Teadus ja religioon

Teadus ja religioon on olnud üks uurimisvaldkondi Tartu Ülikooli usuteaduskonnas 21. sajandi algusest peale. Märkimisväärsest dialoogist teoloogia ja bioloogia vahel saab kõnelda juba 19. sajandil (Karl Ernst von Baer ja tema kaasaegsed teoloogid), samuti 20. sajandil, mil Uku Masing oli sage vestluspartner Tartu bioloogidele. 2002. aastal asutati teaduse ja religiooni kolleegium, mille eesmärk on edendada uurimistööd teaduse ja religiooni valdkonnas ning korraldada interdistsiplinaarseid kursuseid ja konverentse.

Vastupidi aeglaselt muutuvale avalikule arvamusele on kõik religioonid läbi ajaloo tõlgendanud ja integreerinud teaduslikke teadmisi ja arusaamu oma traditsioonidesse. Tänapäeval on iga religioon teaduse ja religiooni uurimisvaldkonna taimelava, ja nagu muudeski kultuuri tahkudes, kohtab ka teaduses ja religioonis kõikvõimalikke maailmavaatelisi erinevusi. Ei ole ka saladus asjaolu, et meie loodusfilosoofiad ja ‑teoloogiad kujundavad meie tõlgendusi teadusest.

Teaduse ja religiooni uurimist võib nimetada vaimulikuks või religioosseks praktikaks, mille huvi on leida mitmekesisele inimtegevusele kohane nišš, mis ei ole vaenulik kogu loodu(se) suhtes. Seega on teaduse ja religiooni uurimine laiahaardelisem nii religioonist nagu seda tavaliselt mõistetakse kui ka teadusest nagu seda tavaliselt praktiseeritakse.

Peamised uurimisvaldkonnad viimastel aastatel on olnud neuroteadused, seksuoloogia ja teoloogia (Roland Karo), teadus, tehnoloogia ja loodus (Anne Kull), religioonipsühholoogia ja kristlike teadlaste kokkutoomine (Tõnu Lehtsaar), religioossus ja mittereligioossus teaduses (Enn KasakAtko Remmel) jpm.


Teaduse ja Religiooni Kolleegium asutati Anne Kulli juhtimisel ametlikult 27. veebruaril 2002. Asutajaliikmed on õpetlased eri teaduskondadest (füüsika, meditsiin, bioloogia, biosemiootika, filosoofia, arheoloogia, ajalugu, lingvistika, teoloogia). Sellele eelnesid kohtumised ja rahvusvaheline konverents „The Human Being at the Intersection of Science, Religion and Medicine“ (peaesinejad professor Philip Hefner Chicagost ja Antje Jackelén Rootsist, praegu Rootsi Luterliku Kiriku peapiiskop). Samanimeline konverentsikogumik ilmus 2001. aastal TÜ Kirjastuse väljaandena (koostaja Anne Kull).

Aastatel 2004‒2009 korraldati koos Toomas Jürgensteiniga (Hugo Treffneri Gümnaasium) iga-aastast teaduse ja religiooni esseevõistlust, millest kasvas välja TÜ teaduskooli usundiõpetuse olümpiaad.

2006. aastal korraldas Kolleegium koostöös Tallinna Ülikooliga konverentsi „Jumal teaduses“. Tallinna Ülikoolis toimunud konverentsi ettekanded publitseeriti kogumikus „Kuradi tark Jumala loll“ (koostajad Anne Kull ja Enn Kasak).

Samuti on korraldatud üleülikoolilisi interdistsiplinaarseid valikkursuseid („Religioon ja meditsiin“ Kull jt, „Algused ja lõpud“ Kull jt, „Teaduse religioossed aspektid“ Kasak ja Kull, „Teadus ja religioon mitmes eri versioonis“ Kull, Karo jt), loengupäevi ja kutsutud on külalisprofessoreid (Nancey Murphy USAst, Knut-Willy Saether Norrast jt).

Alates 2004. aastast toimub igal kevadel kahepäevane Kolleegiumi korraldatud interdistsiplinaarne kevadkool.

Suurematest konverentsidest võib mainida veel koostöös Nordic Society of Philosophy of Religioniga korraldatud konverentsi „Research Seminar Science, Theology and Philosophy: Recent Challenges“ (8.‒11.11.2007) ja 2012. aastal toimunud European Society for the Study of Science and Theology XIV konverentsi „What is Life?“ (peakorraldaja Anne Kull).

Teaduse ja Religiooni Kolleegium on saanud ka uurimistoetusi:

The Metanexus Institute on Religion and Science, Local Societies Initiative grant 2004-2007
The Metanexus Institute on Religion and Science: Metanexus Global Networks Initiative grant 2009-2011
John Templeton Foundation Grant ID 15658: 2011-2013

Baasfinantseeritav teema: „Teaduse ja religiooni dialoog 2006‒2007“. Teema juht Anne Kull.

Rahvusvahelise Teaduse ja Religiooni Ühenduse Raamatukogu Projekt ‒ 250 raamatust koosnev kollektsioon TÜ raamatukogule 2011‒2012 (http://www.issrlibrary.org/).

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“