Peeter Põld

Eesti Vabariigi haridusminister, koolidirektor ja Eesti hariduse teenäitajaks nimetatud Peeter Põld sai oma hariduse aastatel 1898-1906 Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Teaduskonna lõpetamise järel pakuti talle võimalust edasi õppida ja õppejõuna tööle asuda, Põllu sooviks oli aga end arendada pedagoogika alal. 1906. aastal loodi Peeter Põllu ja teiste juhtivate seltskonnategelaste eestvedamisel Tartusse esimene eestikeelne keskhariduskool, mis tegutseb siiani, kandes tänasel päeval Miina Härma Gümnaasiumi nime. Põld juhtis seda kooli kümne aasta vältel kuni 1918. aastani, mil asus esmalt haridusministri ametisse, seejärel aga tööle Tartu Ülikooli kuraatorina, ülesandega kujundada endine saksakeelne ülikool Eesti ülikooliks. Põld töötas energiliselt kuni 1925. aastani, mil asus tööle Tartu Ülikooli prorektorina. 1927. aastal valiti Põld Tartu Ülikooli audoktoriks. Peeter Põld oli mitme Riigikogu koosseisu liige ning Tartu linnavolikogu liige ja juhataja. Rohkete pedagoogiliste artiklite ja uurimuste kõrval on ta publitseerinud ka usuteaduslikke arvamusartikleid.

Image
inimene