Skip to main content

Teaduskonnast

Tartu Ülikooli usuteaduskonda iseloomustab rahvusvaheliselt kõrgetasemeline õppe- ja teadustöö teoloogia ning religiooniuuringute vallas, mille tulemusena on kujunetud nende erialade juhtivaks keskuseks Baltimaades. Peahoones paiknevat teaduskonda iseloomustavad personaalne suhtumine ning kodune õhkkond, mis loovad parima keskkonna õppe- ja teadustööks ning isiklikuks arenguks.

Õpingud usuteaduskonnas annavad ruumi tegelemiseks tõe ja elu tähenduse küsimustega, toetavad iseenda tundmaõppimist ja kasvamist ning aitavad orienteeruda ja edukalt tegutseda tänapäeva kultuuriliselt mitmekesises maailmas.

 

30 aastat usuteaduskonna taasavamisest!

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Usuteaduskond kuulub humanitaarteaduste ja kunstide valdkonda koos ajaloo ja arheoloogia instituudi, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, filosoofia ja semiootika instituudi, kultuuriteaduste ja kunstide instituudi, maailma keelte ja kultuuride kolledži ning Viljandi kultuuriakadeemiaga. Klassikalise lähenemise jätkuva väärtustamise kõrval liigume üha enam innovaatiliste ja interdistsiplinaarsete suundade poole. Ajaloolised tähtsad uurimisvaldkonnad pole siiski unarusse jäänud ja nendega tegeletakse endiselt.

Usuteaduskonna põhikiri

Usuteaduskonna aastakava

Ajaloost

Usuteaduskonna ajalugu algab üheskoos Tartu Ülikooli rajamisega 1632. aastal. Kristliku teoloogia ajalugu Eestis ulatub ehk kaugemalegi. Sellises kontekstis peab teaduskond oluliseks ka iseenda ajaloo tundmist, mille kohta ongi järgnevalt võimalus pikemalt lugeda.

Eesti teoloogia ajalugu

Eesti religiooniuuringute ajalugu

Suurmehi ajaloost

Audoktorid, auliikmed ja külalisõppejõud

Teaduskond ühiskonnas

21.01.2022 Usuteaduskonna doktorant Rauno Alliksaar kirjutab veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia kristlikes kloostrites levinud vaikimispraktikatest.

23.12.2021 Religioonisotsioloogia kaasprofessor Lea Altnurme, religiooniuuringute teadur Linna Kilemit ja sotsioloog Laur Lilleoja kirjutavad Postimehe arvamusportaalis eestlaste usulisest maailmapildist.

30.11.2021 Religiooniuuringute kaasprofessor Atko Remmel räägib Huvitaja saates eestlaste sidemest metsaga ning eestlase kui metsarahva müüdi kujunemisest. 

26.11.2021 Veebiajakirjas K&T arutleb religiooniuuringute teadur Indrek Peedu religiooniuuringute tulevikuarengute ja -perspektiivide üle.

Vaata veel

Videod usuteadusest ja religioonist

Kontakt

Usuteaduskonna nõukogu, töötajate ning üliõpilaskogu kontaktid.

Kontaktid leiad siit!
Jaga
16.12.2021
Jaga
15.12.2021
#instituudist

Eesti teoloogiateaduse ajaloost

Järgnevalt on võimalik lähemalt lugeda teoloogiateaduse arengust ja kujunemisest Eestis ja spetsiifilisemalt Tartu Ülikoolis.

Jaga
15.12.2021