Autor:
Indrek Peedu

Tartu ja Läti teoloogia ja religiooniuuringute doktorandid kohtusid Pühajärvel

Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja Läti Ülikooli teoloogia ja religiooniuuringute doktorandid kogunesid Pühajärve puhkekeskusesse, et osaleda juba kuuendat korda toimuval doktorantide konverentsil. Seekordne üritus paistis silma põhjaliku ettevalmistuse ja sisukate arutelude poolest.

„Erinevalt varasematest konverentsidest saadeti seekord doktorantide ettekannete tekstid kaks nädalat varem ette ja need jagati teiste doktorantide seast valitud kahele retsensendile varasemaks tutvumiseks,” ütles konverentsi korraldanud kirikuloo professor Riho Altnurme. Tema sõnul võimaldas see uuendus suuremat süvenemist ja sisukamat diskussiooni, kuna arutelud olid põhjalikumalt ette valmistatud ja ettekannetele järgnenud küsimustele oli planeeritud rohkem aega.

Külalisesinejana avas konverentsi Helsingi ülikooli nimekas oikumeenikaprofessor Risto Saarinen, kes on usuteaduskonnaga koostööd teinud mitmel varasemalgi korral. Saarinen andis ülevaate teoloogilisest meetodist ning jagas ülikoolid Humboldti traditsiooni järgivateks mandri-Euroopa ülikoolideks ja tulemusele orienteeritud, peamiselt anglosaksi ülikoolideks.  Saarineni sõnastatud jaotuse järgi on Humboldti traditsioonis oluline eelkõige neutraalselt esitatud teadustulemus. Tulemusele orienteeritud ülikoolides on aga olulisem tulemuse esitus, mille juures võib (ja peab) autor oma veendumusi ja hoiakuid väljendama. See vahe peegeldub ka dissertatsioonides. „Me kuulume ilmselt koos Helsinki ja Läti Ülikoolidega Humboldti traditsiooni, see on teinud meie koostöö lihtsaks ja meeldivaks,“ sõnas Altnurme. 

Doktorandid võtsid Saarineni „kammertooni“ omaks ja esitlesid oma uurimistöid kirglikkuse ja asjatundlikkusega, pidades kinni ettekannetele eraldatud ajalimiitidest. Konverentsi õhkkond oli inspireeriv ja akadeemiliselt viljakas, seetõttu väärib üritus Riho Altnurme sõnul ka järgmisel aastal kordamist ja kindlasti koos sel aastal sisse viidud uuendustega. 

Peahoone

Usuteaduskonnas kaitsti 21 lõputööd

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Üllas Linder kaitseb doktoritööd „Adam Reinhold Schiewe. Esimese Eesti baptistikoguduse rajaja elulugu“

10. juunil kell 16.15 kaitseb Üllas Linder religiooniuuringute erialal doktoritööd „Adam Reinhold Schiewe. Esimese Eesti baptistikoguduse rajaja elulugu“.