Teaduskonnast

Tartu Ülikooli usuteaduskonda iseloomustab rahvusvaheliselt kõrgetasemeline õppe- ja teadustöö teoloogia ning religiooniuuringute vallas, mille tulemusena on kujunetud nende erialade juhtivaks keskuseks Baltimaades. Peahoones paiknevat teaduskonda iseloomustavad personaalne suhtumine ning kodune õhkkond, mis loovad parima keskkonna õppe- ja teadustööks ning isiklikuks arenguks.

Õpingud usuteaduskonnas annavad ruumi tegelemiseks tõe ja elu tähenduse küsimustega, toetavad iseenda tundmaõppimist ja kasvamist ning aitavad orienteeruda ja edukalt tegutseda tänapäeva kultuuriliselt mitmekesises maailmas.

 

30 aastat usuteaduskonna taasavamisest!

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Usuteaduskond kuulub humanitaarteaduste ja kunstide valdkonda koos ajaloo ja arheoloogia instituudi, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, filosoofia ja semiootika instituudi, kultuuriteaduste ja kunstide instituudi, maailma keelte ja kultuuride kolledži ning Viljandi kultuuriakadeemiaga. Klassikalise lähenemise jätkuva väärtustamise kõrval liigume üha enam innovaatiliste ja interdistsiplinaarsete suundade poole. Ajaloolised tähtsad uurimisvaldkonnad pole siiski unarusse jäänud ja nendega tegeletakse endiselt.

Usuteaduskonna põhikiri

Usuteaduskonna aastakava

Ajaloost

Usuteaduskonna ajalugu algab üheskoos Tartu Ülikooli rajamisega 1632. aastal. Kristliku teoloogia ajalugu Eestis ulatub ehk kaugemalegi. Sellises kontekstis peab teaduskond oluliseks ka iseenda ajaloo tundmist, mille kohta ongi järgnevalt võimalus pikemalt lugeda.

Eesti teoloogia ajalugu

Eesti religiooniuuringute ajalugu

Suurmehi ajaloost

Audoktorid, auliikmed ja külalisõppejõud

Kontakt

Usuteaduskonna nõukogu, töötajate ning üliõpilaskogu kontaktid.

Kontaktid leiad siit!

Videod usuteadusest ja religioonist

Teaduskond ühiskonnas

12.09.2022 Usuteaduskonna doktorant Helen Haas räägib Kuku raadio saates "Kuue samba taga" vähemususklike elust ja nende tõekspidamistest ning suhetest teistega. 

24.08.2022 Ajakirjas Eesti Kirik tutvustavad judaistika lektor Anu Põldsam ja Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik oma fotonäitusi, mis asuvad huvilistele avastamiseks Jaani kirikus. 

13.08.2022 Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik jagab Virumaa Teatajas oma mõtteid teise maailmasõja aegse Eesti kunsti kohta praeguse sõja taustal.

12.08.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia teoloogilisest haridusest Eesti Evangeelse Literliku Kiriku Usuteaduse Instituudis. 

12.08.2022 Süstemaatilise usuteaduse lektor Roland Karo kirjutab väljaandes Kirik ja Teoloogia teoloogilisest haridusest Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. 

05.08.2022 Kirikuloo kaasprofessor Priit Rohtmets kirjutab ERR arvamusportaalis Vene Õigeuu Kiriku poliitilisest mõjust.