Foto:
Andres Tennus

Olga Schihalejev usundiõpetusest Eesti üldhariduskoolides

Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev selgitab, et usundiõpetus on sarnaselt teiste valikainetega koolide enda korraldada. 

Usundiõpetus peab vastama riiklikus õppekavas kirjeldatud eesmärkidele ja sisule, kuid õppe toimumise osas on koolidele jäetud väga vabad käed. Näiteks seadusandlus ei näe ette mingit arvu soovijaid, alates millest oleks koolil kohustus ainet pakkuda. Samas, mittekonfessionaalse, erinevaid usundeid ja maailmavaateid tutvustava usundiõpetuse võib kool teha ka kohustuslikuks kõigile või näiteks humanitaarsuunal õppijatele.

Täispikka intervjuud Olga Schihalejeviga saab lugeda ajakirjast Eesti Kirik

#ühiskonnale
Priit Rohtmets

Priit Rohtmets Ukraina sõja mõjust kristlikule impeeriumile

04.10.2022
#kultuur #ühiskonnale
inimene raamatuga

Tarmo Toom esitleb patristika õpikut „Varakristlik teoloogia“

03.10.2022
#ühiskonnale
inimene

Usuteaduskonna doktorant Imar Koutchoukali loeng Vabas Akadeemias

21.09.2022