Helle Kaasik kaitseb doktoritööd „Sacred medicine from the forest: chemical, psychological and spiritual aspects of ayahuasca“

19. septembril kell 16.15 kaitseb Helle Kaasik religiooniuuringute erialal doktoritööd „Sacred medicine from the forest: chemical, psychological and spiritual aspects of ayahuasca“ („Püha metsaravim ayahuasca: keemilised, psühholoogilised ja spirituaalsed aspektid“).

Juhendaja:
kaasprof Lea Altnurme, Tartu Ülikool

prof Kairi Kreegipuu, Tartu Ülikool

Oponent:
prof Andre van der Braak, Vrije Universiteit Amsterdam (Holland)

Kokkuvõte
Doktoritöö teema on psüühikat mõjutava taimejoogi ayahuasca kasutamine. Ayahuascat kasutatakse traditsiooniliselt Amazoonia põlisrahvaste rituaalides ja sakramendina Brasiiliast pärit sünkretistlikes usundites. Üle maailma on levinud neošamanistlikud ayahuasca rituaalid uue vaimsuse kontekstis. Selles interdistsiplinaarses töös uuriti ayahuasca koostist ning kasutajate psühholoogiat ja spirituaalseid kogemusi. Ayahuasca koostist uuriti 102 proovi keemilise analüüsiga. Toimeainete sisaldused Amazoonia põliselanike jookides ja Santo Daime sakramendis olid mõõdukad ja omavahel seotud. Mõne Euroopa neošamanistliku rituaali joogis oli psühhedeelse DMT sisaldus kõrge, kuid traditsioonilised taimed olid asendatud teiste taimede või kemikaalidega. Psühholoogiliselt uuriti 30 ayahuasca kasutajat ja 30 kontrollgrupi liiget ning intervjueeriti 63 kasutajat. Psühholoogilises uuringus osalenud kasutajate vaimne tervis ja vaimsed võimed olid normaalsed. Kasutajatel oli kontrollgrupist vähem depressiooni ja ärevust, nad olid rohkem oma eluga rahul ja õnnelikud. Uuringus osalenute spirituaalne taust oli mitmekesine, sageli seotud uue vaimsusega. Enamuse jaoks olid ayahuasca rituaalid nende vaimsuse osa ja spirituaalsete kogemuste allikas. Ayahuasca mõjul kogeti nt. liitreaalsuse laadseid tajumuutusi, nägemuslikke rännakuid, kehalist tervendust, kontakte vaimolenditega, transformatsioone ja müstilisi kogemusi. Mitmel osalejal oli püsiv suhe ayahuasca taimega, keda tajuti teadliku, püha, targa ja tervendava vaimolendina. Enamus uuritud kasutajaid leidis, et rituaalides osalemine on neile hästi mõjunud, kuid kirjeldati ka soovimatuid mõjusid. Ayahuasca kasutamine ühises tseremooniaruumis on kogukondlik, osalejate ring toetab igaühe kogemust. Jagatud kogemustele antakse koht uusvaimsuse põhises uskumuste tervikus, mis mõjutab kogemuste tõlgendamist: nt mõistetakse rituaali ajal kogetud kannatusi taime sõnumi või õppetunnina. Uskumused aitavad kogetut mõtestada, kuid piiravad tõlgendusruumi ja võivad tseremooniakorraldajate vastutust hajutada. Ayahuasca rituaalne kasutamine on väljakutse peavoolu arusaamale psüühikat mõjutavatest ainetest ja nende kasutajatest. Uuring annab sisendi selleteemalisse ühiskondlikku dialoogi.