23/24 kevadsemestril loetavad ained

23/24 kevadsemestril loetavad ained, usuteaduskonna tunniplaanid leiad ÕISist.

Kaldkirjas olevaid aineid loetakse üle aasta või harvem!

Kood Aine Õppejõud
USUS.03.096 Avalik esinemine Tõnu Lehtsaar
HVLC.02.006 Ladina keel teoloogia bakalaureuseõppele, 2. osa Rauno Alliksaar
USUS.06.128 Religioon õhtumaises kultuuris Ain Riistan, Roland Karo
HVUS.01.001 Mittereligioossed maailmavaated Atko Remmel
HVUS.05.003 Vana-Iisraeli ning algkristluse aja- ja usundilugu, 2. osa Urmas Nõmmik, Ain Riistan
USUS.05.023 Vana Testamendi sissejuhatus Urmas Nõmmik
USUS.05.067 Heebrea keel, 2. osa Anu Põldsam
HVUS.00.027 Heebrea tekstide lektüüri- ja tõlkekursus Anu Põldsam
USUS.04.068 Kreeka keel 2. osa Ergo Naab
HVUS.04.004 Kreeka keel C Ergo Naab
USUS.08.025 Islami sisemine pluralism Elo Süld
USUS.08.017 Religioon tänapäeva Iisraelis (ENG) Anu Põldsam
USUS.01.067 Religioon ja rahvuslus Atko Remmel
HVUS.04.002 Religiooniuuringute põhiküsimused Indrek Peedu
HVUS.01.002 Kristliku mõtte kujunemine Priit Rohtmets
HVUS.04.003 Antropoloogia religiooniuuringutes Piret Koosa
HVUS.03.004 Religioon ja haridus Olga Schihalejev
USUS.02.095 Religioonide teoloogia Roland Karo
USUS.06.109 Religioonifilosoofia Thomas-Andreas Põder
USUS.06.139 Hiina ja Jaapani usundid Erki Lind
USUS.05.064 Vana Testamendi eksegees Urmas Nõmmik
HVUS.02.004 Teoloogia süsteem Anne Kull
USUS.02.085 Uuema Teoloogia ajalugu Roland Karo
HVUS.03.008 Praktika teoloogidele Kaido Soom
USUS.08.018 Juudi mõttelugu kesk- ning uusaja Anu Põldsam
HVUS.06.006 Ühiskond, usk ja poliitika kaasaegses Lähis-Idas (ENG) Elo Süld
USUS.03.101 Praktika bakalaureuseõppes Kaido Soom
HVUS.02.003 Seksuaalteoloogia (ENG) Roland Karo
USUS.01.038 Kiriku lähiajalugu Riho Altnurme
HVUS.01.070 Õigeusu ajalugu Priit Rohtmets
USUS.02.089 Metodoloogia seminar Roland Karo, Olga Schihalejev
USUS.01.057 Religioon ja poliitika Alar Kilp
USUS.06.083 Religioonifenomenoloogia Erki Lind
USUS.03.051 Retoorika Kaido Soom
HVUS.02.010 Eetika ja religioosne mitmekesisus Roland Karo, Ain Riistan
USUS.03.108 Kaasaja religioossete suundumuste seminar Lea Altnurme
USUS.02.055 Religioon ja loodus Anne Kull
USUS.03.110 Religiooniuuringute ajalugu ja tänapäev Ain Riistan, Erki Lind; indrek Peedu
USUS.03.023 Liturgika Kaido Soom
HVUS.01.004 Ladina patristika Tarmo Toom
USUS.03.007 Praktilise usuteaduse seminar Kaido Soom
HVUS.02.011 Süstemaatilise teoloogia magistriseminar, 2. osa (ENG) Anne Kull
USUS.05.038 Vana Testamendi eksegeesi magistrikursus Urmas Nõmmik
USUS.03.105 Usundiõpetuse õpetamise didaktika Olga Schihalejev
USUS.03.055 Praktika magistriõppes Kaido Soom
USUS.03.091 Misjoniteoloogia Kaido Soom
HVUS.03.006 Magistriprojekti praktika Kaido Soom
HVUS.00.026 Budismi tekstid: paali kaanon ja mahajaana Teet Toome
USUS.06.092 Muistse Mehhiko kultuur ja usund Tarmo Kulmar
HVUS.00.029 Klassikaline etioopia keel I Imar Yacine Koutchoukali 
USUS.03.098 Konfliktoloogia Tõnu Lehtsaar jt
USUS.06.023 Usundid ja kultused Rooma keisririigis Jaan Lahe
USUS.00.079 Individuaalne uurimisseminar Indrek Peedu
HVUS.00.023 Kristlus ja postmoderne spirituaalsus (ENG) Külalisõppejõud
HVUS.00.022 Teopoliitika (ENG) Külalisõppejõud

 

 

 

TÜ karjääripäev

Praktika

tudengid klassiruumis

JÄRELVAADATAV: Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused