Ahenkora Siaw Kwakye kaitseb doktoritööd „Transcendence, as a theme in theology and technology“

11. oktoobril kell 18.15 kaitseb Ahenkora Siaw Kwakye teoloogia erialal doktoritööd „Transcendence, as a theme in theology and technology“ („Transtsendentsus kui teema teoloogias ja tehnoloogias“).

Juhendaja:
professor Anne Kull, Tartu Ülikool

Oponent:
kaasprofessor Stefanie Knauss, University Villanova (USA)

Kokkuvõte
Doktoritöös uuritakse transtsendentsi tähendust religioonis/teoloogias ja teaduses/tehnoloogias. Seejuures analüüsitakse „posthumanistlikke“ diskursusi valitud religioonides, transhumanismis ja posthumanismis. Uuring pakub välja kaks võimalust horisontaalse ja vertikaalse transtsendentsuse tajumiseks. Horisontaalne transtsendentsus osutab nii ette- kui ka tahapoole, fokusseerides suhetele meid ümbritsevate mitteinimestega. See hõlmab teaduse ja tehnoloogia kaudu toimuvat täiustamist seoses universumi mitteinimlike mõjuritega. Horisontaalne transtsendentsus osutab inimese kehastusele looduses, väärtustades sugulust nii elusate kui ka elutute olenditega looduses. See hõlmab piiride ületamist teadusuuringute ja tehnoloogia rakendamise kaudu, tunnistades, et tehnoloogia kui vahend on osa inimloomusest ja Jumala kingitus. Seetõttu tuleks tehnoloogiat kasutada tervislikel eesmärkidel, mis ei kahjusta keskkonnas leiduvaid organisme. Horisontaalne transtsendentsus hõlbustab meeskonna ülesehitamist, kogukonda, austust ja hoolitsust teise kui iseenda eest. Vertikaalne transtsendents osutab ülespoole ja see fokusseerib teispoolsusele. See esindab soovi ja nägemust loodusest eralduda tehnoloogia või jumalike vahendite abil. Vertikaalne hõlmab dualistlikku arusaama inimesest, mida saab täiustada mõistuse/hingede/immateriaalse kehast/materjalist eraldamise kaudu. Mõisted ja doktriinid, mis omistavad indiviididele, rühmadele või liikidele eelisseisundi, on vertikaalsed, sealhulgas eitavad inimeste kehastumist looduses. Uurimus koosneb seitsmest peatükist, millest igaüks edastab ainulaadset, kuid ühist diskursust.