Autor:
/Unsplash

Helen Haas: islami mitmekesisuse üheks põhjuseks on usulise autoriteedi küsimus

29. ja 30. novembril toimus Tartus Aasia Keskuse korraldatud konverents „Autoriteet ja vaimsus islamis: mitmekesisuse allikad“, mille eesmärk oli tuua kokku nii Eesti kui ka välismaa teadlasi ja üliõpilasi, kes tegelevad islamimaailma uurimisega.

Usuteaduskonna doktorant Helen Haas kirjutab teaduskonna blogis, et kahepäevasel konverentsil keskenduti islami mitmekesisusele just vaimuliku autoriteedi küsimustest lähtuvalt. Ka Aasia Keskuse juhataja Elo Süld nentis oma tervituskõnes, et kuna islamimaailma mitmekesisuse üheks oluliseks põhjuseks on usulise autoriteediga seonduv, siis tuleb mitmekesisuse mõistmiseks sellele teemale erilist tähelepanu pöörata.

Nii oli konverentsi fookuses religioosse autoriteedi konstrueerimine, legitimeerimine ja väljendamine traditsioonide, uskumuste, tekstide, kõnede, tavade ja rituaalide kaudu. Lisaks otsiti erinevatest vaatenurkadest vastust küsimusele, kes on õigustatud olema vaimulik juht. Kokkuvõttes tõdeti, et sellele küsimusele võib küll olla palju vastuseid, kuid nende lahknemiste tõttu on siiski raske väita midagi üheselt. Mis toob meid Helen Haasi sõnul tagasi islami mitmekesisuse allikateni, millest üks olulisemaid peitub kindlasti religioosse autoriteedi küsimuses.

Helen Haasi kokkuvõtet konverentsil kõneldust saab lugeda usuteaduskonna blogist.

Angelicum

Tarmo Toom: rahvusvaheline konverents Roomas käsitles Vana Testamendi olulisust kristlikus kogukonnas

Peahoone

Usuteaduskonnas kaitsti 21 lõputööd

Doktorantide konverents

Tartu ja Läti teoloogia ja religiooniuuringute doktorandid kohtusid Pühajärvel