Teadustegevus

Tartu Ülikool on teadusülikool. Nii on ka meie akadeemilised töötajad õppepersonali kõrval samavõrd teadlased ehk teisisõnu oma uurimisvaldkonda sügavuti tundvad spetsialistid, kes on oma teadustulemusi avaldanud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Teadutööd tehakse usuteaduskonnas väga mitmesugustes suundades, mis kõik on ühel või teisel moel seotud religiooniga. Viimase aja aktuaalsemad ja tooniandvamad uurimissuunad on olnud Religioossuse ajalugu ja tänapäev, kiriku aja- ja mõttelugu, Tänapäeva kristlik usk ja praktika ning Lähis-Ida usundilugu ja Piibel.

 

Religioossuse ajalugu ja tänapäev

Kiriku aja- ja mõttelugu

Tänapäeva kristlik usk ja praktika

Lähis-Ida usundilugu ja Piibel

Konverentsid

Usuteaduskonnas on palju rõhku pandud erinevate konverentside ja sümpoosionide korraldamisele, tihendamaks rahvusvahelisi kontakte ja koostööd.

Olulisemad konverentsid!

Teadusprojektid

Publikatsioonid

Doktoritööd

Usuteaduskonnas alates aastast 1994 kaitstud doktoritööd.

Vaata kaitstud töid