö usuteaduse õppekaval ning kas usuteaduse või religiooniuuringute erialal. 

Suures plaanis tähendab see, et usuteaduskonnas on võimalik pühenduda kolmele erialale: religiooniuuringudteoloogia ja religioonipedagoogika. Erialade siseselt on võimalikud mitmesugused spetsialiseerumissuunad, olenevalt sellest, mis konkreetselt üht või teist inimest huvitab.

Bakalaureuse- ja doktoriõppes toimub õppetöö päevaõppes. Religiooniuuringute ja teoloogia magistriõpe toimub sessioonõppes, see võimaldab ka töötaval tudengil õppetöös osaleda. Õppekavade ülesehitus on paindlik, pakkudes võimalust keskenduda just sellele, mis inimest huvitab.

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe

Doktoriõpe

Täiendusõpe ja mikrokraadid

Rahvusvaheline õpiränne

Teistsuguse keele- ja kultuuriruumi tundmaõppimine, rahvusvahelise suhtluse kogemus, silmaringi avardumine, eelised tööturul - miks mitte?

Loe õpirändest lähemalt!

Kõrvaleriala usuteaduskonnast

Õppekorraldus üliõpilasele

Mida pead üliõpilasena kindlasti teadma, millised on sinu õigused ja võimalused? Lisaks olulised juhendid ja selgitused õppekorraldusest, viited õigusaktidele ja vajalikele dokumentidele.

Oluline infot õppekorralduse kohta!

Juhendid ja korrad usuteaduskonnas

Õppimise hea tava

Toetused ja stipendiumid

Valik lõputööde teemasid

Avalduste vormid

Kõik vajalikud avalduste vormid leiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kodulehelt.

Vaata siit!

Tudengielu

Humanitaarteaduste magistrikool

Kuulamissoovitus!

Soovid rohkem teada tantrats, Jehoova tunnistajatest või hoopis Bahai Jumala õilsast ja kaunist loomingust, siis kuula bakalureuse tudengi Nora Laukse podcaste!

Kuula siin!
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine #õpetamine
Tudengid_HVHV

Esmakursuslaste infotunnid

23.08.2022
#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

22.08.2022