Usundid õpetajale

Kõrvaleriala koosneb usundid õpetajale suuna- ja erialamoodulist (kumbki 24 EAP) ja religiooniuuringute ja teoloogia õppekava valikmoodulist (12 EAP).

Kõrvaleriala eesmärgiks on anda tulevasele üldhariduskooli õpetajale vajalik religiooniteaduslik ettevalmistus usundiõpetuse õpetamiseks.

Planeeri oma õpet! Vaata õppeainete lugemise plaani.

Praktika

Õpingute jooksul sooritatud praktika annab tudengile parem stardipositsiooni tööturule sisenemiseks. Usuteaduskonnas on praktika kohustuslik bakalaureuseõppes alates 2023. aastal sisseastunutele!
tudengid klassiruumis

Religioonipedagoogika eriala veebiinfotund toimub 6. märtsil

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused