Vikiartikli kirjutamine võib täita õpiväljundite saavutamise rolli

Usuteaduskonna Uue Testamendi lektori ja programmijuhi Ain Riistani juhendamisel on tudengid Vikipeediasse kirjutanud juba üle 70 artikli.
25.01.2023

Ilmunud on Kiriku ja Teoloogia esimene teemanumber „Sildade ehitamine“

Pärast mõningast pausi on taas ilmunud populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik ja Teoloogia värske number! Uuenduskuuri läbinud K&T ilmub nüüd temaatilise kvartalikirjana.
20.01.2023

Usuteaduskond

Usuteaduskond paikneb auväärses Tartu ülikooli peahoones. Oma õppe- ning teadustöös hindame jätkuvalt klassikalist lähenemist, kuid pöörame üha rohkem tähelepanu ka innovaatilistele ja interdistsiplinaarsetele suundadele. Kõige taustal iseloomustab usuteadukonda personaalne suhtumine ning kodune õhkkond!

Loe usuteaduskonnast rohkem siit!
#õppimine
vihikuleht

Õppimine usuteaduskonnas

#ühiskonnale
aken

Teaduskond ühiskonnas

#teadus
toolid

Projekt "Piibel kontekstis"

#täiendusõpe
altar

Täiendusõpe

Küsi spetsialistilt!

Usuteaduskonna eesmärk on pakkuda Eesti ühiskonnale nõu ja abi religioonialaste küsimuste lahendamisel ja analüüsimisel. Selleks on usuteaduskonna juurde koondatud Eesti suurim religioonivaldkonna spetsialistide kogukond.

Esita oma küsimus

Sisseastumine usuteaduskonda

Rahvusvaheline õpiränne

Erialad usuteaduskonnas

Usuteaduskonnas toimub õppetöö bakalaureuseõppes teoloogia ja religiooniuuringute suunal. Magistriõppes on võimalik valida kolme eriala vahel: religiooniuuringud, teoloogia või religioonipedagoogika. Erialade siseselt on võimalikud mitmesugused spetsialiseerumissuunad, olenevalt sellest, mis üht või teist inimest huvitab.

Religiooniuuringud

Religioonipedagoogika

Teadustöö

Teadustööd tehakse usuteaduskonnas väga mitmesugustes suundades, mis kõik on ühel või teisel moel seotud religiooniga. Viimase aja aktuaalsemad ja tooniandvamad uurimissuunad on olnud religioossuse ajalugu ja tänapäev, kiriku aja- ja mõttelugu, tänapäeva kristlik usk ja praktika ning Lähis-Ida usundilugu ja Piibel.

Religioossuse ajalugu ja tänapäev

Kiriku aja- ja mõttelugu

Tänapäeva kristlik usk ja praktika

Lähis-Ida usundilugu ja Piibel

Usuteaduskonna blogi

Blogist leiad huvitavat populaarteaduslikku lugemist nii religiooni kui teoloogia uurimise vallast.

Loe blogi!
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine usuteaduskonna magistriõppesse

#rahvusvaheline #teadus
hooned

Helen Haas: islami mitmekesisuse üheks põhjuseks on usulise autoriteedi küsimus

#rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Naine kirikus

Aruteluring: kas religioon soosib või takistab soolist vägivalda?

#tunnustamine
Katrin Alekand

Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis Katrin Alekand