Aruteluring: kas religioon soosib või takistab soolist vägivalda?

29. novembril toimub arutelu „Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud“ projekti raames tõstatunud teemadel, iseäranis keskendutakse religioonile ja soolisele vägivallale.
24.11.2022

Lea Altnurme: institutsionaalne religioon ei vasta eestlaste vaimse arengu otsingutele

Rahvaloendus annab teatud pildi eestlaste seosest institutsionaalse religiooniga. Suuresti jäävad rahvaloenduse andmed aga puudulikuks.
14.11.2022

Usuteaduskond

Usuteaduskond paikneb auväärses Tartu ülikooli peahoones. Oma õppe- ning teadustöös hindame jätkuvalt klassikalist lähenemist, kuid pöörame üha rokem tähelepanu ka innovaatilistele ja interdistsiplinaarsetele suundadele. Kõige taustal iseloomustab usuteadukonda personaalne suhtumine ning kodune õhkkond!

Loe usuteaduskonnast rohkem siit!
#õppimine
vihikuleht

Õppimine usuteaduskonnas

#õppimine
peahoone

Kõrvaleriala usuteaduskonnast

#ühiskonnale
aken

Teaduskond ühiskonnas

#sisseastumine
inimesed

Sisseastumine usuteaduskonda

Küsi spetsialistilt!

Usuteaduskonna eesmärk on pakkuda Eesti ühiskonnale nõu ja abi religioonialaste küsimuste lahendamisel ja analüüsimisel. Selleks on usuteaduskonna juurde koondatud Eesti suurim religioonivaldkonna spetsialistide kogukond.

Esita oma küsimus

Täiendusõpe

Rahvusvaheline õpiränne

Erialad usuteaduskonnas

Usuteaduskonnas toimub õppetöö bakalaureuseõppes teoloogia ja religiooniuuringute suunal. Magistriõppes on võimalik valida kolme eriala vahel: religiooniuuringud, teoloogia või religioonipedagoogika. Erialade siseselt on võimalikud mitmesugused spetsialiseerumissuunad, olenevalt sellest, mis üht või teist inimest huvitab.

Religiooniuuringud

Religioonipedagoogika

Teadustöö

Teadustööd tehakse usuteaduskonnas väga mitmesugustes suundades, mis kõik on ühel või teisel moel seotud religiooniga. Viimase aja aktuaalsemad ja tooniandvamad uurimissuunad on olnud religioossuse ajalugu ja tänapäev, kiriku aja- ja mõttelugu, tänapäeva kristlik usk ja praktika ning Lähis-Ida usundilugu ja Piibel.

Religioossuse ajalugu ja tänapäev

Kiriku aja- ja mõttelugu

Tänapäeva kristlik usk ja praktika

Lähis-Ida usundilugu ja Piibel

Usuteaduskonna blogi

Blogist leiad huvitavat populaarteaduslikku lugemist nii religiooni kui teoloogia uurimise vallast.

Loe blogi!
#teadus #ühiskonnale
puutüvi

Atko Remmel usuküsimusest rahvaloendusel

#kultuur #ühiskonnale
Youtube

Erialased teadmised Youtubest?

#teadus
raamatukogu

Usuteadusliku Ajakirja erinumber „Eesti Kirikuloo Selts 25“

#tunnustamine
Marju Lepajõe. Foto: ERR

Selgusid Marju Lepajõe mälestusfondi stipendiumi saajad