Projekt „Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal“

Projekti eesmärk on jõuda Iiobi kirjanduse tekkeloo metoodiliselt usaldusväärse, kompleksse ja tervikliku pildini, mis arvestab nii heebrea, aramea kui ka kreeka ja teistes relevantsetes keeltes Iiobi traditsiooniga. Arvesse on kavas võtta Iiobi kirjanduse vahetuid piibellikke eelkäijaid ning kaudset sugulaskirjandust teadaolevas piiblivälises kirjanduses (Mesopotaamia), aga ka piibli- ja piibliväliseid traditsioone, mis on Iiobi raamatu teise templi aegsete autoritega kaasaegsed (nt Õpetussõnad, Ben Sira, tarkuskirjandus Surnumere käsikirjades) või vahetult järgnevad (nt Iiobi tõlked, eriti nn vana-kreeka versioon, ka Iiobi Testament ning Iiobi varane heebrea- ja arameakeelne kirjanduslik järelmäng esimestel sajanditel m.a.j). Projekt on innovaatiline katse sünteesida erinevate metoodiliste lähenemiste tulemusi, selleks et saavutada kogu Iiobi kirjanduse terviklik ajalugu (tekst, vorm, ideed) ning leida metoodika, mis sobib selleks kõige paremini.

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PRG938). 

Vaata projekti andmeid ETISest.

Vaata projektiga seotud tõlkeid „Piibel kontekstis“ lehelt.

Urmas Nõmmik

Dr. theol. habil., Vana Testamendi ja semitistika professor

Ülesanne projektis: Iiobi raamatu kommentaar (Historical Commentary of the Old Testament, Leuven: Peeters), meetodiraamat vormi-, teksti- ja redaktsioonikriitika kasutamisest Iiobi uurimisel, Iiobi lääne-semiidi taust.

Uurimisvaldkond: Vana Testament / Heebrea Piibel, Iiob, Psalmid, Genesis, poetoloogia ja vormilugu, hermeneutika, motiivilugu, Vana-Iisraeli usundilugu, Eesti teaduslugu.

Profiilid: ETIS / academia.edu

Andreas Johandi

PhD, Lähis-Ida usundiloo teadur

Ülesanne projektis: Iiobi raamatu Vana-Lähis-Ida paralleelid.

Uurimisvaldkond: Mesopotaamia usundilugu, varajane Mesopotaamia panteon, jumal Asalluhi, Mesopotaamia maagia.

Profiilid: ETIS / academia.edu

 

Ergo Naab

PhD, Uue testamendi teadur

Ülesanne projektis: Iiobi testamendi tõlge ja kommentaar (Piibel kontekstis).

Uurimisvaldkond: Uus Testament, Paulus, pseudepigraafne kirjandus, algkristliku ideoloogia kujunemine, sotsiaal-ajaloolised ja postkoloniaalsed uuringud.

Profiilid: ETIS / academia.edu

 

Anu Põldsam

PhD, Judaistika lektor

Ülesanne projektis: Iiobi raamatu motiivi- ja retseptsioonilugu varases juudi kirjanduses (Talmud, midrašid, Iiobi testament).

Uurimisvaldkond: Heebrea keel, juudi mõttelugu, hermeneutika, motiivilugu, judaistika ajalugu.

Profiilid: ETIS / academia.edu

Sirli Ellermäe

MA

Ülesanne projektis: Tarkuskirjanduslikud ja psalmikirjanduse paralleelid Qumrani käsikirjades.

Uurimisvaldkond: Qumrani hodajad

 

Jonas Jakobson

MA

Ülesanne projektis: Vana Testamendi/Heebrea piibli deuterokanoonilise tarkuskirjanduse poetoloogilised paralleelid.

Uurimisvaldkond: Vana Testamendi/Heebrea piibli ja Ben Sira tekstide poetoloogia ja žanriline struktuur, Vana Testament/Heebrea piibel, Vana-Lähis Ida, Vana-Egiptuse ja Vana-Kreeka tarkuskirjandus, ugaritoloogia.

Profiilid: ETIS

 

Diana Tomingas

MA, Usuteaduse doktorant

Ülesanne projektis: Iiobi raamatu keele ning kirjandus- ja vormiloo uurimine doktoritöö raames.

Uurimisvaldkond: Piibliheebrea keel, Vana Testamendi/Heebrea piibli poetoloogia ja kirjanduslikud võtted.

Profiilid: ETIS / Academia.edu

 

Rahel Toomik

Ülesanne projektis: Piiblikirjanduse retseptsioon kreeka kirikuisadel

Uurimisvaldkond: Patristika

 

Amir Vasheghanifarahani

MA, Usuteaduse doktorant

Ülesanne projektis: Iiobi raamatu piibliheebrea ja süüriakeelsete tekstide võrdlus ja analüüs.

Uurimisvaldkond: Vana Testament/Heebrea piibel, Pešitta, süüriakeelne kirjandus ja luule.

 

Alice Vijard

MA, Usuteaduse doktorant

Ülesanne projektis: Iiobi raamatu ja tarkuskirjanduse paralleelid araabiakeelses islamieelses ja varajases islami pärimuses, keskaegse Hispaania heebrea- ja araabiakeelne luule.

Uurimisvaldkond: araabia keel ja kirjandus, islamieelne luule, Vana Testament/Heebrea piibel, Saalomoni pärimus.

Profiilid: ETIS

 

 

Projekt „Piibel kontekstis“