Kaasaegsed religioossed suundumused

Kaasaja religioossete suundumuste uurimisvaldkonnas on põhihuvi koondunud tänastele usulistele ja vaimsetele arengutele Eestis. Tähelepanu all on nii globaalselt levivad trendid ja nende kohalikud teisendid kui ka lokaalsed nähtused. Uuritakse esile kerkivaid ilminguid uutes religioossetes või vaimsetes ühendustes, aga ka muutusi traditsioonilistes religioossetes organisatsioonides. Huvi pakub nii usuline olukord üldiselt kui ka selles aset leidvad arengud ühiskonna tasandil ning üksikinimeste elus. Uurimisel kasutatakse religioonisotsioloogia, kirikuajaloo, religiooniantropoloogia, religioonipsühholoogia, etnoloogia ja folkloristika teooriaid ja meetodeid.

Uurimistulemused on vormistatud kraaditööde, erialaajakirjade teadusartiklite ja kogumike sarjana „Mitut usku Eesti“.

Maailma usundite, uususundite ja religioosse mitmekesisuse teemaga on tegelenud Ringo Ringvee ja Lea Altnurme. Üliõpilased on kaitsnud selles vallas arvukalt kraaditöid. 2004 ilmus kogumik „Mitut usku Eesti“, mis kajastas maailma usundite olukorda Eestis, toimetajaks Lea Altnurme, ning 2012 kogumik „Uued usulised ja vaimsed ühendused Eestis“.

Traditsioonilistes kirikutes aset leidvate muutuste analüüsimisega on tegelenud Indrek Pekko ja Liina Eek. Esimene neist on uurinud Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut 21. sajandil ning teine Eesti õigeusklike religioossust tänapäeval. Mõlemad valmistuvad kaitsma doktoritööd. Mõningatest arengutest traditsioonilises kristluses Eestis annab ülevaate 2007 ilmunud kogumik „Mitut usku Eesti II“, toimetaja Lea Altnurme. 2015 ilmus õigeususpetsiifiline kogumik „Mitut usku Eesti IV. Õigeusu eri“, selle toimetas Liina Eek.

Uue vaimsuse uurimisega on seotud Lea Altnurme ja Marko Uibu. Esimene neist käsitles teemat doktoritöös „Kristlusest oma usuni“ religioossete paradigmade vahetusega seoses. Marko Uibu on uurinud uut vaimsust erinevatel teemadel ja toimetanud kogumiku „Mitut usku Eesti III. Uue vaimsuse eri“ (2013).

Individuaalse religioossuse ning religioossete ühendustega liitumise, neis püsimise ja neist lahkumise teemaga on tegelenud Lea Altnurme ja Liina Kilemit. Viimane neist valmistub kaitsma doktoritööd teemal „Kristlike kirikute ja kogudustega liitumise ja nendesse kuulumise põhjustest“.

Mittereligioossuse ja ateismi erinevate tahkude uurimisega nii ajaloolisest kui ka sotsiaalteaduslikust vaatenurgast on tegelenud Atko Remmel, kes on koostöös Meelis Friedenthaliga toimetanud ka Ajaloolise Ajakirja erinumbri „Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis“ (2012).

26.‒29. maini 2015 toimus Tartus rahvusvaheline konverents „Old religion and new spirituality: continuity and changes in the background of secularization“ (www.orns.ut.ee), mille ettekanded hõlmasid enamikku teemasid kaasaja religioossete suundumuste vallast, mida Tartu Ülikooli usuteaduskonnas on uuritud.

Valitud publikatsioone

Altnurme, Lea. „Changes in mythic patterns in Estonian religious life stories“. Social Compass, 58 (1), 77−94, 2011. (http://scp.sagepub.com/content/58/1/77.abstract)

Remmel, Atko; Uibu, Marko. „Outside Conventional Forms: Religion and Non-Religion in Estonia“. Religion and Society in Central and Eastern Europe, 8 (1), 5−20, 2015. (http://www.rascee.net/index.php/rascee/article/view/93)

Remmel, Atko. „Ambiguous atheism: the impact of political changes on the meaning and reception of atheism in Estonia”. Annual Review of the Sociology of Religion, 7, x - x. [ilmumas], 2016.

Remmel, Atko. „Religion, interrupted? Religious indifference in Estonia“. In: Johannes Quack and Cora Schuh (eds.), „Religious Indifferences: Between and Beyond Religion and Nonreligion“ [ilmumas]. Springer, 2016.

Ringvee, Ringo. „New Religious Movements and New Age in Estonia“. In: James R. Lewis, Inga Bårdsen Tøllefsen (Ed.). Handbook of Nordic New Religions (478−494). Leiden: BRILL Academic Publishers. (Brill Handbooks on Contemporary Religion; 11), 2015.

Uibu, Marko. „Re-emerging Religiosity: The Mainstreaming of New Spirituality in Estonia“. Journal of Baltic Studies, x−x, 01629778.2015.1113432 , 2016.