Baburam Saikia kaitseb doktoritööd „Contradictions in(side) the tradition: lived religion, ritual and change with reference to Majuli sattras“

21. juunil kell 14.00 kaitseb Baburam Saikia folkloristika erialal doktoritööd „Contradictions in(side) the tradition: lived religion, ritual and change with reference to Majuli sattras“ („Vastuolud traditsioonis: elatud usund, rituaalid ja muutused Majuli satrates“).

Juhendaja:
prof Ülo Valk, Tartu Ülikool

Oponent:
prof Lidia Guzy,  Corki Ülikool (Iirimaa)


Kokkuvõte
Väitekiri põhineb Indias Assamis tehtud välitöödel ja intervjuudel ning keskendub hinduismile kui elatud usundile. Selles käsitletakse suulist pärimust ja rituaale, mis seostuvad satratega. Need on mungakloostrid, millele pani aluse Šankaradeva (1449 ̶1568) – usu- ja ühiskondliku elu reformaator, kes arendas assami kirjandust ja kuulutas õpetust, mis peab ülimaks jumal Višnut ja tema maiseid kehastusi ning järgib religioosse pühendumuse (bhakti) põhimõtteid. Mõned vanimad satrad asuvad Majuli saarel keset Brahmaputra jõge ja neist on saanud võimsad religioossed keskused. Lisaks on satrad lastekodud ning haridusasutused. Nad sümboliseerivad assami etnilist ja kultuurilist identiteeti ja kannavad edasi olulisi traditsioone, nagu näiteks klassikaline sattriya tants.

Tänapäeval on elu satrates muutumas. Kuigi nende autoriteet põhineb usul muutumatust traditsioonist, satub see üha enam vastuollu tegeliku eluga – seda eriti satrates elavate noorte mungaõpilaste jaoks. Nende jaoks on üha raskem järgida rituaalse puhtuse nõudeid, mis on tsölibaatsetes satrates olnud ülimalt olulised. Kättesaadav tehnoloogia ja kõikjale ulatuv sotsiaalmeedia hoiavad nad tihedalt seotud ilmaliku eluga väljaspool satraid. Vastuolud ettekirjutatud ja elatud religiooni vahel muutuvad üha tugevamaks. Silma torkab ka vastuolu Šankaradeva kuulutatud võrduse õpetuse ja poliitiliste vaadete vahel, mida järgivad satraülemad, kes toetavad braahmanite ülemvõimu ja kalduvad hinduistlikku natsionalismi ning parempoolsusse. Et väitekirja autor on elanud pikka aega ühes Majuli satratest, aitab tema uurimus heita valgust satrakultuurile pärimuse kandja vaatepunktist.

Link veebis liitumiseks: https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=84448d68-e9aa-4680-a266-0d6eeffe5c80&tenantId=6d356317-0d04-4abc-b6b6-8c9773885bb0&threadId=19_meeting_MDNjZTBkNGUtZTA0YS00OWU1LWFiYjctZjVhN2M1OTIwOTA3@thread.v2&messageId=0&language=et-EE

#koostöö #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
tudengid

Tulemas on rahvusvaheline konverents “Adolf von Harnack – lõhesid ületamas”

15.08.2022
#teadus #ühiskonnale
15.08.2022
#rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
raamatud

Rahvusvaheline minikonverents Iiobi raamatu tõlgendusloo ja -võimaluste teemal

10.08.2022