Teaduskond ühiskonnas

2024

29.06.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab Õhtulehes tormilistest õpetuslikest vaidlustest luteri kirikus, mis toimusid Eesti omariikluse esimestel aastakümnetel.

24.06.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets ja varauusaja teadur Madis Maasing kirjutavad Eesti Päevalehes indulgentsitüli seostest luterliku reformatsiooniga, mille jõudmisest Eestimaale möödub käesoleval aastal 500 aastat.

19.06.2024 Ajalehest Eesti Kirik saab lugeda intervjuud religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejeviga usundiõpetuse teemal.

25.05.2024 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikul (MPEÕK) on ees keerulised ajad. Juba on toimunud kirikukogu, mis alustas tööd kiriku staatuse ja tulevikuga seotud küsimustega. Postimehes kommenteerib teemat kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets.  

16.05.2024 Riigikogu kuulutas 6. mail Moskva patriarhaadi Venemaa agressiooni toetavaks institutsiooniks. Kirikuloo professor Riho Altnurme andis teemale vastava intervjuu Radio Free Europe/Radio Liberty venekeelsele programmile.

4.05.2024 Lõuna-Eesti Postimehest saab lugeda põhjalikku intervjuud kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsaga, kes arutleb MPEÕK-i, usuvabaduse ja kristliku terrorismi teemadel.

25.04.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets annab Postimehes kommentaari MPEÕKi organisatsiooni võimalike tulevikuväljavaadete kohta. 

23.04.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kommenteerib venekeelses Postimehes kirikust lahkumise võimalikkuse teemal. 

16.04.2024 27. märtsil võttis ülemaailmne vene rahvakogu vastu avalduse pühast sõjast lääne vastu. Siseminister Lauri Läänemets lubas teha riigikogule ettepaneku kuulutada Moskvas tegutsev patriarhaat oma tegevuses terroristlikuks. Kui parlament sellise avalduse vastu võtab, on see valitsusele aluseks Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku tegevuse sundlõpetamiseks. Teemakohase intervjuu väljaandele Postimees andis kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets. Teemat kajastatakse ka 19. aprillil ilmunud Postimehes.

12.04.2024 Kirikuloo professor Riho Altnurme kommenteerib portaalis ERR siseminister Lauri Läänemetsa ettepanekut kuulutada Moskvas tegutsev õigeusu patriarhaat terroriorganisatsiooniks ja eraldada MPEÕK Moskva patriarhaadist. 

4.04.2024 Novaatorist saab lugeda intervjuud süstemaatilise usuteaduse professori Anne Kulliga, kes esitati sel aastal globaalmuutuste akadeemiku kandidaadiks. 

3.04 ja 5.04.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kommenteerib väljaannetes ERR ja Postimees MPEÕK suhtumist Vene Õigeusu Kiriku juhi patriarh Kirilli viimasesse avaldusse, kus patriarh nimetas Ukraina vastast agressiooni pühaks sõjaks. 

2.04.2024 ERR portaalist saab lugeda Joakim Klementi intervjuud kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsaga Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ja Vene õigeusu kiriku ideoloogiate teemal. 

30.03.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab väljaandes Õhtuleht, kuidas on kujunenud jumalateenistuste tavad, planeeritud kirikuhooned ja mismoodi on kombeks kiriklikel talitustel käituda. 

29.03.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kommenteerib Eesti Päevalehe artiklis sõjaeelse Eesti katoliku kiriku piiskopi Eduard Profittlichi õndsaks kuulutamise protsessi. 

26.03.2023 Dr Imar Koutchoukali räägib Youtube kanalis „Real Talk Podcast“ oma detsembris kaitstud doktoritööst „Meie ˁirbīt ei ole nagu teie ˁarabiyya!“ Lingvistilised ja sotsiopoliitilised muutused hilisantiikses Lõuna-Araabias“.

22.03.2024 Novaator annab ülevaate kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsa ja professor Valdis Teraudkalnsi teadusartiklist, mis analüüsib, kuidas Balti riikide Moskva patriarhaadi õigeusu kirikud on reageerinud Venemaa sõjale Ukrainas. Artiklis kirjeldavad nad olulisemaid narratiive, mida kirikud on kasutanud käimasolevast sõjast rääkimiseks ja analüüsivad, millist vastukaja on need narratiivid saanud avalikkuselt ja riigilt. Artiklist annab ülevaate ka Vikerraadio

16.03.2024 Postimehe intervjuu kaasprofessor Meelis Friedenthaliga, kes pälvis kultuurikapitali kirjanduse sihtkapitali proosaauhinna.

15.03.2024 Eesti teaduste akadeemia juhatus kinnitas kaheksa kandidaati globaalmuutuste akadeemiku kohale. Üheks kandidaadiks on ka usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull!

14.03.2024 Kaasprofessor Meelid Fridenthal ja emeriitprofessor Kalle Kasemaa pälvisid kultuurikapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnad.

19.02.2024 Kuidas mõista, mõtestada ja uurida Lähis-Idas toimuvat, mis tekitab konflikte ning mis ootab ees? Kuku raadios jagab selgitusi judaistika lektor Anu Põldsam. 

7.02.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kommenteerib venekeelses Postimehes, millised muutused on toimunud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhtimises pärast metropoliit Jevgeni Eestist lahkumist.  

19.01.2024 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets avab ERR arvamusportaalis metropoliit Jevgeni väljasaatmise põhjuseid ning selgitab Vene Õigeusu Kiriku rolli Venemaa sõjas Ukraina vastu.

28.12.2023 Õhtulehest saab lugeda lähisuhte vägivalla kohta kristlikes kogudustes.

24.12.2023 Ingliskeelsest ERRist saab lugeda religioonipedagoogika kaasprofessori Olga Schihalejevi ja usuteaduskonna doktorandi Aleksandra Sooniste artikli põhjal ilmunud lugu religioonialase hariduse kohta. 

20.12.2023 Helen Haas rääkis jõulude eel koos reisikaaslase Bianca Mikovitšiga Vikerraadios teekondadest usuliselt laetud paikadesse.

19.12.2023 Islamistika lektor Elo Süld räägib Kuku raadios Hamasist ja džihaadist.

18.12.2023 Eesti Kirikust saab lugeda intervjuud religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejeviga usundiõpetuse teemal. 

17.12.2023 Vana Tetsamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik kirjutab Eesti Päevalehes kliimaaktivismist ja Hamasi-Iisraeli konfliktist.

14.12.2023 Religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev kirjutab ERR arvamusportaalis usundiõpetuse ja rahvahääletuse teemal. 

4.12.2020 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab väljaandes Õhtuleht advendiaja ajaloost.

22.11.2023 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik kirjutab väljaandes Eesti Kirik Iisraelist ja Palestiinast.

22.11.2023 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab väljaandes Eesti Kirik piiskopkondadest ja piiskoppidest Eesti omariikluse esimestel kümnenditel.

5.11.2023 Religioonisotsioloogia kaasprofessor Lea Altnurme ja eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk kõnelesid Vikerraadio saates „Teise mätta otsast“, miks inimesed vajavad jumalaid ja deemoneid ning kuidas neid on aja jooksul ümber mõtestatud.

12.10.2023 Judaistika lektor Anu Põldsam avab väljaandes Eesti Kirik Iisraeli ja Palestiina konflikti tausta.

27.09.2023 Nooremteadur Robert Bunder kirjutab väljaandes Eesti Kirik Aafrika kasvavast rollist globaalses luterluses.

18.09.2023 ERR kultuurisaate „Plekktrumm“ kümnenda hooaja avasaate külaline oli usuteaduskonna doktorant Tauri Tölpt.

16.09.2023 Postimehest saab lugeda intervjuud kirikuloo professori Riho Altnurmega, kes pälvis tänavu Helsingi ülikooli audoktori tiitli. 

12.09.2023 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab Postimehes oikumeenilise patriarh Bartolomeusi püüdlustest Vene Õigeusu Kiriku kirikliku imperialismi lõpetamiseks.

4.08.2023 Usuteaduskonna doktorant Imar Koutchoukali räägib Vaba Akadeemia loengus lõuna-araabia tähestiku dešifreerimisest.

21.07.2023 Kirikuloo professor Riho Altnurme kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia kirikust ja riigist ühiskonna ajaloos. 

21.07.2023 Tänapäeva noorte usulisest kirjaoskusest kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia usundiõpetuse olümpiaadi finalist Gabriela Turkin.

21.07.2023 Usuteaduskonna nooremteadur Robert Bunder kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia evangelikaalsusest. 

21.07.2023 Usuteaduskonna nooremteadur Andrey Shishkov arutleb Kirikus ja Teoloogias kiriku ja poliitika rolli üle tänapäevastes demokraatlikes ühiskondades. 

15.07.2023 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab Postimehes Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kujunemisloost.

30.06.2023 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab väljaandes Õhtuleht usulise sümboolika kasutamisest sõjas Ukrainas.

07.06.2023 Ajaleht Eesti Kirik annab ülevaate 5. juunil Riigikogus toimunud Eesti esimesele rahvahääletusele ja religioonialasele haridusele pühendatud näituse avamisest ja sellele järgnenud konverentsist. 

27.05.2023 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab Eesti Päevalehes Petseri kloostri ajaloolisest rollist.

22.05.2023 Moskva plaanib tõsta Petseri kloostri suurkloostri ehk lavra staatusesse. Teemat kommenteerib ja selgitab kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets ERR saates „Aktuaalne kaamera“ ja Lõuna-Eesti Postimehes

03.05.2023 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik kirjutab väljaandes Eesti Kirik fundamentalismist, evangeeliumist ja EELK valikust. 

26.04.2023 Eesti Kirikus ilmus kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsa järjejutu 7. osa, mis keskendub teoloogilistele vooludele ja nende mõjule kirikutele. 

19.04.2023 Eesti Kirikus ilmus kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsa järjejutu 6. osa, mis keskendub teoloogilistele vooludele ja nende mõjule kirikutele. 

12.04.2023 Eesti Kirikus ilmus kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsa järjejutu 5. osa, mis keskendub teoloogilistele vooludele ja nende mõjule kirikutele. 

9.04.2023 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kõneleb „Ukraina stuudios“ kirikusõjast Ukrainas.

9.04.2023 Piibli tarkusesõnadest ja eesti vanasõnadest räägib Vikerraadio saates „Keelesaade“ praktilise usuteaduse lektor Kaido Soom.

5.04.2023 Eesti Kirikus ilmus kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsa järjejutu 4. osa, mis keskendub teoloogilistele vooludele ja nende mõjule kirikutele. 

29.03.2023 Eesti Kirikus ilmus kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsa järjejutu 3. osa, mis keskendub teoloogilistele vooludele ja nende mõjule kirikutele. 

24.03.2023 Õigeusu kirikuloo kaasprofessor Irina Paert pidas Jumalailmumise pühal jutluse Fordhami ülikooli õigeusu kristluse uurimiskeskuse sarjas „Õigeusu õpetlased jutlustavad“.

22.03.2023 Eesti Kirikus ilmus kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsa järjejutu 2. osa, mis keskendub teoloogilistele vooludele ja nende mõjule kirikutele. 

22.03.2023 Eesti Kirikust saab lugeda ülevaadet 17.–18. märtsil toimunud vabariikliku usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorust. 

15.03.2023 Eesti Kirikus ilmus kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmetsa järjejutu 1. osa, mis keskendub teoloogilistele vooludele ja nende mõjule kirikutele. 

13.03.2023 Teoloogia nooremteadur Andrei Shishkov kirjutas järelhüüde tuntud õigeusu teoloogile ja Pergamoni metropoliidile Johannes Zizioulasele (1931-2023).

7.03.2023 Usuteaduskonna doktorant Igor Ahmedov kirjutab Novaatoris 19. sajandi tuntuimast Taani teoloogist Søren Kierkegaardist ja tema vaadetest kristlikule poliitikale.

2.03.2023 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik kirjutab väljaandes Eesti Kirik väga vanast ja ligikaudu 30–50 miljonit väärt olevast Heebrea Piiblist, mis läheb 16. mail Sotheby oksjonimajas müügiks. 

22.02.2023 Eesti Kirik annab ülevaadet 17. veebruaril toimunud Eesti esimesele rahvahääletusele ja religioonialasele haridusele pühendatud näituse avamisest. 

19.02.2023 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab ajalehes Õhtuleht Ukrainas toimuvast kirikusõjast.

15.02.2023 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab väljaandes Eesti Kirik Eesti esimesest rahvahääletusest, mis keskendus 1923. aastal usuõpetuse õpetamise küsimusele. 

14.02.2023 Religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev annab Kuku raadio saates „Kuue samba taga“ ülevaate usundiõpetusest Eestis ja teiste maade koolides. 

10.02.2023 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik mõtiskleb väljaandes Eesti Kirik, kuidas kristlased võiksid läheneda eelseisvatele valimistele Eestis.

24.01.2023 E-Kiriku portaalis antakse ülevaade Tartu Ülikoolis toimuvast EELK vaimulike konverentsist. 

19.01.2023 Uue Testamendi lektor Ain Riistan jagab Wkimedia Eesti kodulehel oma kogemusi seoses vikiartiklitega. 

18.01.2023 Intervjuud usuteaduskonna juhataja ja süstemaatilise usuteaduse lektori Roland Karoga saab lugeda ajalehest Eesti Kirik

09.10.2023 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik räägib Kuku raadio saates „Kuue samba taga“ Piibli tõlkimisest. 

01.02.2023 Keda teenib Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik? Teemat analüüsib kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets väljaandes Vartija.

24.12.2022 Eesti Ekspressis saab tutvuda kolme põlvkonna koondportreedega, mille kaudu kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets ja religiooniuuringute kaasprofessor Atko Remmel avavad eestlaste muutunud suhtumist kirikusse ja religiooni.

23.12.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets selgitab Õhtulehes, miks me tähistame Jeesuse sünnipäeva just detsembri lõpus. 

21.12.2022 Kätlin Liimetsa ja Vallo Ehasalu vestlus emeriitprofessor Kalle Kasemaaga väljaandes Eesti Kirik

16.12.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab ajalehes Postimees, millised on Vene Õigeusu Kiriku ja patriarh Kirilli eesmärgid käimasolevas sõjas ja mil moel kõnelevad sõjast viimasel ajal Vene Õigeusu Kiriku esindajad.

14.12.2022 Intervjuu usuteaduskonna doktorant Kristel-Neitsov Maueriga väljaandes Eesti Kirik

07.12.2022 Väljaandes Eesti Kirik tutvustatakse projekti „Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud“ raames toimunud arutelul kõneldut. 

20.11.2022 Usuteaduskonna doktorant Helen Haas ja ajakirjanik Bianca Mikovitš rääkivad Vikerraadio saates „Kirikuelu“ enda retkest Kagu-Türki. 

14.11.2022 Religoonisotsioloogia kaasprofessor Lea Altnurme kõneleb Vikerraadio saates „Kirikuelu“ eestlaste religioossuse teemadel. 

3.11.2002 Religiooniuuringute kaasprofessor Atko Remmel kirjutab ERR arvamusportaalis usuküsimustest rahvaloendusel.

2.11.2022 Väljaandes Eesti Kirik antakse ülevaade 26. oktoobril toimunud tänuüritusest usundiõpetajatele. 

2.11.2022 Religiooniuringute kaasprofessor Atko Remmel kommenteerib ERR portaalis rahvaloenduse „Rahva ja eluruumide loendus 2021“ eestlaste usulist kuuluvust käsitlevaid tulemusi. 

2.11.2022 28. oktoobril tähistati Marju Lepajõe 60. sünniaastapäeva näituse avamise, trükiste esitluse ja kontserdiga. Toimunud sündmustest tegi videoloo ajakiri Eesti Kirik. 

29.10.2022 Väljaandes Postimees meenutavad vestlusringis Marju Lepajõed Tartu Ülikooli mõtteloo kaasprofessor Meelis Friedenthal, Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull, Tartu Ülikooli raamatukogu teadur Kaarina Rein ja Tartu Ülikooli kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets; vestlusringi juhatas Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm.

26.10.2022 Väljaandes Eesti Kirik meenutab Marju Lepajõed ning mõtiskleb tema pärandi üle judaistika lektor Anu Põldsam.

19.10.2022 Vikerraadio Reporteritunni saates vestlevad kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets ja võrdleva poliitika lektor Alar Kilp õigeusu teemal.

16.10.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kommenteerim ERR-is Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Jevgeni sõnavõttu Ukraina sõja teemal.

11.10.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kõneleb Terevisioonis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikust ja sõjast Ukrainas.

9.10.2022 Praktilise usuteaduse lektor Kaido Soom kõneleb Vikerraadio saates „Kirikuelu“ leeri õpetusest. 

6.10.2022 Helle Kaasik kirjutab ERR teadusportaalis Novaator psühhedeelse taimejoogi ayahuasca kasutamisest. 

5.10.2022 Usuteaduskonna doktorant Andrey Shishkov arutleb Postimehe venekeelses väljaandes Moskva Patriarhaadi Vene Õigeusu Kiriku tegevuse keelustamise teemal. 

3.10.2022 Kas sõda Ukrainas murrab kristliku imperialismi selgroo? Teema üle juurdleb ERR arvamusportaalis kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets.

28.09.2022 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik räägib ERRi arvamusportaalis kahetsemisest olukorras, kus üks kirik hülgab kristluse.

21.09.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets teeb ajakirjas Eesti Kirik kokkuvõtte 12.-13.09 Tartus toimunud konverentsist „Adolf von Harnack  – lõhesid ületamas“.

21.09.2022 Usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev räägib väljaandes Eesti Kirik usundiõpetusest Eesti üldhariduskoolides. 

12.09.2022 Usuteaduskonna doktorant Helen Haas räägib Kuku raadio saates „Kuue samba taga“ vähemususklike elust ja nende tõekspidamistest ning suhetest teistega. 

24.08.2022 Ajakirjas Eesti Kirik tutvustavad judaistika lektor Anu Põldsam ja Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik oma fotonäitusi, mis asuvad huvilistele avastamiseks Jaani kirikus. 

13.08.2022 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik jagab Virumaa Teatajas oma mõtteid teise maailmasõja aegse Eesti kunsti kohta praeguse sõja taustal.

12.08.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia teoloogilisest haridusest Eesti Evangeelse Literliku Kiriku Usuteaduse Instituudis. 

12.08.2022 Süstemaatilise usuteaduse lektor Roland Karo kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia teoloogilisest haridusest Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. 

05.08.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab ERR arvamusportaalis Vene Õigeuu Kiriku poliitilisest mõjust. 

22.07.2022 Religiooniuuringute kaasprofessor Jaan Lahe arutleb ERR arvamusportaalis ambivalentse kiriku ja kristluse teemal. 

20.06.2022 Usuteaduskonna vilistlane Ain Mihkelson muljetab ajakirjas „Edasi“ magistriõpingutest usuteaduskonnas. 

5.06.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab ERR arvamusportaalis sõjaaja Ukraina kirikuelust. 

5.06.2022 Vikerraadio saate Kirikuelu 1. ja 2. osas selgitab usuteaduskonna praktilise teoloogia lektor Kaido Soom, kas ja kuidas väljendub kristlik teoloogia kirikuarhitektuuris.

27.05.2022 Usuteaduskonna doktorant Igor Ahmedov kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia Jeesuse ja naiste dialoogi teoloogilisest kujundist Johannese evangeeliumis.

26.05.2022 ERR rubriigis Novaator vestleb kirikuloo teadur Catherine Gibson etnograafiliste kaartide teemal. 

20.05.2022 Ajakirjas Kirik ja Teoloogia kirjutab süstemaatilise usuteaduse lektor Roland Karo Perry Masonist ja tõe vaimust. 

13.05.2022 Väljaandest Kirik ja Teoloogia saab lugeda Arthur Võõbuse Vana Testamendi tekstikriitika 2. osa, teksti on toimetanud professor Urmas Nõmmik.

09.05.2022 Kirikuloo kaasprofessor Irina Paert kõneleb Raadio 4 saates „Naabrid“ Vene õigeusu kiriku ajaloost.

09.05.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kommenteerib ERRi uudisteportaalis kirikupeade sõnavõtte seoses sõjaga Ukrainas. 

06.05.2022 Väljaandest Kirik ja Teoloogia saab lugeda Artur Võõbuse Vana Testamendi tekstikriitika 1. osa, teksti on toimetanud professor Urmas Nõmmik. 

06.05.2022 Uue Testamendi teadur Ergo Naab kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia kommunikatsioonihäiretest.

04.05.2022 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik mõtiskleb väljaandes Eesti Kirik meie tarbimisharjumuste muutmise vajalikkuse üle.

27.04.2022 Kirikuloo teadur Catherine Gibson räägib Postimehe teadusrubriigis Balti regiooni kartograafilisest kirjaoskusest 20. sajandil. 

25.04.2022 Novaatoris ilmus uudis kirikuloo professor Riho Altnurme osalusel tehtud uurimusest noorte religiooniteemaliste hoiakute kohta.

24.04.2022 Vikerraadio saates „Kirikuelu“ räägib usuteaduskonna magistrant Laura Jaanhold oma magistriprojekti raames valminud lavastusest "Issanda loomaaed". Muljeid etendusest jagab Tartu Ülikooli religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev.

18.04.2022 Usuteaduskonna vilistlane Heidi Maiberg tutvustab Kukuraadio saates „Kuue samba taga“ nelja ülikooli ühisprojekti "Tundlike teemade käsitlemine klassiruumis".

17.04.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab Soome väljaandes Vartija Eesti ja teiste Balti riikide õigeusu kirikute reaktsioonist sõjale Ukrainas.

13.04.2022 Kirikuloo teadur Catherine Helen Gibson kirjutab Rahvusarhiivi ajaveebis usuvahetuse kaardistamisest Liivimaal. 

13.04.2022 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmiku portreelugu ajakirjas UT.

21.03.2022 Religiooniuuringute kaasprofessor Atko Remmel räägib Kukuraadio saates „Kuue samba taga“ (21.03, kell 10.00) mittereligioossuse tähendusest ja uuest vaimususest Eestis. 

16.03.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab väljaandes Eesti Kirik ukraina usuelu ajaloost. 

11.03.2022 Usuteaduskonna vilistlane Ene Teemäe kirjutab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia sellest, mida kirjutasid meie vanad misjonilehed Jaapani paganatest.

10.03.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab ERR arvamusportaalis Ukraina sõjast kui ususõjast.

02.03.2022 Religiooniuuringute kaasprofessor Jaan Lahe kirjutab ERR arvamusportaalis kiriku ülesandest sõja ajal.

25.02.2022 Judaistika lektor Anu Põldsami poeetilist mõtisklust „Üksinduse radadel“ saab lugeda veebiajakirjast Kirik ja Teoloogia.

25.02.2022 Vanglate peakaplan ja usuteaduskonna magistrant Tanel Meiel kirjutab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia armust ja armulikkusest.

25.02.2022 Religiooniuuringute kaasprofessor Jaan Lahe kirjutab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia kristlusest Egiptuses 2. sajandil. 

23.02.2022 Religioonisotsioloogia kaasprofessor Lea Altnurme annab EPL videoloos oma eksperthinnangu eosteerika teemal. 

11.02.2022 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik kirjutab veebajakirjas Kirik ja Teoloogia hirmust ja armust Vanas Testamendis. 

11.02.2022 Religiooniuuringute kaasprofessor Jaan Lahe arutleb veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia teemal „teaduslikud meetodid kiriklikus teoloogias“. 

06.02.2022 Religiooniuuringute kaasprofessor Jaan Lahe kirjutab ERR arvamusportaalis fundamentalismist.

5.02.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab Postimehes Vene agressioonist õigeusu kirikus.

4.02.2022 Usuteaduskonna doktorant Igor Ahmedov mõtiskleb veebiajakirjas K&T Issanda templissetoomise püha üle, mida tähistati 2. veebruaril.

4.02.2022 Usuteaduskonnas doktoritöö kaitsnud Triin Käpp arutleb veebiajakirjas K&T Eesti teoloogilise hariduse teemal.

4.02.2022 Religiooniuuringute kaasprofessor Atko Remmel kirjutab veebiajakirjas K&T kvantitatiivsetest religiooniuuringutest Eestis.

2.02.2022 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik kirjutab väljaandes Eesti Kirik teoloogidest ja teoloogia kvaliteedi tõstmisest.

28.01.2022 Usuteaduskonna doktorant Rauno Alliksaar jätkab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia kristlikes kloostrites levinud vaikimispraktikate teemal. 

28.01.2022 Süstemaatilise usuteaduse professori Anne Kulli 16. jaanuaril Tartu Ülikooli-Jaani koguduses peetud jutlust on võimalik lugeda veebiajakirjast Kirik ja Teoloogia

25.01.2022 Usuteaduskonna religiooniuuringute kaasprofessor Atko Remmel ning Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur Tõnno Jonuks arutlevad Vikerraadio saates „Huvitaja“ eestlaste religioossuse teemal.

21.01.2022 Religiooniuuringute kaasprofessor Jaan Lahe mõtiskleb veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia teoloogia positsiooni üle EELK-is ja eesti ühiskonnas.

21.01.2022 Usuteaduskonna doktorant Rauno Alliksaar kirjutab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia kristlikes kloostrites levinud vaikimispraktikatest.

7.01.2022 Triin Käpp tutvustab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia oma 2021. aasta sügisel usuteaduskonnas kaitstud doktoritööd „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“.

7.01.2022 Usuteaduskonna magistrant Kristina Viin mõtiskleb veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia Toomas Jürgensteini raamatusarja „Avatud usklik“ üle.

31.12.2021 Silja Härm tutvustab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia oma 2021 aasta kevadel usuteaduskonnas kaitstud doktoitööd teemal „Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel“.

24.12.2021 Religiooniuuringute kaasporfessor Jaan Lahe kirjutab ERR arvamusportaalis teemal: Milleks on vaja kirikut?

23.12.2021 Religioonisotsioloogia kaasprofessor Lea Altnurme, religiooniuuringute teadur Linna Kilemit ja sotsioloog Laur Lilleoja kirjutavad Postimehe arvamusportaalis eestlaste usulisest maailmapildist.

22.12.2021 Religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar arutleb Tartu Postimehes naeratuse emotsionaalse, psühholoogilise ja kommunikatiivse väärtuse üle.

10.12.2021 Ilmus Anton Hansen Tammsaare näidendi „Juudit“ uus väljaanne, mis sisaldab religiooniuuringute kaasprofessor Jaan Lahe kommentaare.

10.12.2021 Religiooniuuringute teadur Liina Kilemit kirjutab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia uuringu „Elust, usust ja usuelust“ kujunemisloost.

03.12.2021 Religiooniuuringute kaasprofessor Jaan Lahe arutleb ERR arvamusportaalis jõulude mõtte üle.

30.11.2021 Religiooniuuringute kaasprofessor Atko Remmel räägib Huvitaja saates eestlaste sidemest metsaga ning eestlase kui metsarahva müüdi kujunemisest. 

26.11.2021 Veebiajakirjas K&T arutleb religiooniuuringute teadur Indrek Peedu religiooniuuringute tulevikuarengute ja -perspektiivide üle.

19.11.2021 Kaido Soom arutleb veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia praktilise teoloogia käekäigu üle.

17.11.2021 Eesti Kirik tutvustab usuteaduskonna ja Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud konverentsi „Elus, usust, usuelust“ kõlanud ettekannete teemasid.

12.11.2021 Veebiajakirjas K&T arutlevad Roland Karo ja Thomas-Andreas Põder süstemaatilise teoloogia arenguperspektiivide üle. 

27.09.2021 Urmas Nõmmik ja Olga Schihalejev pajatavad Klassikaraadio saates „Delta“ usuteaduskonnas tehtavast laiemalt ja kitsamal pidustustega seotud sündmustest.

27.09.2021 Roland Karo tutvustab Pereraadios loengusarja „Õhtuülikool: Usuteaduskond 30“, mille salvestusi saab kuulata ka Pereraadios.

15.09.2021 Kalle Kasemaa meenutab Tartu Postimehe usutluses usuteaduskonna taasavamist 1991. aastal.

15.09.2021 Eesti Kirik vahendab loengusarja „Õhtuülikool. usuteaduskond 30“ 1. kohtumist, kus Kalle Kasemaa ja Urmas Nõmmik vaatavad tagasi usuteaduskonna taasavamisele ja arutlevad selle kohast praeguses Eestis.

08.09.2021  Kuku raadio saates „Fookuses“ teoloogia õppimisest vestlevad nooremteadur Imar Koutchoukali ja doktorant Igor Ahmedov.

07.09.2021 Amar Annus avab Vikerraadio saates Huvitaja (alates 22:45), kuidas õppida väljasurnud keeli ning uurida kiilkirja.

05.09.2021 Riigikantselei ja rahvusarhiiv esitlevad Priit Rohtmetsa monograafiat „Friedrich Akel – silmaarst, diplomaat ja riigimees“.

03.09.2021 Ergo Naab kirjutab veebiajakirjas K&T sellest, mis toimub Uue Testamendi teaduses tänapäeval ning kaasprofessor Jaan Lahe alustas artiklite sarja sellest, kuidas Paul Tillich käsitleb Jumalat.

27.08.2021 Anu Põldsam kirjutab veebiajakirjas K&T  judaistika mõttest kaasaegses Eestis.

14.08.2021 Paide arvamusfestivalil arutelu „Mitu usku mahub Eestisse?“, modereerib Atko Remmel; arutelus „Riik ja religioon - kes neid jõuaks lahuta?“ kõneleb Elo Süld.

16.05.2021 Ain Riistan pajatab Vikerraadio „Kirikuelu“ saates õppimisvõimalustest usuteaduskonnas.

04.05.2021 Atko Remmel kõneleb KUKU raadios, kuidas tekkis arusaam eestlastest kui metsarahvast.

21.04.2021 Urmas Nõmmik selgitab Eesti Kiriku veergudel, millega tegeletakse TÜ usuteaduskonnas.

21.04.2021 Olga Schihalejev räägib Mauruse ideekalendris  usulise hariduse olulisusest ja olukorrast Eesti põhikoolides ja valminud õpikutest.

18.04.2021 Roland Karo jutlustab Ülikooli-Jaani koguduses, jutlust saab lugeda veebiajakirjas K&T.

14.04.2021 Kaido Soom kirjutab Eesti Kiriku veergudel uuringu tulemustest, kuidas kogudused eriolukorra ajal hingehoiu tööd tegid.

05.03.2021 Atko Remmeli artikkel „Metsarahva kujunemine. Retrospektiivne vaade müüdiloomele“, mille ta kirjutas koos  Tõnno Jonuksiga, pälvis ajakirja „Keel ja Kirjandus“ auhinna.

10.02.2021 Kristel Algvere intervjueerib Eesti Kirikus rubriigis „Persoon kaasjast“ Urmas Nõmmikut, elust, usuteadusest ja humanitaarteaduse rollist.

10.01.2021 Priit Rohtmets tutvustab Kirikuelus rooma-katoliku kirikut Eestis (14:44-28:05).

08.01.2021 Helen Haas mõtiskleb religiooniteadlikkusest ajakirjas K&T.

Jaanuar 2021 Kirjastus Muruses ilmus usundiõpetuse II koolisatme õpik „Kohtumised. Valikud ja väärtused“. Autoriteks Olga Schihalejev, Merike Olt-Kleeband ja Aleksandra Sooniste. 

30.12.2020 Roland Karo kõneleb Eesti Ekspressis, mida on ja mida pole kirjutatud Piiblis seksuaalsusest. 

27.12.2020 Priit Rohtmets räägib Kirikuelus vene vanausulistest (18:46-31:10).

23.12.2020 Priit Rohtmets ja Merliin Kiviorg kirjutavad ERR arvamusrubriigis usuvabadusest.

18.12.2020 Anu Põldsam mõtiskleb Postimehes rubriigis Tähenduse teejuhid koha mõiste ja tähenduse üle.

02.12.2020 Kaido Soom kirjutab Eesti Kirikus esimesest veebikirikogust.

02.12.2020 Roland Karo arutab Fortes Jeesuse jumaliku ja inimliku DNA olemasolust.

29.11.2020 Priit Rohtmets selgitab saates Kirikuelu, miks tegutseb Eestis paralleelselt kaks õigeusukirikut (24:44-33.05).

22.11.2020 Priit Rohtmets tutvustab Kirikuelu saates õigeusu kirikut (19:49-29:39).

18.11.2020 Kristel Algvere intervjueerib Eesti Kirikus uut Usuteadusliku Ajakirja peatoimetajat Roland Karo. 

15.11.2020 Priit Rohtmets kõneleb Kirikuelu saates adventistidest (21:00-30:06).

15.11.2020 Riho Altnurme peab Ülikooli-Jaani koguduses jutluse, mis on avaldatud veebiajakirjas K&T.

11.11.2020 Kaido Soom kirjutab Eesti Kirikus EELK liikmeskonna muutumisest viimase 50 aasta jooksul. 

08.11.2020 Priit Rohtmets räägib Vikerraadio Kirikuelu saates vennastekoguduse ajaloost (29:45-36:00).

06.11.2020 Kalle Kasemaa kõneleb Postimehes oma viimastest töödest, mõtiskleb elust, etoloogiast ja tõlkimisest.

01.11.2020 Priit Rohtmets räägib Vikerraadio Kirikuelu saates luterlusest ajaloost (15:10-31:35).

27.10.2020 Urmas Nõmmik arutab ERR-s, miks on abielu referendum kirikule ohtlik.

25.10.2020 Lea Altnurme ja Tõnu Lehtsaar kommeneteerivad Päevalehes kristlaskonna vähenemist ja politiseerumist. 

18.10.2020 Priit Rohtmets räägib Vikerraadio Kirikuelu saates metodistide ja Eesti Metodisti Kiriku ajaloost (15:30-26:50).

14.10.2020 kell 18.15 kõneleb EÜS-i majas Elo Süld mitmenäolisest Iraanist.

11.10.2020 Priit Rohtmets räägib Vikeraadios Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu ajaloost (20:10-32:03).

07.10.2020 Kaido Soom vaagib Eesti Kirikus liturgiliste uuenduste poolt- ja vastuargumente.

05.10.2020 Amar Annus arutab Postimehes süüdlase otsimise tagamaadest ja seostest nõiduseusuga.

23.09.2020 Kaido Soom selgitab Eesti Kiriku veergudel, miks luterlikes kirikutes peetakse katoliiklikke missasid.

18.09.2020 Postimehe rubriigis „Tähenduse teejuhid“ mõtiskleb Anu Põldsam saladuse ja tõe vahekorrast.

11.09.2020 Priit Rohtmets tutvustab K&T lugejatele peapiiskop Jakob Kukke.

11.09.2020 Helen Loit pajatab K&T-s usuteaduskonna õpingute tõusudest ja mõõnadest.

09.09.2020 Kaido Soom tutvustab Eesti Kirikus Soome luterlikus kirikus käivat abieluteemalist diskussiooni, samas numbris kirjutab ka usuteaduskonna lõpetanutest ja sisseastujatest.

08.09.2020 Humanitaariast ja oma erialast kirjutavad Postimehes teiste seas ka Riho Altnurme, Anna Kuul, Tarmo Kulmar ja Tõnu Lehtsaar.

28.08.2020 Urmas Nõmmik mõtiskleb veebiajakirjas K&T uuest õppeaastast ja taipamisest.

15.08.2020 Paide arvamusfestivalil räägiti usuvabadusest, arutelu juhtis prof Tõnu  Lehtsaar.

14.08.2020 Liina Kilemit tutvustab K&T lugejatele oma doktoritöö peamisi tulemusi.

20.06.2020 Atko Remmel ja Tõnno Jonuks arutavad Postimehes, kuidas eestlastest sai metsarahvas. Pikem artikkel Keeles ja Kirjanduses.

12.06.2020 Urmas Nõmmik jagab metsarajal tekkinud mõtteid veebiajakirjas K&T.

11.06.2020 Olga Schihalejev kirjutab EKN hariduse lehel  usualasest haridusest Eesti koolides aastal 2020.

07.06.2020 Vikerraadio „Kirikuelu“ saates kõneleb Tartu Ülikooli usuteaduskonnas magistritöö kaitsnud Tanel (Timoteus) Vassel usulisest sotsialisatsioonist eestikeelsete õigeusklike seas.

05.06.2020 Elo Süld tutvustab Sirbis Hišām ibn Muhammad ibn as-Sā’ib al-Kalbī raamatut „Ebajumalate raamat. Kitāb al-Aṣnām“, mille tõlkisid araabia keelest ja kommenteerinud meie doktorandid Helen Geršman ja Üllar Peterson.

15.05.2020 Sirbis kirjutab Marju Lepajõe raamatu „Roomlaste taltsutamine“ teisest trükist innustatuna Tooma Paul.

08.05.2020 Amar Annus meenutab kohtumisi Haifa ülikooli emeriitprofessor Michael Heltzer ja egüptoloog Sergei Stadnikoviga veebiajakirjas K&T.

19.04.2020 ERR kirjutab, et ajakirja Looming 2019. a. ilmunud kaastöö eest pälvis postuumselt auhinna  Marju Lepajõe (artiklid „Tõnu Luige loengute mõjust“ ja „Märkmeid Jaan Tõnissoni hariduskäsitusest“).

15.04.2020 Novaator kirjutab  Kairi Kivirähu magistriprojektina valmnud dokumentaalfilmist maiade uskumustest.

14.04.2020 Novaator kirjutab Heidi Maibergi magistritööst islamistide deradikaliseerumisest Euroopa näitel.

10.04.2020 ETV-s näidatakse Plekktrummi kordussaadet Kalle Kasemaaga.

01.04.2020 Urmas Nõmmik mõtiskleb Eesti Kirikus Iiobi raamatu valgel praegusest kriisist.

15.03.2020 Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Ergo Naab, jutlus ilmub veebiajakirjas K&T.

07.03.2020 Urmas Nõmmik unistab Virumaa Teatajas üleilmsest karantiinist.

04.03.2020 Liina Kilemiti kaitstud doktoritööst saab lugeda Novaatorist.

03.03.2020 kell 18 toimub Tartu Kirjanduse Majas vestlusring, kus Bronislaw Malinowskist arutlevad Ain Riistan ja Aimar Ventsel.

28.02.2020 Riho Altnurme kirjutab Eesti Kongressi 30. aastapäevale pühendatud “Postimehe” vahelehes teemal „Kirik ja Eesti Kongress“.

19.02.2020 toimunud konverentsil  „EELK identiteet?“ polemiseerib Thomas-Andreas Põder. Tema ettekannet kajastab Eesti Kirik ja K&T.

19.02.2020 Urmas Nõmmik kirjutab Eesti Kirikus Iiobi  raamatu uurimise projektist.

16.02.2020 Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Elo Süld, jutlus ilmus veebiajakirjas K&T.

11.02.2020 Kalle Kasemaa tõlge raamatule  „Püha seekel. Kiri pühadusest. Mehe vahekord naisega“ (M. de Leon ja J. Gikatilla) on kultuurkapitali mõttekirjanduse tõlke nominent (Vaata ERR-st).

07.02.2020 Urmas Nõmmik kirjutab alanud Iiobi raamatu projektist veebiajakirjas K&T.

05.02.2020 Eesti Eksressi loos kahest katoliiklusest annab kommentaari Urmas Nõmmik.

29.01.2020 Anu Põldsam räägib Eesti Kirikule oma teekonnast juudi mõtteloo avastamisel.

22.01.2020 Eesti Kirikus tutvustatalse Anu Põldsami tõlgitud  Amos Ozi raamatut „Juudas“.

21.01.2020 EELK vaimulike konverentsil pidas emeriitdotsent Peeter Roosimaa ettekande Piiblist ja misjonist, ettekanne ilmus veebiajakirjas K&T.

19.01.2020 Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Ain Riistan, jutlus ilmub veebajakirjas K&T.

10.01.2020 Urmas Nõmmik mõtiskleb veebiajakirjas K&T erinevatest jalajälgedest.

10.01.2020 Elo Süld räägib  Postimehes saates „Maailm taskus“ Iraani kultuurist.

19.01.2020 Anu Põldsam kõneleb Kuku raadio saates „Tähenduse teejuhid“ Iisraeli ajaloolalsest ja menukite „Sapiens. Inimkonna lühiajalugu“ ja „Homo Deus. Homse lühiajalugu“ ja „21. sajandi õppetunnid“ autorist Yuval Hararist.

12.2019 Atko Remmel vastab ajakirjas Imeline Ajalugu (lk 32) küsimusele, kas usklikuks olemise eest karistada.

29.12.2019 Ain Riistan räägib Jeesuse sünniga seotud küsimustest Vikerraadio saates Kirikuelu.

25.12.2019 Olga Schihalejev arutleb ajalehes Eesti Kirik usuõpetuse võimalusest Eesti üldhariduskoolides.

23.12.2019 Riho Altnurme tutvustab eestlaste usulist käitumist ja suhtumist eri uskude esindajatesse Kuku raadio saatesarjas „Kuue samba taga“.

20.12.2019 Olga Schihalejev kirjutab veebiajakirjas K&T Pille Valgu panusest religioonipedagoogikasse ja tema artiklite kogust „Peab julgema…“.

18.12.2019 Filmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ teleesilinastus ETV-s.

17.12.2019 Ain Riistan peab TÜ tähetornis loengu jõulutähest, kolmest kuningast ja Jeesuslapsest.

15.12.2019 Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Tiina-Erika Friedenthal.

11.2019 Filmist „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ kõnelevad Rein Veidemann Päevalehes, Kaja Kann ja Madis Kolk Sirbis, Moonika Siimets ja Ants Johanson OP-s, Tristan Priimägi Terevisioonis, režissör Vallo Toomla ERR-s ja ajakirjas Teater. Muusika. Kino.

06.11.2019 Ain Riistan kirjutab Eesti Päevalehes religioossest kirjaoskusest ning tutvustab Toomas Jürgensteini uut raamatut.

04.11.2019 TÜ Raamatukogus saab külastada näitust „Käsikirjade ristteel“, näitus avatud jaanuari lõpuni.

25.10.2019 Anu Põldsam lahkab Sirbis  raamatut „Иммануэль Римский. Избранное. Rooma Immanuel. Valitud teosed“.

25.10.2019 Amar Annus tutvustab Sirbis raamatut „Diameetriline vaim. Uusi arusaamu tehisintellekti, intelligentsuse, enesetaju ja ühiskonna kohta“.

20.10.2019 Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Anne Kull, jutlust saab lugeda veebiajakirjas K&T.

20.10.2019 Ain Riistan kõneleb saates „Kirikuelu“ seksuaaltervise liidu ja usuteaduskonna konverentsist.

18.10.2019 Ain Riistani ettekanne seksuaalsusest ja seksuaalvähemustest pühakirjas ilmub veebiajakirjas Kirik & Teoloogia.

16.10.2019 ilmub Tartu Postimehes intervjuu Roland Karoga tema ettekandest „Peenisest paradiisis“.

13.10.2019 Priit Rohtmets kõneleb ERRi saates Rahvusülikooli sajand Tartu Ülikooli kujundamisest rahvusülikooliks 1920.-1930. aastatel.

11.10.2019 Seksuaaltervise Liidu konverentsil „Seksuaalsus ja religioon - ühisosa otsides“ võtavad sõna Roland Karo ja Ain Riistan. Teema aktuaalsusest kirjutab Urmas Nõmmik veebiajakirjas K&T; 10.10.2019 kajastab teemat Tartu Postimees, 06.11.2019 Eesti Päevaleht.

09.10.2019 Priit Rohtmets kõneleb Riigikogus toimuval Eesti Kirikute Nõukogu ja Justiitsministeeriumi korraldatud usuvabaduse konverentsil Eesti omariikluse algusaastate religiooniseadusandluse väljatöötamisest.

08.10.2019 Riho Altnurme kõneleb Pereraadio saatesarjas „Pilk ajalukku“ Uku Masingu ajalookäsitlusest.

05.10.2019 Lea Altnurme kõneles Puhja seltsimajas teemal „Eesti usk“.

05.10.2019 Anu Põldsam räägib Vikerraadio saates „Loetud ja kirjutatud“ Etgar Keretist ja tema just äsja eesti keelde tõlgitud jutukogust „Kissingeri igatsedes“ ning Amos Ozi romaanist „Juudas“.

05.10.2019 Edmund Burke'i Selts avaldas juunis toimunud loengutesarja, kus Kalle Kasemaa kõneles juudi ajaloost ja religioonist.

27.09.2019 Anne Kull kirjutab vägivallast ja vägivallatusest veebiajakirjas Kirik & Teoloogia.

19.09.2019 Saade „Uudishimu tippkeskus“ käsitleb tervisega seotud uskumusi, kaasa räägivad meie vilistlane Marko Uibu (8. saateminutist) ja Tõnu Lehtsaar (16. minutist).

16.09.2019  Kuu-uurija käis koos Tõnu Lehtsaarega kala püüdmas ning kala(mehe) õiguste üle filosofeerimas (alates 33. minutist).

15.09.019 Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Urmas Nõmmik. Jutlus veebiajakirjas K&T-s.

09.2019 Riho Altnurme kirjutab Gustav-Adolf-Werki ajakirjas „Evangelisch Weltweit“ (3/2019) kirikute rollist Balti riikide taasiseseisvumisel.

10.08.2019 Paide arvamusfestivalil arutavas ka usuteaduskonna õppejõud ja doktorandid. Kell 11 algavas arutelus „Mis kasu on kirikust?“ on kõnelejate seas doktorant Tauri Tölpt. Kell 15 algab arutelu „Usk ja religioon aastal 2035“, mida modereerib Priit Rohtmets, arutelus osaleb Atko Remmel. Kell 17 algab arutelu „Usuteadus ja teadususk“, modereerib Tauri Tölpt, arutlemas on ka  Urmas Nõmmik.

09.08.2019 on Arvamusfestivali raames arutelu „Emotsionaalselt ülesköetud mehed ja traditsioonilised väärtused“, milles debateerib doktorant Triin Käpp.

05.06.2019 Ajaleht Eesti Kirik kirjutab, et Priit Rohtmets sai aktiivse kirjastamistegevuse eest EELK meediapreemia.

19.05.2019 kell 11 algaval jumalateenistusel peab ülikooli Jaani kirikus jutluse süstemaatilise usuteaduse lektor, teoloogiadoktor Roland Karo.

10.05.2019 Priit Rohtmetsalt ilmub raamat „Eesti usuelu 100 aastat“. Selle esitlusi kajastab Tartus Postimees.

21.04.2019 Vikerraadio saates „Kirikuelu selgitab Ain Riistan, mida Jeesuse ristisurm ja ülestõusmine kristlaste jaoks ning kuidas seda tänapäeval mõista.

20.04.2019 Ain Riistan mõtiskleb Klassikaraadios saates „Laulupeo nähtamatud lood“  (alates 33. minutist) meie laulupidude religioossest mõõtmest.

14.04.2019 ERR-i uudistes kommenteerib Lea Altnurme ristitute arvu langust.

12.04.2019  Ege Lepa räägib Novaatoris valminud doktoritöö põhjal Eestis elavatest moselmitest.

19. ja 26.03. Riho Altnurme kõneleb Pereraadio saatesarjas „Pilk ajalukku kirikurahva saatusest Nõukogude ajal.

22.03.2019 Olga Schihalejev arutab Sirbis intervjuus Tiia Kõnnussaarele spirituaalsusest ja mitmekultuurilisusest Eestis.

18.03.2019 ERR uudisteportaal kajastab usuteaduskonna töötajate avalikku pöördumist seoses pearabile tehtud verbaalse rünnakuga.

15.03.2019 Ain Riistani 17.02.2019 Tartu Ülikooli Jaani kirikus peetud jutlus ilmub veebiajakirjas Kirik &Teoloogia.

08.-09.03.2019 usuteaduskond korraldab usundiõpetuse olümpiaadi vabariikliku vooru. Loe lähemalt Eesti Kirikust.

06.03.2019 Riho Altnurme rägib intervjuus Läti suurimale päevalehele Diena kirikute ja riigi suhetest Eestis.

04.03.2019 Imar Koutchoukali jagab TÜ ajakirjas Universitas Tartuensis värvikaid muljeid välitöödelt Omaanis.

01.03.2019 Urmas Nõmmik arutleb ajalehes Eesti Kirik ülikoolide ja kiriku suhetest.

21.02.2019 Kalle Kasemaa kõneleb intervjuus Eesti Kirikule teoloogiast kui humanitaaria alusest.

31.01.2019 Tõnu Lehtsaar kirjutab ERR arvamusportaalis loomisest ja loojast.

26.01.2019 Vikerraadio saates „Töövari käib Urmas Vadi Tõnu Lehtsaare kannul.

13.01.2019 Riho Altnurme kõneleb piiskop Platonist „Orthodox Singersi“ pühenduskontserdil Eesti Rahva Muuseumis.

28.12.2018 Priit Rohtmets kõneleb Postimehele eestlastest Hiinas 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses.

27.12.2018 Atko Remmel ja Priit Rohtmets kirjutavad Postimehes eestlaste religioossusest.

22.12.2018 Jaan Tõnissonile pühendatud konverentsil (minutid 0.36-1.08 ) peab ettekande Marju Lepajõe.

21.12.2018 Lea Altnurme autleb ERR kultuuriportaalis miks on modernse maailmamõistmise juures eestlased kasvanud esoteerikalembesteks.

21.12.2018 Ain Riistan räägib Eesti Kirikus Jeesuse sünnilugudestteaduse valgel.

21.12.2018 esitleb Priit Rohtmets siseministeeriumis riigi ja usuliste ühenduste suhteid puudutavat raamatut.

16.12.2018 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab võrdleva ususteaduse professor Tarmo Kulmar.

14.12.2018 kl 17 toimub Tartu Jaani kirkus TÜ jumalateenistus. Jutlust peab religioonipsühholoogia professor ja ülikooli nõustaja-kaplan Tõnu Lehtsaar.

13.12.2018 Priit Rohtmets  esitleb Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja 14. detsembril Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis raamatut Eesti-Hiina suhetest: vaata Tartu Postimeest!

12.12.2018 Konverentsil „Vabadus ja vastutus“ esineb töötoas „Tuleviku väljakutsed“ Olga Schihalejev.

06.12.2018 Konverentsil „Eesti usk“ arutlevad paneeldiskussioonis Priit Rohtmets, Atko Remmel ja doktorant Liina Kilemit (konverentsi ülekanne ERR-s).

03.12.2018 Plekktrummis on külaliseks Anne Kull.

03.12.2018 Anu Põldsam avab hanuka pühade tähendust Kuku raadios.

01.12.2018 ERR kannab üle, kui Kalle Kasemaa saab Rahvusmõtte auhinna.

18.11.2018 ETV saates „Ajavaod“ on pühendatud teoloog Johan Kõpule. Saate valmimisele aitas kaasa ja temast kõneleb Priit Rohtmets.

18.11.2018 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab isalmistika lektor Elo Süld.

21.10.20188 ERR-s ilmus Marju Lepajõe artikkel Hieronymusest kui tõlkijate kaitsepühakust, mis esmalt avaldati tõlkijate sektsiooni aastaraamatus „Tõlkija hääl VI“.

21.10.2018 Irina Paert tutvustab Raadio4 saates „Utro dobroje!“ peagi ilmuvat Philip Mamalakise raamatut „Ikoon ja muruniiduk“, mis käsitleb laste kasvatamist idakristluse põhimõtete järgi.

21.10.2018 ERR-i ingliskeelses uudisteportaalis toob doktorant Jason van Boom välja Eesti õigeusu kiriku olulisuse Ukraina ja Moskva patriarhaadi õigeusu kirikute lõhe valgel.

21.10.2018 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab süstemaatilise teoloogia professor Anne Kull.

12.10.2018 Priit Rohtmets kommenteerib Ukraina õigeusu kiriku iseseisvumisega kaasnevaid pingeid  Aktuaalses Kaameras.

12.10 ja 21.10. 2018 Ukraina ja Eesti õigeusu kirikute olukorra analoogiaid selgitab ETV+ venekeelses Aktuaalses Kaameras Riho Altnurme.

10.10.2018 Riigikogus avatud näitus „Vaimulikud Eesti Vabariigi sünni ja taassünni juures, mille koostasid Priit Rohtmets ja Ursula Haava.

10.10.2018 Anu Põldsam tutvustab Eesti Ekspressis iisraeli päritoluga kultusfilosoofia Yuval Noah Hararit ja tema ajaloo käsitlust.

06.10.2018 Priit Rohtmets kommenteerib Ukraina õigeusu kiriku iseseisvumist  Postimehes.

03.10.2018 Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamatus „Tõlkija hääl VI ilmus Marju Lepajõe artikkel, milles ta mõtiskleb Hieronymose näitel tõlkijaks olemisest.

26.09.2018 Novaatroris ilmus Kaido Soomi artikkel tänapäeva eestlaste uskumustest.

23.09.2018 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab  usuteaduskonna juhataja ning Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik. Loe jutlust!

10.-11.08.2018 Paide arvamusfestivalil osalesid arutelu paneelides mitmed usuteaduskonna õppejõud ja tudengid:  Lea Altnurme ja Tauri Tölpt teemal „Taara tammikust Maarjamaale ehk kas kõrberahva usk sobib metsarahvale?“; Triin Käpp „Kas eestlane usub õnnelikku perekonda?“ ja „Käi minu sõnade, mitte tegude järgi?“;  Olga Schihalejev, Egle Hollman ja Rahel Toomik „Religiooniõppest eelarvamusteta“; Lea Altnurme, Atko Remmel ja Liina Kilemit „Tahan jõuluajal kirikus kontserdil käia' ehk mis seos on taburetil luterlusega?“.

30.05.2018 Anu Põldsam arutles  XXXVII Tallinna Vanalinna Päevade raames peetud mõttekojas teemal „Kuidas kujunes Eesti identiteet?“.

23.05.2018 Olga Schihalejev räägib mitmekultuuriliste lasteaedade konverentsil „Avatud algus laste usulise mõtlemise iseärasustest.

07.05.2018 Riho Altnurme selgitab Tartu Postimehes kodumaa kirikuloo õpiku valmimise tagamaid.

06.05.2018 Ain Riistan tutvustab Vikerraadio saates Kirikuelu TÜ usuteaduskonna õppekavades  toimunud muudatusi ning õppimise võimalusi.

06.05.2018 Olga Schihalejev kõneleb EELK lastetöö tegijate kevadisel stardipäeval lapse usulisest arengust ning selle toetamisest.

01.04.2018 Ain Riistan artuleb Vikerraadio saates Kirikuelu Jeesuse ristisurma ja ülestusmise  tähendusest kristalstele.

31.03.2018 Eesti Päevalehes tutvustab ja kommenteerib  Atko Remmel raportit kristluse tulevikust Euroopas.

22.03.2018 Tartu Postimees usutleb peale doktorikraadi kaitsmist Marju Lepajõed.

19.03.2018 saates Plekktrumm on külaliseks judaistika lektor Anu Põldsam, kes räägib vastilmunud raamatust, judaismist ja juudi müstikast.

19.03.2018 Ain Riistan kommenteerib Lõuna-Eesti Postimehes Ukrainast pärit karismaatilise koguduse tegevust Eestis.

18.03.2018 Riho Altnurme tutvustas raamatut „Eesti kiriku- ja religioonilugu“  ERR  saates Kirikuelu.

18.03.2018 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab kirikuloo professor Riho Altnurme. Jutlus ilmus 23. märtsil KjT-s. Kell 12.30 raamatu „Eesti kiriku- ja religioonilugu“ esitlus.

09.03.2018 Amar Annus arutleb Sirbis nõiduse ja sotsiaalse aju seostest.

01.03.2018 esitles Eesti Kirjanike Liidu Tartus osakonnas värskelt ilmunud Gershom Scholemi tekstide kogumikku „Pühakirjast alkeemiani“ selle koostaja-tõlkija Anu Põldsam ning järelsõna autor prof Kalle Kasemaa.

17.02.2018 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab 18. veebruari jumalateenistusel judaistika lektor Anu Põldsam (jutlus).

13.02.2018 Marju Lepajõe pälvis Enn Soosaare eetilise esseistika aastapreemia. Loe lähemalt uudist ERR-i lehelt ning Marjuga tehtud intervjuust Arvamuse rubriigist.

24.12.2017 Raamatus „Viljandi Pauluse kirik 1866–2016“ peatükk  Priit Rohtmetsalt, kes kirjutab koduseelust iseseisvas Eestis. Vaata lähemalt Sakalast!.

20.12.2017 ETV saates „Suud puhtaks - eestlaste usk on külas Lea Altnurme ja Elo Süld.

18.12.2017 Tõnu Lehtsaar mõtiskleb Eesti Päevalehes jõulude tähendusest.

17.12.2017 Tartu Ülikooli Jaani kirikus III advendi jumalateenistusel jutlustab prof. Kalle Kasemaa (jutlus).

14.12.2017 Amar Annus tutvustab ERR portaalis Kultuur  raamatut „Muistse Mesotopotoomia nõidustekstid“.

12.12.2017 Irina Paert tutvustab Novaatoris oma uuringut õigeusu haridusest Balti provintsides  aastatel1870–1914.

05.12.2017 ERR Novaatoris jõulurõõmu pahupoolest rääkivas artiklis räägib Olga Schihalejev koolide jumalateenistustest, artikkel on kokkuvõte TÜ ühiskonnateaduste vebinarist „Äkki jõulud ei olegi rõõmsad pühad?“.

Detsember 2017 Postimehe lisas „100 nägu Eestist ja maailmast“ on Visionääride rubriigis esimesena kirjutatud Marju Lepajõest.

19.11.2017 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Ain Riistan (jutlus).

16.11.2017 Priit Rohtmets kommenteerib Postimehes artiklis „Ehtsaks peetud Martin Lutheri kiri osutus koopiaks luterlike ideede jõudmist Liivimaale.

26.10.2017 ERR vahendab Marju Lepajõega tehtud intervjuud inimese vertikaalist, mis on ilmunud Loomingu 10. numbris.

16.10.2017 Lea Altnurme tutvustab Postimehe Arvamusrubriigis uuringu tulemusi eestlaste ootustest kristluse suhtes.

15.10.2017 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Urmas Nõmmik (jutlus).

15.10.2017 Urmas Nõmmik arutleb Vikerraadio saates Kirikuelu piiblis leiduva tõe ja autorluse teemadel, käsikirjade analüüsimisest ja teistest kriitilise tekstikriitikaga seotud küsimustest.

05.10.2017 Urmas Nõmmik kommenteerib Aktuaalses Kaameras (alates 14.22 saateminutist), kuidas on samasooliste abielu käsitletud Piiblis ja kirikus, samal teemal pikemalt ka 04.10.2017 Vikerraadios.

17.09.2017 Tartu Ülikooli Jaani kirikus jutlustab Tiina-Erika Friedenthal (jutlus).

14.09.2017 peab  Atko Remmel Tartu Linnamuuseumis loengu „Religioon ja religioonivastane võitlus Nõukogude Eestis”.

12.09.2017 Elo Süld mõtiskleb Postimehes tuleviku Euroopa üle islami rände kontekstis.

10.09.2017 Priit Rohtmets teeb Vikerraadio Kirikuelu saates ajaloolise ekskursi naiste ordineerimise küsimusse Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

02.09.2017 Marju Lepajõe vestleb Postimehes Priit Pulleritsuga rahvusluse, religiooni ja hariduse teemadel.

18.08.2017 Lea Altnurme pidas Metsaülikoolis Käärikul loengu „Hirm religiooni ees“.

12.08.2017 Paide arvamusfestivalil  arutleb Ain Riistan „Miks kirikus ei tantsita“ ja Tõnu Lehtsaar teemal „Kas Jumala olemasolu on põhjendatud“.

03.08.2017 Anne Kull avaldab ERR arvamusportaalis artikli „Kas kristlus ja tants sobivad kokku?“. Sama teemat avab ka Tiina-erika Friedenthal (vaata).

26.06.20117 Postimehes kirjutab Peeter Espak Türgis kavandatavast haridusreformist.

18.06.2017 Ain Riistan räägib Kirikuelus õppimisvõimalustest usuteaduskonnas.

17.04.2017 Plekktrummis külas prof. emer. Kalle Kasemaa.

01.04.2017 Tõnu Lehtsaar kõneleb Vikerraadio Ööülikoolis mõtetest, mõtestamisest ja elursakustega toimetulekust.

26.03.2017 Roland Karo kõneleb Vikerraadio saates Kirikuelu usundiõpetuse olümpiaadist.

15.03.2017 Marju Lepajõe kõneleb Postimehe arvamusliidrite lõunal sõna täpsusest, emakeelsusest, mõtlemisviiside paljususest tõejärgsel ajastul.

28.02.2017 Tõnu Lehtsaar kirjutab err.ee arvamusloos aukartusest valu ees.

18.02.2017 Prof. emer. Kalle Kasemaa, usuteaduskonna taastaja ja esimene dekaan, vastne riikliku kultuuri elutööpreemia laureaat jagab oma mõtteid saates Kajalood.

09.02.2017 Vabariigi valitsus määras riikliku kultuuripreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest Tartu ülikooli emeriitprofessorile, teoloogile ja tõlkijale Kalle Kasemaale.

21.01.2017 Elo Süld ja Roland Karo pidasid Punase Risti vabatahtlikele kultuuride erinevuste koolituse (vaata Valgamaalane).

15.01.2017 Anne Kull jutlustas Tartu Ülikooli Jaani kirikus.

13.01.2017 Ain Riistan vaagib Delfi TV-s usulise terrorismi ohtu Eestis.

01.01.2017 Tõnu Lehtsaar kirjutab Postimehe arvamusrubriigis hingeokkast ja sellega hakkamasaamisest.

24.12.2016 Valgamaalases artikkel „Mida me teame Jeesuse kohta“, kus üheks intervjueeritavaks on  Ain Riistan.

19.12.2016 Priit Rohtmets kommenteerib Postimehes kristlaste misjonit ja saatus Mosulis, Põhja-Iraagis.

15.12.2016 Lea Altnurme Müürilehes esoteerika ja  uue vaimssuse põimumisest.

14.12.2016 Olga Schihalejev viib läbi  lasteaia juhatajatele koolituse „Kuidas teha koostööd erinevast kultuuriruumist peredega?“.

11.12.2016 Urmas Nõmmik kõneleb Vikerraadios TÜ usuteaduskonnast, selle rollist, aga ka usu ja teaduse seostest.

12.2016 Ilmus I kooliastmele mõeldud usundiõpetuse tööraamat „Kohtumised -  Tavad, lood ja väärtused“, autorid: Olga Schihalejev, Nete Tutsu, Helene Toivanen, Greete Palksaar, Aleksandra Sooniste.

24.11.2016 Ain Riistan arutleb DELFI TV-s radikaliseerumisest.

08.11.2016 Marko Uibu räägib ERR Novaatoris uue vaimusese keskkonnas viljeldavast religioossusest.

07.11.2016 Priit Rohtmets kirjutab Postimehes presidendi ja kiriku suhetest Eestis.

4.10. ja 3.11.2016 koolitusseminar „Usuliste ja kultuuriliste eripäradega arvestamine psühholoogilisel nõustamisel“.

21.10.2016 Peeter Espak kõneleb Vikerraadios reformatsiooni 500. aastapäeva puhul luterluse rollist Eestis.

16.10.2016 Priit Rohtmets kõneleb ETV saates „Ajavaod“ Friedrich Karl Akelist.

14.10.2016 Roland Karo räägib 100 sekundi videos, miks on vaja religioonialast pädevust?

05.10.2016 Priit Rohtmets selgitab Postimehes ERMis asuva Maarja kuju ümber toimuvat.

01.10.2016 Priit Rohtmets kommenteerib Postimehes kahe õigeusu kiriku võimalikku ühinemist.

30.09.2016 Elo Süld Elo Süld tutvustab Novaatoris haruldast miniatuurset araabiakeelset palveraamatut.

13.09.2016 Peeter Espak debateerib ETV saates „Vabariigi kodanikud“, milliseid vigu on tehtud seoses terrorismiga.

11.09.2016 Priit Rohtmets kõneleb ETV saates „Ajavaod“ Jaan Lattikust.

31.08.2016 Tõnu Lehtsaar kirjutab err.ee uudisteportaali arvamusloos taandumistarkusest.

26.08.2016 Anu Põldsam kirjutab Sirbis Koguja raamatu uuest tõlkest.

11.08.2016 Olga Schihalejev vastab Novaatoris lugejaküsimusele, kuidas rääkida lapsega jumalast.

18.06.2016 Priit Rohtmets kirjutab Postimehes õigeusu kiriku suurest kirikukogust.

06.06.2016 Vikerraadio Reporteritunnis debateerib vanemteadur Peeter Espak islamiusust, äärmuslusest ja sellega seonduvatest ohtudest ning võimalustest Euroopas.

24.05.2016 Religiooniuuringute esimese aasta magistrandid ja õppejõud Ain Riistan räägivad Raadio7 Külalistestuudios õpingutest usuteaduskonnas.

15.05.2016 Ain Riistan kõneleb  Vikerraadios õppimisvõimalustest TÜ usuteaduskonnas, samuti muudatustest, mis teaduskonnas on tehtud või plaanis teha.

07.05.2016 Amar Annus arutab Postimehes uskumuste juurte üle.

06.05.2016 Kaido Soom tutvustab 100 sekundi videos Piiblit Eesti ühiskonna, kirjanduse ja kultuuri mõjutajana.

12.04.2016 Peeter Espak saates „Plekktrumm“ islamist ja sellega seotud olukorra kujunemisest maailmas.

04.04.2016 Ringo Ringvee saates „Plekktrumm“ usundite tundmisest rahvaste rände taustal.

25.03.2016 Olga Schihalejev saates „Taevas teab“ usulisest haridusest ja kristlikest koolidest.

22.01.2016 Toomas Schvak 100 sekundi videos õigeusu ajaloost Eestis.

16.01.2016 Marju Lepajõe arutleb Vikerraadio ööülikoolis paavst Innocentius III-st ja inimolu viletsusest.