Uku Masing

Sündinud 1909. aastal, asus Uku (1937. aastani Hugo) Masing Tallinna II reaalkooli lõpetamise järel 1926. aastal õppima usuteadust Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Üliõpilaspõlve algusaastest alates tundis ta erilist huvi semiidi keelte ja Vana Testamendi vastu. Usuteaduskonna lõpetas 21. aastane andekas noormees magistrikraadiga 1930. aastal, misjärel asus omandama doktorikraadi. 1930. aastate alguses viibis ta välisstipendiaadina Saksamaal, Eestisse naastes asus usuteaduskonnas õpetama heebrea, araabia, süüria ja sumeri keeli ning luges mitmeid Vana Testamendi teaduse alaseid loenguid. 1936. aastast keskendus lisaks Vana Testamendi teadusele ka võrdlevale usuteadusele, valiti 1938. aastal võrdleva usuteaduse adjunktprofessoriks ning tegutses sel alal kuni 1940. aastani. Teise maailmasõja järel töötas 1949–1963. aastani Tallinnas Usuteaduse Kõrgemas katsekomisjonis õppejõuna. Uku Masing oli viljakas teadlane ja erakordselt värvikas isiksus, tegeledes lisaks teadusele aktiivselt luuletamise ja maalimisega.

Image
inimesed
#instituudist
vihikuleht

Usuteaduskonna põhikiri

#instituudist
inimesed sillal

Usuteaduskonna aastakava

#instituudist
kirjad

Audoktorid, auliikmed ja külalisõppejõud