Autor:
Indrek Tenno

Matrikkel ühendab usuteaduskonna mineviku tänasega

Teise maailmasõja pöördelistel aastatel usuteaduskonnas õppinud Tõnis Tenno matrikkel kõneleb laiapõhjalisest teoloogilisest ja humanitaarsest haridusest, mida andsid edasi eesti kultuuri- ja vaimuelu suurkujud. 

Tõnis Tenno immatrikuleeriti usuteaduskonda 1936. aastal ning tema õpiraamat annab väga hea ülevaate ainetest ja õppejõududest, kellega teaduskonna tudengid teise maailmasõja eelõhtul kohtusid. Nimeliselt võib esile tuua usundiloolase ja polügloti Uku Masingu, usuteadlase ja vaimuliku Elmar Salumaa ning Tartu Ülikooli rektori piiskop Johan Kõppi. Lisaks neile õpetasid tulevasi teolooge veel paljud säravad isikud, kellest paljude akadeemiline töö jätkus ka nõukogude okupatsiooni piiratud tingimustes - sellega loodi vaimusild teise maailmasõja eelse ning 1991. aastal taasavatud usuteaduskonna vahele.

Tõnis Tenno elust ja õpingutest kirjutab tema pojapoeg, usuteaduskonna vilistlane Indrek Tenno ajalehes Eesti Kirik.

Rooma

Rooma reisipäevik V: viimane päev Roomas ja ongi lõpp!

Atraktsioon kirikus

Rooma reisipäevik IV: kolmas täispäev Roomas

Sofi Oksaneni foto: Toni Härkonen, plakat: Triinu Rosenberg

Vestlusõhtu tunnustatud kirjaniku Sofi Oksaneniga