Author:
Anu Põldsam

Alanud on registreerumine veebikursusele „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“

Kevadsemestritel korraldab usuteaduskond regulaarselt vaba juurdepääsuga tasuta e-kursust „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“. Kursus kestab viis nädalat ja selle edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus. Kursuse läbimine vähemalt hindele C annab lisapunkte Tartu ülikooli usuteaduse bakalaureuse õppekavale sisseastumisel.

Usuäärmusluse puhul on tegu sotsiaalselt aktuaalse ja mitmetahulise probleemiga, milles orienteerumiseks on oluline mõista religiooni radikaliseerumise mehhanisme. Selle kohta on Eesti keeleruumis vähe adekvaatset ja kallutama infot.

  • Kursuse eesmärgiks on kirjeldada usuäärmusluse tekkemehhanisme ja avaldumisvorme ning nende rolli sotsiaalsetes konfliktides.
  • Kursus on suunatud kõigile, keda huvitab usu ja selle äärmuslike esinemisvormide roll kaasaegsetes sotsiaalsetes konfliktides. Kursus kestab viis nädalat ja seda on võimalik läbida kodust lahkumata. 

Kursus on registreerumiseks avatud 12. maini.

Registreerumine ja kursuse lisainfo.

#täiendusõpe
kreeka kirik

Mikrokraadiprogramm „Õigeusk ja kaasaja väljakutsed”

#täiendusõpe
Tallinna panoraam

Tallinna kirikuid tutvustav ühepäevane koolitus

#täiendusõpe
Tartu Ülikooli pusle kust on mõned jupid puudu

Usuteaduskonna mikrokraadiprogrammid