Teoloogia

Kõrvaleriala koosneb teoloogia suuna- ja erialamoodulist (kumbki 24 EAP) ja teoloogia kõrvaleriala valikmoodulist (12 EAP). Teoloogia kõrvaleriala valimine on eelduseks, et jätkata usuteaduskonna magistriõppes usuteaduse erialal.

#õppimine #õpetamine
tudengid klassiruumis

Religioonipedagoogika eriala infotund toimub 11. mail

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus