MA õppeainete lugemise plaan

MA US S21-K24 õppeainete lugemise plaan

Usuteaduskond jätab endale õiguse teha lugemise plaanis muudatusi (õppejõu muutus, õppeaine täitumatus vms)

Kood

Õppeaine

Sügis

21/22

Kevad

21/22

Sügis

22/23

Kevad

22/23

Sügis 

23/24

Kevad

23/24

USUS.02.089

Metodoloogia seminar

x

x

x  

USUS.01.057

Religioon ja poliitika

x

x

  x

USUS.06.083

Religioonifenomenoloogia

x

x

  x

USUS.03.051

Retoorika

x

x

  x

HVUS.02.010

Eetika ja religioosne mitmekesisus

x

x

  x

USUS.01.039

Eesti kirikulugu

üle

aasta

x

   

USUS.06.080

Võrdleva usuteaduse seminar

x

x

ei loeta enam

USUS.03.108

Kaasaja religioos. suundum. seminar

x

x

  x

USUS.06.136

Orientaalusundite seminar

x

x

ei loeta enam
HVUS.06.015 Orientaalusundite seminar     x   x  

USUS.02.055

Religioon ja loodus

x

x

  x

USUS.03.111

Religiooniantropoloogia seminar

üle

aasta

x

 

   

USUS.03.109

Religioonipsühholoogia seminar

x

x

x  

USUS.03.110

Religiooniuuringute ajalugu ja tänap.

x

x

  x

USUS.06.137

Sakraaltekstid ja kultuur

x

x

-  

USUS.02.090

Teaduse ja religiooni seminar

x

x

x  

USUS.01.036

Kirikuloo seminar

üle

aasta

x

   

USUS.03.023

Liturgika

x

x

  x

USUS.03.092

Oikumeenika

üle

aasta

x

   

USUS.01.042

Ladina patristika

x

üle

aasta

  x

USUS.05.070

Piibliteoloogia

x

üle

aasta

x  

USUS.03.007

Praktilise usuteaduse seminar

x

x

  x

USUS.06.132

Religioonifilosoofia seminar

üle

aasta

x

   

USUS.01.037

Sümboolika

üle

aasta

x

   

HVUS.02.011

Süstemaat. teoloogia magistriseminar

1.osa

2.osa

1.osa

2.osa

1. osa 2. osa

USUS.04.037

UT eksegeesi magistrikursus

x

üle

aasta

x  

USUS.05.069

Vana ja Uue testamendi seminar

üle

aasta

x

   

USUS.05.038

VT eksegeesi magistrikursus

x

üle

aasta

  x

USUS.03.104

Religioonipedagoogika sissejuhatus

x

x

x  

USUS.03.105

Usundiõpetuse õpetamise didaktika

x

x

  x

USUS.03.107

Usundiõpetaja põhipraktika

x

x

x  

USUS.03.106

Usundiõpetuse pidev praktika

x

x

x  

USUS.03.079

Religioonipsühholoogia

x

x

x  

USUS.03.038

Religioonisotsioloogia

x

x

x  

USUS.06.078

Võrdleva usundiloo sissejuhatus

x

x

x  

HVUS.06.002

Maailma usundid

x

x

x  

USUS.03.055

Praktika magistriõppes

x

x

x

x

x x

USUS.02.052

Teoloogia ajalugu

üle

aasta

x

   

USUS.03.091

Misjoniteoloogia

x

üle

aasta

  x

USUS.02.080

Religioosne fundamentalism

x

üle

aasta

x  

HVUS.03.006

Magistriprojekti praktika

x

x

x

x

x x

USUS.03.005

Rel.ped psühholoogilised alused

x

üle

aasta

  x

USUS.01.071

Kirikuloo erikursus, 3 (teo valikaine)

x

üle

aasta

x  

HVHV.00.019

Tudengi toimetuleku teejuht

x

x  
HVUS.00.010 Õpetamine mitmekultuurilises koolis           x

 

#õppimine
lilled

Usuteaduskonnas kaitsti üheksateist lõputööd

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem