22/23 kevadsemestril loetavad ained

22/23 kevadsemestril loetavad ained

Kaldkirjas olevaid aineid loetakse üle aasta või harvem!

Toimumine

Ainekood

Aine nimetus

Õppejõud

E 12-14

K 10-12

USUS.05.067

Heebrea keel, 2.osa

A. Põldsam

T 12-14

USUS.04.068

Kreeka keel, 2.osa

E.Naab

E 14-16

USUS.05.066

Heebrea keel D

A. Põldsam

K 16-18

HVUS.05.003

Iisraeli ning algkristluse aja- ja usundilugu, 2.osa

U.Nõmmik, A.Riistan

R 18-20

USUS.03.101

Praktika bakalaureuseõppes

K.Soom

R 18-20

HVUS.03.008

Praktika teoloogidele

K.Soom

R 10-12

HVLC.02.006

Ladina keel teo baka-le, 2.osa 

R. Alliksaar

E 18-20

USUS.03.096

Avalik esinemine

T.Lehtsaar

T 16-18, veebis

USUS.06.128

Religioon õhtumaises kultuuris

A.Riistan, R.Karo

T 12-14

HVUS.01.001

Mittereligioossed maailmavaated

A.Remmel

T 10-12

USUS.05.029

Vana Testamendi sissejuhatus

U. Nõmmik

R 12-14

USUS.00.014

Vana Lähis-Ida usundilugu (ENG)

A.Annus

T 14-16

USUS.08.025

Islami sisemine pluralism

H. Haas

E 10-12

N 10-12

HVUS.01.002

Kristliku mõtte kujunemine

P.Rohtmets

E 14-16

USUS.02.095

Religioonide teoloogia

R. Karo

R 16-18

HVUS.02.007

Religioonisemiootika (ENG)

T-A. Põder

K 14-16

HVUS.02.004

Teoloogia süsteem

A.Kull

T 16-18 USUS.08.020 Juudi identiteet antiikajast tänapäevani A.Põldsam
T 14-16 USUS.06.140 India usundid E.Lind
K 14-16 USUS.03.113 Uus vaimsus. Sissejuhatus L.Altnurme
N 12-14 USUS.04.065 Uue Testamendi eksegees, 2.osa A.Riistan
K 12-14 USUS.05.064 Vana Testamendi eksegees U.Nõmmik
K 16-18 USUS.08.023 Lähis-Ida kultuurilised ja religioossed juured (ENG)  A.Põldsam
K 12-14 HVUS.06.006 Ühiskond, usk ja poliitika kaasaegses Lähis-Idas (Religiooniuuringute erikursus, HVUS.06.007) H.Haas
T 12-14 USUS.02.056 Teoloogia ja soolisus, 2. osa A.Kull
N 18-20 HVUS.06.003 Judaismi eetika A.Põldsam
K 18-20 HVUS.02.009 Religiooni ja rituaalkäitumise neuropsühholoogia (ENG) R.Karo
N 16-18 HVUS.00.004 Ratsionaalne argumenteerimine teoloogias ja religioonis E.Kasak

11. märts,

22. aprill

USUS.03.117 Õigeusu liturgika K.Soom
K 14-16 HVUS.00.009 Kultuuri- ja religiooniuuringute meetodid (ENG) I.Peedu
E 14-16 HVUS.00.018 Igapäevane islam H.Haas
N 10-14, 10-18 USUS.03.112 Intervjueerimine kvalitatiivses uuringus O.Schihalejev
Veebis USUS.03.098 Konfliktoloogia T.Lehtsaar
R 10-12 USUS.01.057 Religioon ja poliitika A.Kilp
N 12-14 USUS.06.083 Religioonifenomenoloogia E.Lind
R 12-14 USUS.03.051 Retoorika K.Soom
N 16-18 HVUS.02.010 Eetika ja religioosne mitmekesisus A.Riistan, R.Karo
N 10-14 USUS.03.108 Kaasaja religioossete suundumuste seminar L.Altnurme
12.-13. mai USUS.02.055 Religioon ja loodus A.Kull

N 14-16

R 14-16

USUS.03.110 Religiooniuuringute ajalugu ja tänapäev A.Riistan, E.Lind, I.Peedu
R 16-18 USUS.01.036 Kirikuloo seminar R.Altnurme
N 16-18 USUS.03.023 Liturgika K.Soom
R 18-20 USUS.03.007 Praktilise usuteaduse seminar K.Soom
R 14-16 USUS.06.132 Religioonifilosoofia seminar T.-A.Põder
N 14-16 USUS.01.037 Sümboolika R.Altnurme
N 10-12 HVUS.02.011 Süstemaatilise teoloogia magistriseminar, 2.osa A.Kull
N 14-16 USUS.03.105 Usundiõpetuse õpetamise didaktika O.Schihalejev
R 18-20 USUS.03.055 Praktika magistriõppes K.Soom
K 16-18 USUS.02.052 Teoloogia ajalugu A.Kull
R 18-20 HVUS.03.006 Magistriprojekti praktika K.Soom
T 10-12 HVUS.04.005 Kreeka keel D E. Naab
N 18-20 USUS.00.015 Babüloonia keel ja kiri, 1.osa A.Annus
E 16-18 USUS.06.143 Vanaaja võrdlev usundilugu T.Kulmar
E 16-18 USUS.06.143 Klassikaline araabia keel B I.Koutchoukali
N 18-20 USUS.03.092 Oikumeenika I.Kurg
R 16-18 HVUS.00.019 Materiaalne religioon T.Teidearu, T.Jonuks
R 14-16 USUS.00.080 Doktoriseminar R.Altnurme
T 10-12 USUS.02.085 Uuema teoloogia ajalugu R.Karo

 

 

#õppimine #õpetamine
tudengid klassiruumis

Religioonipedagoogika eriala infotund toimub 11. mail

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus