Autor:
Haridus- ja Teadusministeerium

Üliõpilaste teadustööde preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Eesti Teadusagentuur ning haridus- ja teadusministeerium andsid 13. detsembril üle auhinnad 2022. aasta parimatele üliõpilaste teadustöödele humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe kategoorias omistati preemiad järgnevatele tudengitele:

1. preemia (960 eurot) Kristo Oksale konkursitöö „Tarvastu ordulinnuse sepikoda“ eest, juhendaja: Ragnar Saage.

2. preemia (650 eurot) Tormi Arivale konkursitöö „Reedik Palmi kaks maailma“ eest, juhendaja: Mart Velsker.

3. preemia (320 eurot) Triin Aasale konkursitöö „Intensiivistajad eesti noortekeeles“ eest, juhendaja: Liina Lindström.

Konkursi hindamiskomisjon märkis ära järgnevad tööd:

Jaana Jurtšenkova konkursitöö „Gezeliuse leksikoni „Lexicon Graeco-Latinum“ tähe alfa editsioon“, juhendaja: Janika Päll.

Rasmus Heinsare konkursitöö „Kuningas ja piiskop Böömi- ja Määrimaal 13. sajandi esimesel poolel“, juhendajad: Kerli Kraus, Anti Selart.

Janis Pettai konkursitöö „Granulatsiooni tehnoloogiast inspireeritud ehtekomplekt“, juhendajad: Harvi Varkki, Kristi Tuum.

Magistriõppe kategoorias omistati preemiad järgnevatele tudengitele:

1. preemia (1600 eurot) Linda Vilumetsale konkursitöö „Varauusaegse Tallinna eeslinna laste tervis ja elukeskkond paleopatoloogilise analüüsi põhjal“ eest, juhendaja: Ülle Aguraiuja-Lätti, Martin Malve.

2. preemia (1300 eurot) Anni Poldingule  konkursitöö „Karl Morgensterni inauguratsioonikõne ja Tartu ülikooli pedagoogilis-filoloogilise seminari tudengite harjutustöödes esinevate võtmesõnade võrdlev analüüs“ eest, juhendaja: Janika Päll.

2. preemia (1300 eurot) Laura Jaanholdile konkursitöö „Suhtumine religiooni Eestis - kuidas tunnevad end Eestis kristlike konfessioonide esindajad“ eest, juhendajad: Atko Remmel, Hedi-Liis Toome.

Konkursi hindamiskomisjon märkis ära Marilyn Mägi konkursitöö „Abielulahutuste põhjused Viljandi-Pärnu Rahukogu lahutustoimikutes 1923-1940“, juhendaja: Aigi Rahi-Tamm.

Doktoriõppe kategoorias omistati preemiad järgnevatele tudengitele:

1. preemia (1600 eurot) Liisi Veskile (Glasgow Ülikool) konkursitöö „Tugevama rahvusliku ühtsuse poole: organitsistlikud ja riigirahvuslikud ideed 1930. aastate Eestis“ eest, juhendajad: David Smith, Pärtel Piirimäe.

2. preemia (1300 eurot) Danila Rygovskiyle konkursitöö „Naised vene vanausuliste kultuuris: religioossed praktikad ja avalikud ettekujutused“ eest, juhendaja: Ergo-Hart Västrik.

Konkursi hindamiskomisjon märkis ära Christiana Holsapple konkursitöö „Positsionaalsuse narratiivid tänapäeva Gagauusias: komplekssus ja rahvuslik normatiivsus“, juhendaja: Elo-Hanna Seljamaa.

Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia omistati Elis Pärnale konkursitöö „Eestimaa puitmõisad aastail 1700-1850: etnoloogilisest pärandist stiiliarhitektuurini“ eest, juhendaja: Juhan Maiste.

Palju õnne kõigile laureaatidele ja juhendajatele!

 

Täielik nimekiri autasustatud üliõpilaste teadustöödest on leitav Eesti Teadusagentuuri kodulehel. Vaata ka fotogaleriid auhindade üleandmisest. 

Üliõpilased Jakobi 2 õppehoone auditooriumis

Sügisesed vabaained humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

marjad

24/25 sügissemestril loetavad ained