Autor:
Ashkan Forouzani - Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Islam täna: kultuurist konfliktideni“

Mikrokraadiprogramm „Islam täna: kultuurist konfliktideni“ annab õppijatele alusteadmised religioonist, mis on mõjutanud Lähis-Ida, Põhja-Aafrika, Kesk-Aasia ja muude piirkondade rahvaid. Programmis pööratakse tähelepanu religioonist tulenevatele käitumisreeglitele, uskumustele, keeldudele ja kombestikule. Lisaks saadakse alusteadmised islami ajaloost ja õpetusest ning oskuse mõista islami sisemist mitmekesisust, mis lähtub eri koolkondadest, piirkondadest ja kultuurikontekstist.

Loengutel räägitakse võimalustest, kuidas vältida konfliktsituatsioone, mis võivad tekkida islami usu või kultuuriliste omapärade tõttu. Mikrokraadiprogrammi läbimine aitab mõista religiooni tähtsust ja tähendust moslemite igapäevaelu puudutavates küsimustes ning loob teisalt aluse ka islamiühiskondades edukaks hakkamasaamiseks. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad ennetama ja lahendama võimalikke usust tulenevaid tüliküsimusi.

Registreeru 21. augustini 2024!

  Toimumisaeg: september 2024 – juuni 2025

  Toimumiskoht: Tartu Ülikooli usuteaduskond, veebis

  Maht: 12 EAP-d

  Hind: 600 eurot (käibemaksu ei lisandu)

  Sihtgrupp: programm on kõikidele, kes võivad oma igapäevatöös puutuda kokku islami kultuuriruumist pärit inimestega, ning õpetajale ja teistele, kes vahendavad teadmisi islami kohta ja sooviksid seda teha teadlikumalt.

  Eesmärk: anda ettevalmistus, et mikrokraadiprogrammi läbinud mõistaksid islami kultuuriruumist pärit inimeste mitmekesist kombestikku, uskumusi, tabusid ja reegleid. See aitab omakorda lahendada probleeme ning kultuurist ja usust tingitud tüliküsimusi ning võimalusel neid ka vältida.

Mikrokraadiprogramm koosneb kolmest tasemeõppe ainest.

  • Sissejuhatus islamisse (3 EAP-d), 2024/2025. õppeaasta sügissemestril
  • Islami sisemine pluralism (3 EAP.d), 2024/2025. õppeaasta kevadsemestril
  • Igapäevane islam: uskumused, tavad, kombed (6 EAP-d), 2024/2025. õppeaasta kevadsemestril

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • omab ülevaadet islami tekkimise ja arenguga seotud spetsiifilistest küsimusest ning mõistab islami üleilmset mõju ja kohalikku tähendust,
  • suudab analüüsida islamist tulenevaid ühiskonda ja üksikisikut puudutavaid asjaolusid ja mõistab islami algusperioodi olulisust tänapäeva moslemi jaoks,
  • mõistab religiooni tähtsust ja tähendust tänapäeva moslemi igapäevaelus,
  • teadvustab ja omab ülevaadet islamimaalima mitmekesisusest tulenevatest uskumustest, kommetest, tavadest ja käitumisreeglitest,
  • on võimeline analüüsina konfliktsituatsioone, mis on tingitud islami kultuuri omapäradest, ja teab, mida vältida, et suhtlemisel moslemitega ei tekiks probleeme,
  • teab moslemi elu tähtsündmusi, mõistab sugudevahelise suhtlemise eripärasid ja perekonna rolli üksikisiku elus,
  • on võimeline arutlema islamist tulenevate religioossete ja kultuuriliste võtmeküsimuste teemadel.

Nõuded lõpetamiseks: tasemeõppe ainete läbimise tingimuste täitmine, eksamite ja arvestuste tähtaegne sooritamine.

Veel usuteaduskonnas pakutavaid mikrokraadiprogramme