Teoloogia

Kõrvaleriala koosneb teoloogia suuna- ja erialamoodulist (kumbki 24 EAP) ja teoloogia kõrvalerialana valikmoodulist (12 EAP). Teoloogia kõrvaleriala valimine on eelduseks, et jätkata usuteaduskonna magistriõppes usuteaduse erialal.

Planeeri oma õpet! Vaata õppeainete lugemise plaani.

TÜ karjääripäev

Praktika

tudengid klassiruumis

JÄRELVAADATAV: Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused