Projekt „Käsikirjade ristteel“

Projekt „Käsikirjade risteel“ tõukub tõdemusest, et Tartu Ülikoolil on oma geopoliitilisest asendist ning teaduspagasist lähtuvalt arvestatav potentsiaal Ida-Euroopa ja Lähis-Ida keele- ja kultuurikontaktide ning ja religioossete traditsioonide pikaajalise uurimissuuna teostamiseks.
Eesti asub suure ja mitmekesise Ida-Euroopa äärealal, kustkaudu on Läänemere idakalda suunas tuhandeid aastaid liikunud keele- ja kultuurikontaktid – siin puutuvad kokku läänepoolne saksa ja rootsi ning idapoolne vene kultuur. Lisaks ulatub meie juurest kultuuritelgesid ka lõunasse, edelasse ja kagusse, Lähis-Itta, Ida-Vahemere ruumi, Egiptusesse ja Etioopiasse, Kesk-Aasiasse ning kaugemalegi. Neid kontakte ja nende uurimist näitlikustavad meie arvates kõige paremini käsikirjad, mis on pärimuse ja kultuurimälu kandjateks.
Käsikirjadega tegelemine võimaldab ühendada erinevaid tegevusvaldkondi, uurijaid ja uurimisteemasid ning jõustada ja jätkata TÜ pikaaegset traditsiooni orientalistika, slavistika, klassikalise filoloogia, religiooniuuringute jne vallas.

Projekti EESMÄRKIDEKS on:
- luua TÜ-s rahvusvaheliselt tuntud käsikirjauuringute ning kultuuriliste ja religioossete traditsioonide kontaktide uurimise keskus (keskendudes Ida-Euroopale ja Lähis-Idale ja nende seostele), kus tegutseb uus põlvkond uurijaid käsikirjade ja kultuurisidemete alal;
- editeerida ja avaldada koostöös TÜ Kirjastuse ja rahvusvaheliste partneritega 1) TÜ raamatukogu olulisimad käsikirjad ja 2) teiste oluliste kollektsioonide käsikirju (nt Arthur Võõbuse süüriakeelsete käsikirjade kollektsioon USA-s jne);
- panustada mineviku kultuurisidemete kirjeldamise abil sotsiaalsesse, kultuurilisse, religioossesse ja poliitilisse sidususse Eestis ja Euroopas.

Uue uurimissuuna ühist arendamist koordineerib TÜ usuteaduskond ning sellele on starditoetuse andnud humanitaarteaduste ja kunstide valdkond rahvusteaduste baasfinantseerimise vahenditest. Lisaks on projekti rahaliselt toetanud ka TÜ Aasia keskus.

KOOSTÖÖPARTNERID:
- TÜ usuteaduskond,
- TÜ Raamatukogu,
- TÜ Kirjastus,
- TÜ Aasia keskus,
- Prof. Stefan Schreiner (Tübingen)
- Prof. Charles P. Melville and Dr. Firuza Melville (Cambridge)

Kontakt:
Projekti koordinaator: Anu Põldsam, TÜ judaistika lektor,  anu.poldsam@ut.ee
Urmas Nõmmik, Vana Testamendi ja semitistika professor, urmas.nommik@ut.ee

TOIMUNUD ja TOIMUMAS
- 2018/2019 õppeaastal andis Tübingeni ülikooli professor Stefan Schreiner TÜ usuteaduskonnas kultuurikontaktide teemalisi külalisloengud.
- 2019 juunis kohtumised uurijatega Cambridge’i ja Tübingeni ülikoolist.
- 04.11.2019 toimus TÜ Raamatukogus sümpoosion „Käsikirjade risteel“, kus kõneldi nii käsikirjapärandist ja huvitavatest näidetest kui ka folkloristikast ja projekti „Käsikirjade risttee“ ideest. Ettekande pidasid Tartu Ülikooli audoktor professor Stefan Schreiner (Tübingeni Ülikool), pärsia käsikirjade asjatundja Firuza Melville (Cambridge’i Ülikool), eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk, raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel ning Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik.
- Näitus „Käsikirjade risteel“, november 2019 – jaanuar 2020, TÜ Raamatukogus.
- 2020. a jaanuaris ilmus näituseraamat „Käsikirjade risteel“, mille esitlusel pidas TÜ Raamatukogu säilitus- ja konserveerimisosakonna juhataja Kristina Virro miniloengu „Käsikirjade mikromaailm“.

- TÜ tudengite (Ivar Janson, Orsolya Kiss) ja õppejõudude (Anu Põldsam, Urmas Nõmmik) abiga on käimas TÜ Raamatukogus paiknevate orientaalkäsikirjade (esmajoones araabia- , pärsia- ja türgikeelsete) nimistu redigeerimine, käsikirjade kirjeldamine.
- TÜ Raamatukogu kannab vanaraamatu ja käsikirjade osakonna juhataja Malle Ermeli eestvedamisel hoolt orientaalkäsikirjade jooksva digiteerimise eest ning käsikirju puudutavate andmete uuendamise eest kataloogis ESTER.
- E-ajakirja „Journal of Judaic Studies“ (JJudS) käimalükkamine.