Autor:
Andero Kalju

Õppekavad

Oluliselt on uuendatud õppekavade sisu.

Bakalaureuseõppes võib üliõpilane pühenduda kas religiooniuuringute või teoloogia suunale (lisaks võib võtta kõrvaleriala mujalt). Laienenud on mitmesugused valikute võimalused ja õppekava paindlikkus. Uuenenud õppevakava võib kujundlikult võrrelda rätsepa töökojaga, kust võib soovi korral valida nii standardülikonna kui ka enda vajaduste järgi trimmitud rätsepaülikonna. Valikuid on mitmesuguseid:

  • paindlik erialase süvenemise võimalus, st keskendumine just sellele valdkonnale, mis kõige enam huvi pakub;
  • süvendatud keeleõppe võimalused;
  • soodustatud õpiränne (semester välismaa ülikoolis);
  • süvendatud praktilise õppe võimalused.

Vaata õppekava ÕISist.


Magistriõppes on võimalik õppida kolmel erialal: religiooniuuringudreligioonipedagoogika ja teoloogia. Ka siin kehtib rätsepatöökoja printsiip. Üliõpilane võib:

  • keskenduda ühele huvitavale erialaprobleemile või -suunale, sealhulgas on senistele valikutele lisandunud võimalus arendada ennast digihumanitaaria alal;
  • siduda õpingud erialase praktilise tööga praktika ja ettevõtlusõppe kaudu;
  • valida magistritöö kirjutamise alternatiivina magistriprojekti koostamine;
  • täiendada ennast välismaal.

Vaata õppekava ÕISist.

Õppetöö on magistriõppes korraldatud nõnda, et üldjuhul on võimalik õppida ka töötaval inimesel. Loengud toimuvad mõningate eranditega kaks korda kuus neljapäeviti ja reedeti. Iseseisvat õppimist toetab e-õpe.

 

#õppimine #õpetamine
tudengid klassiruumis

Religioonipedagoogika eriala infotund toimub 11. mail

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus