MA õppeainete lugemise plaan

MA US S21-K24 õppeainete lugemise plaan

Usuteaduskond jätab endale õiguse teha lugemise plaanis muudatusi (õppejõu muutus, õppeaine täitumatus vms)

Kood

Õppeaine

Sügis 

23/24

Kevad

23/24

Sügis

24/25

Kevad

24/25

Sügis

25/26

Kevad

25/26

USUS.02.089

Metodoloogia seminar

x x   x   x

USUS.01.057

Religioon ja poliitika

  x   x   x

USUS.06.083

Religioonifenomenoloogia

  x   x   x

USUS.03.051

Retoorika

  x   x   x

HVUS.02.010

Eetika ja religioosne mitmekesisus

  x   x   x

USUS.01.039

Eesti kirikulugu

    x üle aasta  

USUS.06.080

Võrdleva usuteaduse seminar

ei loeta enam        

USUS.03.108

Kaasaja religioos. suundum. seminar

  x   x   x

USUS.06.136

Orientaalusundite seminar

ei loeta enam        
HVUS.06.015 Orientaalusundite seminar x   x   x  

USUS.02.055

Religioon ja loodus

  x   x   x

USUS.03.111

Religiooniantropoloogia seminar

üle aasta x      

USUS.03.109

Religioonipsühholoogia seminar

x   x   x  

USUS.03.110

Religiooniuuringute ajalugu ja tänap.

  x   x   x

USUS.06.137

Sakraaltekstid ja kultuur

-   x   x  

USUS.02.090

Teaduse ja religiooni seminar

x   x   x  

USUS.01.036

Kirikuloo seminar

üle aasta   x    

USUS.03.023

Liturgika

  x   x   x

USUS.03.092

Oikumeenika

üle aasta   x    

HVUS.01.004

Ladina patristika

  x üle aasta   x

USUS.05.070

Piibliteoloogia

x üle aasta   x  

USUS.03.007

Praktilise usuteaduse seminar

  x   x   x

USUS.06.132

Religioonifilosoofia seminar

  üle aasta x    

USUS.01.037

Sümboolika

  üle  aasta x    

HVUS.02.011

Süstemaat. teoloogia magistriseminar

1. osa 2. osa 1. osa 2.osa 1.osa 2.osa

USUS.04.037

UT eksegeesi magistrikursus

x üle aasta   x  

USUS.05.069

Vana ja Uue testamendi seminar

    x üle aasta  

USUS.05.038

VT eksegeesi magistrikursus

  x üle aasta   x

USUS.03.104

Religioonipedagoogika sissejuhatus

x   x   x  

USUS.03.105

Usundiõpetuse õpetamise didaktika

  x   x   x

USUS.03.107

Usundiõpetaja põhipraktika

x   x   x  

USUS.03.106

Usundiõpetuse pidev praktika

x   x   x  

USUS.03.079

Religioonipsühholoogia

x   x   x  

USUS.03.038

Religioonisotsioloogia

x   x   x  

USUS.06.078

Võrdleva usundiloo sissejuhatus

x   x   x  

HVUS.06.002

Maailma usundid

x   x   x  

USUS.03.055

Praktika magistriõppes

x x x x x x

USUS.02.052

Teoloogia ajalugu

  üle aasta x    

USUS.03.091

Misjoniteoloogia

  x üle aasta   x

USUS.02.080

Religioosne fundamentalism

x üle aasta   x  

HVUS.03.006

Magistriprojekti praktika

x x x x x x

USUS.03.005

Rel.ped psühholoogilised alused

  x üle aasta   x

USUS.01.071

Kirikuloo erikursus, 3 (teo valikaine)

x üle aasta   x  

HVHV.00.019

Tudengi toimetuleku teejuht

x   x   x  
HVUS.00.010 Õpetamine mitmekultuurilises koolis x   x   x  

 

Tartu Ülikooli üliõpilased

Tule ja tutvu ingliskeelsete õppekavadega!

Tartu Ülikool

HUMA sügiskooli vestlusõhtul esineb Tõnu Õnnepalu

Üliõpilased eetikakeskuse raamatukogus

Välisõpingute ja välispraktika infopäev humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilastele