Autor:
Nele Tammeaid

Praktika

Õpingute jooksul sooritatud praktika annab tudengile parema stardipositsiooni tööturule sisenemiseks. Usuteaduskonnas on praktika kohustuslik bakalaureuseõppes alates 2023. aastal sisseastunutele!

Valiku praktikapakkumisi humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilastele leiad valdkonna kodulehelt.

Liitu valdkonna praktikapakkumiste listiga!

Praktika üldpõhimõtted usuteaduskonnas

Praktika sooritamise koha valib üliõpilane ise. Kui üliõpilane on seotud usulise liikumisega, siis võib ta valida praktika sooritamiseks ükskõik millise Eestis registreeritud koguduse.

Praktikat võib sooritada ka ükskõik millises üldhariduskoolis. Näiteks selles koolis, mille vilistlane on üliõpilane. Seal võivad üliõpilased näiteks teemapäevadel tutvustada õppimist Tartu Ülikoolis ja korraldada vastavaid loenguid ja viktoriine ning luua teaduskonda tutvustavaid postreid ja näituseid.

Ka riigiasutused ja kohalikud omavalitsused sobivad praktika sooritamiseks.

Enne praktikale asumist peab praktika koha ja ajakava kokku leppima praktikakoordinaatoriga ning praktikabaasipoolse juhendajaga!

Praktikaained bakalaureuseõppes

  • Praktika bakalaureuseõppes USUS.03.101, 6 EAP

  • Praktika teoloogidele HVUS.03.008, 6 EAP

  • Kohustuslik praktika bakalaureuseõppes HVUS.00.021, 3 EAP. See õppeaine on kohustuslik kõigile tudengitele, kes on sisse astunud alates 2023. aastast!

Praktikaained magistriõppes

Teaduskonna praktikapartnerid

 

Tartu Ülikooli raamatukogu Usuteaduskonnale kingitud raamatute vormistamine ja raamatute suunamine hoidlasse või lugemissaali.

Aadress: W. Struve 1, 50091 Tartu

Kontaktid: raamatukogu erialainfo spetsialist Elo Tõnisoo, elo.tonisoo@ut.ee ja usuteaduskonna raamatukogu tööd koordineerib Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik, urmas.nommik@ut.ee

EELK Tartu Ülikooli Jaani kogudus Üliõpilane saab praktiseerida igapäevast koguduseelus kaasalöömist. 

Aadress: Jaani 5, 51007 Tartu

Kontakt: koguduse õpetaja Triin Käpp, triin.kapp@eelk.ee

EELK Tartu Pauluse kogudus Üliõpilane saab praktiseerida igapäevast koguduseelus kaasalöömist. Sobib nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe üliõpilastele.

Aadress: Riia 27, 51010 Tartu

Kontakt: koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, kristjan.luhamets@eelk.ee

MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu Praktika, mis on seotud laste- ja noortetööga: laagrite korraldamine, õpetuse läbiviimine, tugiisikuks olemine.

Aadress: Jaama 42, 51009 Tartu 

Kontakt: juhatuse esimees Külli Kool, kristliknoortekodu@gmail.com

SA Ajaleht Eesti Kirik Praktika kiriklikus ajalehes: artiklite kirjutamine, intervjuude läbiviimine ja seeläbi ajakirjandustöö kogemuse omandamine.

Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu

Kontakt: peatoimetaja Liina Raudvassar, raudvassar@gmail.com

Intellektipuudega inimestega töö EELK-s Tugiisikuks olemine kord aastas toimuval intellektipuudega inimeste leerilaagris (3+3 päeva): kristliku sotsiaaltöö ja õpetamistöö kogemuse omandamine. Kontakt: Tiina Ool, tiina.ool@eelk.ee
SA Maarja Küla Sotsiaaltöö kogemuse omandamine töös intellektipuudega inimestega Kontakt: juhatuse liige Ly Mikheim, ly@maarjakyla.ee
Kaitseväe Kaplaniteenistus Töökogemuse omandamine kaitseväe struktuuris. Kontakt: peakaplan major Agi Lilleorg, ago.lilleorg@mil.ee
Vanglakaplanaat Praktika vanglakaplanaadi juures: osalemine kinnipeetavate taasühiskonnastamises ja vangla usulises töös. Kontakt: peakaplan Tarmo Linnas, tarmo.linnas@eelk.ee
EELK Konsistooriumi Arhiiv Praktika arhiividokumente süstematiseerides. Kontakt: arhivaar Janis Tobreluts, janis.tobreluts@eelk.ee

 

tudengid klassiruumis

JÄRELVAADATAV: Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Lõpetajad peahoone ees

Bakalaureuseõppe lõpuaktus