Doktoriõpe

Kui magistrikraad olemas, võib mõelda doktoriõppe peale, et teha uurimistööd ja saada kõrgtaseme spetsialistiks. Lisaks uurimispädevusele arendab doktoriõpe mitmeid ülekantavaid oskusi, mis on kasulikud olulisematel ametikohtadel. Valida on võimalik teoloogia ja religiooniuuringute suuna vahel, kusjuures teoloogia suund eeldab varasemat teoloogia magistrikraadi, religiooniuuringute suunal on eelduseks lihtsalt magistrikraad.

Lõpetamisel omandatav kraad: filosoofiadoktor (PhD) teoloogia või religiooniuuringute erialal.

Nominaalne õppeaeg 4 aastat.

Sisseastumisalane info!

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus

Humanitaarteaduste doktoriõppe programm: teoloogia ja religiooniuuringute erialad

Alates 2022/2023. õppeaastast on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas üks doktoriõppe programm, mis koondab 22 eriala. Usuteaduskonnas toimub doktoriõpe kahel erialal - teoloogia ja religiooniuuringud. Religiooniuuringute eriala pöörab tähelepanu maailma religioossele mitmekesisusele, tegeledes nii nüüdisaegse inimese ja ühiskonnaga kui ka minevikureligioonidega. Usuteaduse erialal tegeletakse süvitsi teoloogia tuumküsimustega. Peamine erinevus neil erialadel väljendub doktoritöö eesmärgiseades ja küsimuseasetustes.

Humanitaarteaduste doktoriõppe programmist lähemalt!

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

Doktoriõpe Tartu Ülikoolis

Kaitstud doktoritööd

Teadustegevus

Teadutööd tehakse usuteaduskonnas väga mitmesugustes suundades, mis kõik on ühel või teisel moel seotud religiooniga. Viimase aja aktuaalsemad ja tooniandvamad uurimissuunad on olnud Religioossuse ajalugu ja tänapäev, kiriku aja- ja mõttelugu, Tänapäeva kristlik usk ja praktika ning Lähis-Ida usundilugu ja Piibel.

Teadustegevusest ja -suundadest rohkem!
TÜ karjääripäev

Praktika

tudengid klassiruumis

JÄRELVAADATAV: Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused