Autor:
Indrek Tenno

Matrikkel ühendab usuteaduskonna mineviku tänasega

Teise maailmasõja pöördelistel aastatel usuteaduskonnas õppinud Tõnis Tenno matrikkel kõneleb laiapõhjalisest teoloogilisest ja humanitaarsest haridusest, mida andsid edasi eesti kultuuri- ja vaimuelu suurkujud. 

Tõnis Tenno immatrikuleeriti usuteaduskonda 1936. aastal ning tema õpiraamat annab väga hea ülevaate ainetest ja õppejõududest, kellega teaduskonna tudengid teise maailmasõja eelõhtul kohtusid. Nimeliselt võib esile tuua usundiloolase ja polügloti Uku Masingu, usuteadlase ja vaimuliku Elmar Salumaa ning Tartu Ülikooli rektori piiskop Johan Kõppi. Lisaks neile õpetasid tulevasi teolooge veel paljud säravad isikud, kellest paljude akadeemiline töö jätkus ka nõukogude okupatsiooni piiratud tingimustes - sellega loodi vaimusild teise maailmasõja eelse ning 1991. aastal taasavatud usuteaduskonna vahele.

Tõnis Tenno elust ja õpingutest kirjutab tema pojapoeg, usuteaduskonna vilistlane Indrek Tenno ajalehes Eesti Kirik.

#koostöö #kultuur #rahvusvaheline #teadus
Surnuaed

Surm ja surmajärgne elu Läti kultuuris

#kultuur #ühiskonnale
Olga Schihalejev näituse taustal

Viimane võimalus külastada Tartus Eesti esimesele rahvahääletusele ja religioonialasele haridusele pühendatud näitust

#kultuur #teadus #ühiskonnale
Raamatud riiulis

Projektil „Piibel kontekstis“ on nüüd oma koduleht