Skip to main content

Rahvusvaheline õpiränne - miks õppida välisülikoolis?

Rahvusvaheline õpiränne on oluline osa iga religiooniuurija ja teoloogi haridusteest, kuna selle  üheks eesmärgiks on teistsuguste keele- ja kultuuriruumide tundmaõppimine. Välisõpingud süvendavad üliõpilase akadeemilisi teadmisi pakkudes võimaluse õppida aineid, mida Tartu ülikoolis parajasti ei õpetata ning aitavad lihvida keeleoskust ning annavad rahvusvahelise suhtluse kogemuse. Lisaks silmaringi laiendamisele loovad välisõpingud ka eeliseid tööturul. Erinevad uuringud näitavad, et vaid poole aasta jagu välisõpinguid suurendab üliõpilase suutlikkust leida tulevikus meelepärasem ja paremini tasustatav töö, sest ta oskab paremini suhelda ning lahendada probleeme. Oskus, mida eriti vajatakse juhtivatel ametikohtadel.
Välismaal sooritatud õppetööd arvestatakse Tartu Ülikooli õpingute osana. See tähendab, et kuigi välisõpingud ei ole kohustuslikud, on need õppekavasse planeeritud võimalusena. Tavaliselt minnakse välismaale õppima semestriks, ehkki võib ka aastaks. Õppida tuleb arvestusega, et välismaale õppima minnes tuleb väliskõrgkoolis läbida minimaalselt 15 EAP. Semestriks õppima minnes on soovitav teha kindlasti enam kui 15 EAP. 

Rohkem infot välisõpingute kohta

Usuteaduskonna partnerülikoolid

Erasmus+ programmiga on üliõpilastel võimalik õppida oma kodukõrgkooli Erasmuse partnerkõrgkoolides ja käia praktikal. Usuteaduskonna partnerülikoolid

Vaata ERASMUS+ partnerülikoole
Jaga
20.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine

21/22 kevadsemestril loetavad ained

BA kevad 21/22 loetavad ained

Jaga
08.12.2021