Johan Kõpp

Kolmel korral Tartu Ülikooli rektoriks valitud (1928–1937) ja Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku piiskopi ja peapiiskopina (1939–1964) ametis olnud Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse professor Johan Kõpp õppis ülikoolis usuteadust aastatel 1896-1906. Ülikooli lõpetamise järel sooritas vaimulikueksamid ja siirdus esmalt Palamusele, seejärel aga Pärnusse, kus töötas kooliõpetajana. Aastatel 1909–1922 oli Kõpp Laiuse koguduse vaimulik. Oli üks esimesi Eesti rahvusest ülikooli professoreid, määrati 1916. aastal tegeliku (praktilise) usuteaduse professoriks. Johan Kõpp oli aktiivne kultuuritegelane ja mitmekülgne teadlane, paljude teaduslike ja üldkultuuriliste artiklite ja raamatute autor ning Eesti Vabariigi esimese usuõpetuse õppekava koostaja. 1911. aastal valiti Johan Kõpp Eesti Kirjanduse Seltsi abiesimeheks, 1914–1921 oli sama seltsi esimees. Johan Kõpp oli Eesti Asutava Kogu ja Eesti Riiginõukogu liige. Mitme Euroopa ülikooli (sh Tartu Ülikooli) audoktor.

Image
inimesed

 

#instituudist
vihikuleht

Usuteaduskonna põhikiri

#instituudist
inimesed sillal

Usuteaduskonna aastakava

#instituudist
kirjad

Audoktorid, auliikmed ja külalisõppejõud