Autor:
Tartu Ülikool

EASR aastakonverents keskendub tänavu religioonide ja vabaduse teemale

27. juunist 1. juulini toimub Corkis Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni (EASR) aastakonverents "Religioonid ja vabadused“ (Religions and States of Freedom). 

Juhtivaid Euroopa religiooniuurijaid ja teisi konverentsiteemaga tegelevaid uurijaid koondav konverents keskendub sel aastal religiooni ja vabaduse suhetele. Covid-19 pandeemiale reageerimine on näidanud, kui kiiresti saab vabadusi radikaalselt piirata: pühakojad suletakse, palverännakutel osalemine keelatakse ja solidaarsusaktid kriminaliseeritakse. Religioossed autoriteedid ja riigivõimud peavad ühelt poolt pidevalt ümber hindama omavahelisi suhteid, teisalt ka vastastikuseid vabadusi, mida nad võivad kas tagada, piirata või hoopis keelata. Konverentsil käsitletakse vabaduse ja religiooni ajaloolisi ning kaasaegseid suhteid nii sotsioloogilisest, antropoloogilisest, kultuurilisest, poliitilisest, psühholoogilisest, filosoofilisest kui juriidilisest vaatenurgast.  

Usuteaduskonnast esitatakse konverentsil viis ettekannet.

Doktorant Nele Dresen keskendub 1980. aastate lõpus nõukogude Eestis tegutsenud usuliikumiste seas laialdaselt diskuteeritud vabaduse teemale. Ettekandes analüüsib ta, kuidas uususundid rääkisid vabadusest, iseolemisest ja iseseisvusest nii üksikindiviidi kui ka riigi tasandil ning kuidas nende arusaamu mõjutasid ja muutsid tollal lõkkele löönud revolutsioonilised protsessid.

Doktorant Iakov Kadochnikov kõneleb muutustest Isini kuninglikus ideoloogias ja esimeste Isini valitsejate usulistes tõekspidamistes.

Religiooniuuringute teadur Indrek Peedu arutleb meetodi ja metodoloogia üle religiooniuuringutes ning vaatleb, millistel erinevatel viisidel on religiooniuurijaid neid kaht mõistet mõistnud ja mida see on endaga kaasa toonud. 

Religiooniuuringute nooremteadur Anastasiia Babash peab ettekande veebis levivast religioossest feminismist ja selle suhestumisest religioosne-sekulaarne jaotusegaSamas paneelis osaleb ka süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull, kes vaatleb oma ettekandes religiooni ja soolisuse suhteid, nagu need avalduvad vastuseisus Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee Istanbuli konventsioonile. Babashi ja Kulli ettekanded esitavad "Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid" projekti "Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud" (MHVUS21035) käigus tehtud uurimuste esialgseid tulemusi. 

Konverentsi kogu programmi leiab konverentsi kodulehelt.

 

Sofi Oksaneni foto: Toni Härkonen, plakat: Triinu Rosenberg

Vestlusõhtu tunnustatud kirjaniku Sofi Oksaneniga

Naised

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

Andreas Johandi

Andreas Johandi pälvis järeldoktorantuuriks Alexander von Humboldti Fondi stipendiumi