Foto:
Erakogu

Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis Katrin Alekand

Tänavuse Tartu Luterliku Peetri kooli välja antava Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika eriala magistrant Katrin Alekand. 


Stipendiumikomisjoni liikme, usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejevi sõnul rääkisid Katrini kasuks tema senine hariduskäik, soov ennast täiendada ning kogemus õpetajana. Lisaks oli Katrini taotlus stipendiumi statuudiga heas kooskõlas. 

Katrinis tekitas stipendiumi saamine esmalt siirast üllatust ja veidi ka segadust, kuid ta võtab tunnustust suure au ja usalduse märgina. „Arvan, et meil on religioonipedagoogika tudengite seas kindlasti teisigi, kes seda stipendiumit väärivad,“ jääb Katrin tagasihoidlikuks, „sel aastal oli religioonipedagoogika erialale magistriõppes vastuvõetuid ebaharilikult palju. Nii et natuke meid ikka peaks olema!“ 

Image
Katrin Alekand

Stipendiumi saamine on Katrini sõnul ka kohustus: „seda raha ei antud niisama elamiseks ja säramiseks, vaid sihtotstarbeliselt kasutamiseks. Tulevasel augustil toimub Roomas EFTRE konverents „Sillad üle rahutute vete – religiooniõpetus muutuvas ajas“, millest sooviksin Pille Valgu nimelise stipendiumi abil osa võtta.“ Lisaks konverentsil osalemisele, soovib Katrin reisi siduda ka oma teise huviga – henna kasutamise ajaloo uurimisega. „Sooviksin hennat otsiva pilguga külastada Vatikani muuseumi ja minna hiljuti avatud Priskilla katakombide maalinguid vaatama,“ selgitab Katrin.

Kui aga konverents mistahes põhjustel ära jääb, plaanib Katrin täiendada oma raamaturiiulit: „raamatuid ei ole kunagi liiga palju. Religioonipedagoogikaga seonduva lugemisvara osas on mul riiuleis suur auk, mida täita!“

Pille Valgu nimelise stipendiumi eesmärk on toetada sihtrühma kuuluvate inimeste erialast enesetäiendamist ja õpirännet. 

Stipendiumi suurus on 750 eurot ja see antakse välja Pille Valgu sünniaastapäevaks, 21. detsembriks.
 

 

#tunnustamine
Autasustamine

Selgunud on õppevaldkonna auhindade saajad

#teadus #tunnustamine
Laura Jaanhold ja Tõnis Lukas

Laura Jaanholdi magistriprojekt võitis üliõpilaste teadustööde konkursil riikliku preemia

#õppimine #tunnustamine
Auhind

Üliõpilaste teadustööde preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas